Silene cerastoides L. - BCN 49703

Tipus Cormòfits
Familia:
CARYOPHYLLACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
Cumbre del Montgó, sobre Jesús Pobre
Recol·lectors:
Molero Briones, Julià