Tarifes

Els serveis que ofereix el Centre de Documentació de Biodiversitat Vegetal tenen les tarifes següents (actualitzades al Consell Social de data 05/04/2017):

 

Servei

Centres UB

Centres admin. pública

Empreses i particulars

Identificació d'espècies

gratuït

60 €/h

90€/h

Obtenció d'imatges

gratuït

10 €

20 €

Assessorament tècnic

gratuït

gratuït

60 €/h

 

 
Sense definir