CENTRE D'ESTUDIS HISTÒRICS INTERNACIONALS
PAVELLÓ DE LA REPÚBLICA
Català  Castellà  Anglès  Francès  Alemany  <--(Traducció automàtica)
"Premi 1er. de maig a la memòria popular (2000)"


Grup de Recerca i Anàlisi del Món Actual (GRANMA)


Aquest Grup de Recerca Consolidat i Reconegut, (GRC99, 2009-2013 / GRC0006, 2014-2016), treballa en un doble vessant tant temàtic com geogràfic. Per una banda, treballa sobre la història recent de Catalunya, focalitzant l’anàlisi sistemàtica dels principals aspectes relacionats amb la guerra civil, la implantació del franquisme a Catalunya, la propagació de las bases ideològiques del règim i la continuïtat de la seva acció repressora, així com les relacions de la resistència interior amb l'exili, les formes organitzatives adoptades per a fer front a l'embat de la repressió i la manca de llibertats i els processos polítics de la transició política. I per una altra banda, les anàlisis les situem en un context més ampli, la qual cosa suposa dur a terme recerques i projectes relacionats en l'àmbit espanyol, europeu i internacional.

 

 

 

 

 

 

 

 

(2013-2017) "La Guerra Civil espanyola i tres dècades de guerra a Europa: herències i conseqüències (1914-1945/2014)"
Projecte d'I+D, del Programa Estatal de Foment de la Investigació científica i tècnica d'Excel·lència, Subprograma de Generació del Coneixemet, del Ministeri d'Economia i Competitivtat. Ref.: (HAR 2013-41460-P).
El projecte pretén aportar dades a partir de les quals dur a terme una reflexió d’àmplia abast a l’entorn del què van suposar i quin llegat van deixar les tres dècades de guerra (1914-1945) que van sacsejar Europa. El nostre observatori no pot ser un altre que el de la Guerra Civil espanyola però amb la voluntat de projectar e inserir les seves conseqüències en el context europeu. La hipòtesis de partida és que la Guerra Civil espanyola forma part del gran conflicte del segle XX. Les dinàmiques militars, socials, econòmiques i polítiques que es van donar a Espanya entre 1936 i 1939 recorren tots els conflictes del segle XX i representen un moment decisiu del cicle de canvis inaugurat amb la I Guerra Mundial i que s’estén fins la II Guerra Mundial.

El grup de recerca actual està integrat pels següents investigadors:


Antoni Segura Mas
(UB - IP1)
Andreu Mayayo Artal
(UB- IP2)
Joan Villarroya Font
(UB)
Josep M. Solé Sabaté
(UAB)
Teresa Abelló Güell
(UB)
Queralt Solé Barjau
(UB)
Víctor Gavin Muné
(UB)
Frederic Vázquez Osuna
(UB)
Natalia Mora-Sitja
(Cambridge)
Fortunato Minnitti
(Roma Tre)
Lola Harana
(UB)
José Manuel Rúa Fernández
(UB)
Paola Lo Cascio
(UB)
Alberto Pellegrini
(UB)
Elisenda Barbé Pou
(UB)
Gemma Caballer Albareda
(UB)
Albert Planas
(UB)
Xavier Casals Meseguer
(URL)
Marc Andreu Acebal
(UB)
Òscar Monterde
(UB)
César Lorenzo Rubio
(UB)
Daniel Roig
(UB)
Antoni Batista Viladrich
(URV)
Santiago Ponce
(UVic)
Oriol Dueñas Iturbe
(UB)
Jordi Rubió Coromina
(UG)

Els resultats del Grup de Recerca dins d'aquest projecte:

Daniel ROIG SANZ. Del nacionalisme integral al totalitarisme: el catalanisme radical davant l’ascens dels feixismes a l’Europa dels anys trenta. Tesi Doctoral presentada a la UB. Data defensa: 5 de febrer de 2016. Director: Andreu Mayayo.


