Adonis pyrenaica DC. - BCN 44830

Espècies amenaçades
Familia:
RANUNCULACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
Font del Graller.
Recol·lectors:
Guardiola Bufí, Moisès & Petit Saludes, Albert