Composició CEEA-UB

El CEEA de la UB estarà integrat pels següents membres:

 • El/la vicerector/a de recerca de la UB o persona en qui delegui.
 • Els Assessors/es en Benestar Animal (acreditats pel Departament de Medi Ambient) dels centres usuaris de la UB.
 • Quatre acadèmics/ques que prestin servei a temps complert a la UB amb experiència en el camp de l'experimentació animal. 
 • Dos investigadors/es d'institucions de l'àmbit biomèdic participades per la UB o amb les que la UB tingui subscrit un conveni de col·laboració amb experiència en l’àmbit de l’experimentació animal.

 

Composició actual del CEEA:

 • Dr. Jordi Garcia Fernàndez, President, Vicerector de Recerca.
 • Dra. Lara Sedó Cabezón, Secretària i vocal, Assessora en Benestar Animal de les Unitats d'Experimentació Animal de Medicina i Sant Joan de Déu.
 • Dra. Laia Oliva Lorenzo, Vocal, Assessora en Benestar Animal de la Unitat d'Experimentació Animal de Biologia.
 • Sr. Ivan Ortega Sáez, Vocal, Assessor en Benestar Animal de la Unitat d'Experimentació Animal de Bellvitge.
 • Dra. Teresa Rodrigo Calduch, Vocal, Assessora en Benestar Animal de les Unitats d'Experimentació Animal de Farmàcia i Psicologia.
 • Dra. Ester Aso Pérez, Vocal, Professora Agregada, Departament de Patologia i Terapèutica Experimental de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.
 • Dra. Maria Isabel Hernández Álvarez, Investigadora Ramón i Cajal, Departament de Bioquímica i Biologia Molecular de la Facultat de Biologia.
 • Dra. Montserrat Mitjans Arnal, Professora Agregada, Departament de Bioquímica i Fisiologia de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació.
 • Dra. Anna Pérez Bosque, Vocal, Professora Agregada, Departament de Bioquímica i Fisiologia de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació.
 • Dra. Janet Hoenicka Blanco, Vocal, Investigadora Estabilitzada del Sistema Nacional de Salut, Laboratori de Neurogenètica i Medicina Molecular/IPER, Institut de Recerca Sant Joan de Déu.
 • Dra. Montserrat Rigol Muxart, Vocal, Investigadora Sènior, Assessora en Benestar Animal, Fundació Clínic per a la recerca biomèdica-l'IDIBAPS.

 

L'Oficina Tècnica del CEEA està integrada per:

 • Sra. Eva Pelegrí Margeli, Tècnic de Suport a l'Oficina Tècnica del CEEA.
 • Sra. Antònia Velasco Baena, Administrativa de Suport a l'Oficina Tècnica del CEEA.