Elisenda BARBÉ POU. Exiliats i emigrants espanyols a la República Dominicana (1939-1964). Tesi Doctoral presentada a la UB. Data defensa: 29 de gener de 2016. Director: Antoni Segura.


Òscar MONTERDE MATEO. El impacto humanitario en los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania: los programas de socorro y Servicios sociales de la UNRWA. Tesi Doctoral presentada a la UB. Data defensa: 22 de gener de 2016. Director: Antoni Segura.


Marc ANDREU. Barris, veïns i democràcia : el moviment ciutadà i la reconstrucció de Barcelona (1968-1986). Barcelona: L'Avenç, 2015. ISBN: 9788488839855. Premi Ciutat de Barcelona 2016.


Federico VÁZQUEZ OSUNA. Anarquistes i baixos fons. Poder i criminalitat a Catalunya, 1931-1944. Barcelona: L'Avenç, 2015.


Jordi RUBIÓ. L’èxode català de 1936 a través dels Pirineus. Barcelona: Gregal, 2015.


Antoni BATISTA. Matar a Franco. Los atentados fallidos contra el dictador. Barcelona: Debate, 2015.


Albert PLANAS SERRA. L'esquerra marxista radical a la Transició (1967-1980). Tesi Doctoral presentada a la UB. Data defensa: 1 de desembre de 2014. Director: Antoni Segura.


Xavier CASALS. "El extremismo político en la transición española: ¿Estabilizar desestabilizando?". A: David Marcilhacy y Miguel Rodríguez (éds.). Extrême(s). Practiques du contemporain dans les mondes ibériques et latino-américans. Editions Hispaniques/CRIMIC-Université Paris-Sorbonne, Paris, 2014.


Paola LO CASCIO; Lola HARANA. Rereguarda BCN. Col·leció "Guia d'Història Urbana" número 15. Barcelona: Museu d'Història de Barcelona, 2014.


Miquel-Àngel VELASCO (ed.) Fons José del Barrio (1936-1976). Col·leció "Els Papers del Pavelló de la República" número 13. Barcelona/Catarroja: CEHI; Afers, 2014.


(2009-2012) "El Franquisme a Catalunya: Institucionalització del règim i organització de l'oposició (1938-1979) [2]"
Reconegut com a Projecte d'I+D+i del Ministerio de Ciencia e Innovación, (HAR 2009-2013).

L'actual projecte continua i completa el que ens va ser concedit el 2006 amb el mateix títol. L'amplitud i complexitat del període que el nostre grup treballa des de fa més de deu anys, i vistos els nous aspectes que les investigacions prèvies realitzades han obert, volem continuar amb l'estudi i l'anàlisi de la institucionalització de la dictadura i dels moviments socials i polítics antifranquistes.

El grup de recerca està integrat pels següents investigadors:


Antoni Segura i Mas
(UB - Investigador principal)
Rafael Aracil i Martí
(UB)
Andreu Mayayo i Artal
(UB)
Joan Villarroya i Font
(UB)
Teresa Abelló i Güell
(UB)
Agustí Colomines i Companys
(UB)
Antoni Batista i Viladrich
(UAB)
Josep Termes i Ardèvol
(UPF)
Josep M. Solé i Sabaté
(UAB)
Frederic Vázquez i Osuna
(UB)
Luciano Casali
(U Bolònia - Itàlia)
Silvina Jensen
(U Bahía Blanca - Argentina)
Santi Ponce i Vivet
(U Vic)
Queralt Solé i Barjau
(UB)
Lola Harana Torrejón
(UB)
José Manuel Rúa Fernández
(UB)
Oriol Dueñas Iturbe
(UB)
Alberto Pellegrini
(UB)
Paola Lo Cascio
(UB)
Elisenda Barbé i Pou
(UB)
Elisabet Escoto
(UB)
Gemma Caballer i Albareda
(UB)
Xavier Bosch i Bella
(UB)
Víctor Gavín i Munté
(UB)
Albert Planas
(UB)
Xavier Casals Meseguer
(UB)
Marc Andreu Acebal
(UB)
Òscar Monterde
(UB)
César Lorenzo Rubio
(UB)
Daniel Roig
(UB)
Marc Gil
(UOC)Els resultats d'aquest projecte de recerca han estat:

Teresa ABELLÓ (ed.). La CNT: papers d'exili i clandestinitat. Col·leció "Els Papers del Pavelló de la República" número 12. Barcelona/Catarroja: CEHI; Afers, 2013.


