Fruits i Llavors

Nom científic Famíliaordenació descendent Long. fruit Long llavor Fruit Llavor
Arabis turrita L. BRASSICACEAE 101.6 + 19.59 mm 2.38 + 0.19 mm
Erophila verna (L.) Chevall. subsp. spathulata (A.F. Lang) Walters BRASSICACEAE 4.18 + 0.41 mm 0.5 + 0 mm
Lepidium sativum L. BRASSICACEAE 1.62 + 0.08 mm 0.83 + 0.05 mm
Arabis ciliata Clairv. BRASSICACEAE 18.4 + 2.55 mm 1.04 + 0.09 mm
Thlaspi perfoliatum L. BRASSICACEAE 5.66 + 0.19 mm 1.18 + 0.08 mm
Clypeola jonthlaspi L. BRASSICACEAE 3.9 + 0.44 mm 1.29 + 0.06 mm
Iberis amara L. BRASSICACEAE 5.49 + 0.48 mm 2.43 + 0.08 mm
Alyssum cuneifolium Ten. subsp. cuneifolium BRASSICACEAE 5.85 + 0.62 mm 2.71 + 0.19 mm
Sisymbrium erysimoides Desf. BRASSICACEAE 36.8 + 3.11 mm 0.88 + 0.1 mm
Cardamine bellidifolia L. subsp. alpina (Willd.) B.M.G. Jones BRASSICACEAE 12.4 + 2.3 mm 1.3 + 0.16 mm

Pàgines