Asperula pyrenaica L. - BCN 44851

Espècies amenaçades
Familia:
RUBIACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
Solana de Llacs.
Recol·lectors:
Guardiola Bufí, Moisès & Petit Saludes, Albert