César LORENZO. Cárceles en llamas. El movimiento de presos sociales en la transición.Barcelona: Editorial Virus, 2013.


Antoni SEGURA. Crònica del catalanisme. De l'autodetermnació a la independència.Barcelona: Angle Editorial, 2013.


Paola LO CASCIO. La guerra civile spagnola. Una storia del Novecento.Roma: Carocci editore, 2013.


Paola LO CASCIO; Alberto PELLEGRINI; Antoni SEGURA (eds.). Soldiers, Bombs and Rifles: Military History of the 20th Century.New Castle: Cambridge Scholars Publishing, 2013.


Luciano CASALI; Lola HARANA (eds.). L'oportunisme de Franco. Un informe sobre la quëstió jueva (1949).. Col·leció "Els Papers del Pavelló de la República" número 11. Barcelona/Catarroja: CEHI; Afers, 2013.


Antoni SEGURA: Antoni BATISTA (dirs.). Hablemos de reconciliación. Un encuentro con víctimas del conflicto vasco.. Barcelona: Edicions i Publicacions UB, 2013.


Antoni SEGURA. Estados Unidos, el Islam y el nuevo orden mundial.. Madrid: Alianza, 2013.


Xavier CASALS; Enric UCELAY-DA CAL (prol.). El pueblo contra el Parlamento. El nuevo populismo en España, 1989-2013.. Barcelona: Pasado & Presente, 2013.


Queralt SOLÉ (dir.). Antoni Benaiges, el maestro que prometió el mar : [desenterrando el silencio]. Barcelona: Blume, 2013.


Gemma CABALLER; Queralt SOLÉ. El fons Josep Maria Trias Peitx (1900-1979). Col·leció "Els Papers del Pavelló de la República" número 10. Barcelona/Catarroja: CEHI; Afers, 2013.


Elisenda BARBÉ POU. "Organización e iniciativas de los exiliados republicanos catalanes en la República Domicana". Helena BUFFERY [et al.]. Spanish Republican Exile Geographies. Birmingham: Centre for the Study of Hispanic Exile, University of Birmingham, 2012. Pàgs. 297-307.


Lola HARANA. "Los barcos-hospital franceses: los otros barcos del exilio". Helena BUFFERY [et al.]. Spanish Republican Exile Geographies. Birmingham: Centre for the Study of Hispanic Exile, University of Birmingham, 2012. Pàgs. 35-46.


Queralt SOLÉ. "Prats del LLuçanes i Gurb: Les Fosses Comunes de la Guerra Civil exhumades com a prova pilot per part de la Generalitat de Catalunya". Revista Ausa, 2012, vol. XXV, número 170.


Teresa ABELLÓ. "Historia i identitat. En record de Josep Termes". Cercles: revista d'història cultural, número 15, 2012. Pàgs. 183-190.


Queralt SOLÉ; Gemma CABALLER. "Aproximació a la biografia política de Josep Maria Trias i Peitx". Cercles: revista d'història cultural, número 15, 2012. Pàgs. 165-182.


Paola LO CASCIO. "El espacio nacionalista e independentista". A: Javier TÉBAR HURTADO (ed.); Andreu MAYAYO ARTAL (prol.). «Resistencia ordinaria». La militancia y el antifranquismo catalán ante el Tribunal de Orden Público, 1963-1977. València: Publicacions de la Universitat de València, 2012.


