Dianthus pungens L. subsp. pungens - BCN 46087

Espècies amenaçades
Familia:
CARYOPHYLLACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
El Port de la Selva
Recol·lectors:
Cervera, Jordi & Parada i Soler, Montserrat