Presentació de projectes per a la seva avaluació

El CEEA-UB només avalua els procediments que es duen a terme en alguna de les Unitats d'Experimentació Animal de la Universitat de Barcelona.

Perquè un projecte pugui ser avaluat pel CEEA-UB cal presentar la documentació següent:

La documentació s’ha de presentar a través de la plataforma NorayDocs https://ceeadocs.ub.edu:8080/

La nova eina informàtica modernitza i redefineix les sol·licituds de les prestacions que el Comitè Ètic d’Experimentació Animal (CEEA) ofereix als seus usuaris per fer-les més eficients.

Així mateix, agilitza la presentació dels projectes i procediments per ser avaluats per aquest Comitè en qualitat d’Òrgan Habilitat des de la seva sol·licitud fins a la seva aprovació final i d’altres tràmits que permetin millorar la comunicació entre els usuaris i el Comitè, alhora que garanteix la total transparència i confidencialitat.

La plataforma NorayDocs va posar-se en marxa aquest passat mes d’abril per a la presentació dels projectes i procediments, i en aquest temps s’ha anat consolidant com el canal de comunicació entre els investigadors i l’Oficina Tècnica del CEEA.

En la següent guia (català / castellano) trobareu tota la informació necessària per a la correcta utilització de la plataforma NorayDocs.

Al seu temps podeu consultar aquests petits vídeos explicatius que recullen les funcionalitats del software i us permetran renovar els coneixements de la plataforma i resoldre de manera autònoma els vostres dubtes.

- Vídeo: Com afegir notes al coordinador?

- Vídeo: Com veure detalls i estat dels projectes?

- Vídeo: Com crear un nou projecte?

Un dels principals avantatges de NorayDocs és que permet notificar de manera immediata el progrés del projecte així com les actualitzacions dels canvis d’estat als investigadors per correu electrònic.

Pel que fa a la resta de sol·licituds s’anirà implementant progressivament la seva presentació a la plataforma NorayDocs conjuntament amb unes guies i vídeos elaborats específicament per tal que els usuaris tinguin una informació actualitzada dels passos que han de seguir en tot moment:

  • Sol·licitud de modificacions de projectes i/o procediments ja autoritzats.
  • Estudis de benestar de línies d’animals genèticament alterats.
  • Formularis per a l’obtenció d’òrgans i teixits.
  • Sol·licituds d’informes per a projectes de recerca, amb i sense projecte autoritzat.

Per tant, gradualment us anirem notificant les sol·licituds que haureu de remetre mitjançant la plataforma NorayDocs. Fins aleshores, haureu de seguir emplenant els formularis disponibles a la nostra pàgina web del CEEA-UB i, posteriorment, enviar-los per correu electrònic a l’Oficina Tècnica del CEEA ceea@ccit.ub.edu.

Per donar-se d’alta a l’aplicació NorayDocs haureu d’emplenar el formulari d'alta amb les vostres dades i enviar-lo per correu electrònic a ceea@ccit.ub.edu per tal que l’Oficina Tècnica del CEEA us faci arribar les credencials d’accés.

 

Circuit que segueixen els projectes

 

(1) Quan un projecte es presenta a NorayDocs, la plataforma li assigna un número de registre.

(2) A continuació, l'Oficina Tècnica del CEEA fa una primera revisió, per esmenar les modificacions escaients en la documentació presentada.

(3) Tot seguit, a la sessió plenària del CEEA s’avaluen els projectes que han superat satisfactòriament la primera revisió. Com a resultat d’aquesta avaluació pot donar-se el cas que s’hagin de fer posteriors modificacions o bé que l’avaluació sigui favorable sense canvis.

(4) Tots aquells projectes que hagin estat avaluats favorablement per l'OH-CEEA-UB seran tramitats a l’Òrgan Competent (Generalitat de Catalunya).

(5) Posteriorment a la tramitació, l'Oficina Tècnica del CEEA remet a l’investigador la notificació del resultat de l'avaluació i l'informe dictamen favorable (Informe OH).

(6) Finalment, quan l'Òrgan Competent emet la seva resolució favorable el projecte queda autoritzat i l'investigador pot començar els seus experiments (tan aviat el projecte hagi estat donat d'alta a la plataforma de les Unitats d'Experimentació Animal AniBio).