José Manuel RÚA FERNÁNDEZ. "El movimiento estudiantil catalán bajo el Franquismo: una construcción interrumpida". A: Javier TÉBAR HURTADO (ed.); Andreu MAYAYO ARTAL (prol.). «Resistencia ordinaria». La militancia y el antifranquismo catalán ante el Tribunal de Orden Público, 1963-1977. València: Publicacions de la Universitat de València, 2012.


Miquel-Àngel VELASCO. Fons Miquel Ferrer i Sanxis (1939-1989). Col·leció "Els Papers del Pavelló de la República" número 9. Barcelona/Catarroja: CEHI; Afers, 2012.


Oriol DUEÑAS ITURBE; Queralt SOLÉ BARJAU; Federico VÁZQUEZ OSUNA (prol.) El Jutge dels cementiris clandestins. Josep Maria Bertran de Quintana. Barcelona: Editorial Gregal, 2012. ISBN: 978-84-938785-4-2


Antoni SEGURA; Andreu MAYAYO; Teresa ABELLÓ (dirs.). La dictadura franquista: la institucionalització d'un règim. Barcelona: Edicions i Publicacions de la Universitat de Barcelona, 2012.ISBN: 978-84-475-3553-8


Víctor HURTADO; Antoni SEGURA; Joan VILLARROYA. Atles de la Guerra Civil a Catalunya. Barcelona: Edicions DAU, 2012 (2a edició).


Antoni SEGURA."The Spanish Transition and the Arab Spring". Papers IEMed/EuroMeSCo, número 12, IEMed, 2012 [http://www.iemed.org/publicacions-es/historic-de-publicacions/papersiemed-euromesco/the-spanish-transition-and-the-arab-spring]


Xavier CASALS. "Cataluña: ¿Nuevos partidos para viejas inquietudes?". A: J. Marcet; X. Casals (eds.): Partidos y elecciones en la Cataluña del siglo XXI. Barcelona : Institut de Ciències Polítiques i Socials, 2012. pp. 99-132, ISBN 13:978-84-608-1259-3


Luciano CASALI. "Aspetti sociali della Resistenza in Emilia Romagna: alcune considerazioni". A: Luciano Casali; Alberto Petri (eds.): Identikit della Resistenza : i partigiani dell'Emilia Romagna. Bologna : CLUEB, 2011. pp. 53-76


Antoni BATISTA. Adiós a las armas: una crónica del final de ETA. Barcelona: Debate, 2011.


Alberto PELLEGRINI; José Manuel RÚA. Psst..Passa-ho! La lluita per la democràcia a Catalunya (1939-1975), Col·leció "Els Papers del Pavelló de la República" número 8. Barcelona/Catarroja: CEHI; Afers, 2011.


Antoni BATISTA. Catalunya i Euskadi : nació còncava, nació convexa. Manresa: Angle, 2011.


Xavier CASALS (Coord.). "Xenofòbia, populisme i extrema dreta a Europa".Universitat de València, L'Espill, número 38, 2011.


Antoni SEGURA; Joan VILLARROYA. "18 de juliol de 1936, l'evolució de la Guerra Civil: tot menys un passeig".Quadern El Periódico, 17 de juliol de 2011 (p. 7-9) [http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/societat/tot-menys-passeig-1082330]


César LORENZO. Subirse al tejado. Cárcel, presos cumunes y acción colectiva en el Franquismo y en la Transición. Tesi de Doctorat. Director: Antoni Segura i Mas. Universitat de Barcelona, maig 2011


Miquel Àngel VELASCO. Manuel Serra i Moret: L’exili (1939-1963). Tesi de Doctorat. Director: Andreu Mayayo i Artal. Universitat de Barcelona, abril 2011


Xavier CASALS. "Miguel Primo de Rivera, l'architetto del franchismo". Passato et presente, vol. XXIX, n 82, 2011


Federico VÁZQUEZ OSUNA. Les Esglésies Evangèliques històriques de Barcelona (1876-1978). Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 2011


