Nou Director i Secretària del CeDocBiV

El dia 13 de desembre de 2019, en reunió del Consell de Direcció del CeDocBiV es va procedir a l’elecció dels Dr. Xavier Font Castells com a Director i a la Dra. Ma Carme Barceló Martí com a Secretària.

En la mateixa reunió va ser escollida com a nova directora de l'herbari BCN la Dra. Amelia Gómez Garreta i com a director de les bases de dades el Dr. Jordi Carrerras Raurell