Santi PONCE; Joan VILAMALA. L'Únic soldat. Memòries de Josep Teixidó i Dachs. Folgueroles: Ajuntament de Folgueroles, Eumogràfic, 2011


Andreu MAYAYO; Paola LO CASCIO; José Manuel RÚA. Economía Franquista y Corrupción. Barcelona: Ediciones Flor del Viento, 2010


Silvina JENSEN. Los exiliados : la lucha por los derechos humanos durante la dictadura militar. Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 2010


Rafael ARACIL; Joan VILLARROYA. El País Valencià sota les bombes (1936-1939). València: Publicacions de la Universitat de València, 2010


Lola HARANA (Coord.). Jaume Vicens Vives, mestre d'historiadors. Barcelona: Edicions i Publicacions de la UB, 2010


Rafael ARACIL; Andreu MAYAYO; Antoni SEGURA (eds.). Diari d'una postguerra: la Vanguardia Española (1939-1946).Barcelona: Afers, 2010


Teresa ABELLÓ i GÜELL. "Una personalitat a les portes de la mort: el testament de Francesc ferrer i Guàrdia (1854-1909)". Estudis històrics i documents dels Arxius de Protocols.Barcelona: Col·legi de Notaris de Catalunya, XXVIII,2010


Josep RUBIÓ I CABECERÁN; Elisenda BARBÉ I POU (ed). Camp Definitiu. Diari d'un exiliat al Bacarès. Barcelona: Cossetània, 2010


Antoni BATISTA. La carta: historia de un comisario franquista. Barcelona: Debate, 2010


Víctor HURTADO; Antoni SEGURA; Joan VILLARROYA. Atles de la Guerra Civil a Catalunya Barcelona: Edicions DAU, 2010.


Xavier CASALS. El oasis catalán (1975-2010). ¿Espejismo o realidad? Barcelona: Edhasa, 2010.


 

 

 

(2006-2009) "El Franquisme a Catalunya: Institucionalització del règim i organització de l'oposició (1938-1979)"
Reconegut com a Projecte d'I+D del Ministerio de Ciencia y Tecnología, (HUM 2006-09542/HIST).
Aquest projecte continua i completa el projecte de l'any 1999 (Els primers anys del Franquisme a Catalunya). Els aspectes fonamentals que interessa desenvolupar són: la propagació de las bases ideològiques del règim i la continuïtat de la seva acció repressora -consells de guerra, Tribunals de Responsabilitat Política, Tribunal d'Ordre Públic-, les relacions de la resistència interior amb l'exili i les formes organitzatives adoptades per a fer front a l'embat de la repressió i la manca de llibertats.

El grup de recerca està integrat pels següents investigadors:


Antoni Segura i Mas
(UB - Investigador principal)
Rafael Aracil i Martí
(UB)
Andreu Mayayo i Artal
(UB)
Joan Villarroya i Font
(UB)
Agustí Colomines i Companys
(UB)
Teresa Abelló i Güell
(UB)
Antoni Batista i Viladrich
(UAB)
Josep Termes i Ardèvol
(UPF)
Josep M. Solé i Sabaté
(UAB)
Frederic Vázquez i Osuna
(UB)
Santi Ponce i Vivet
(U Vic)
Queralt Solé i Barjau
(UB)
Lola Harana Torrejón
(UB)
José Manuel Rúa Fernández
(UB)
Oriol Dueñas Iturbe
(UB)
Paola Lo Cascio
(UB)
Alberto Pellegrini
(UB)
Rosa M. Prats
(UB)
Elisenda Barbé i Pou
(UB)
Elisabet Escoto
(UB)
Gemma Caballer i Albareda
(UB)
Xavier Bosch i Bella
(UB)
Víctor Gavín i Munté
(UB)
Albert Planas
(UB)
Xavier Casals Meseguer
(UB)
 


Els resultats d'aquest grup de recerca:

Antoni SEGURA MAS; Andreu MAYAYO ARTAL; Queralt SOLÉ BARJAU (eds). Foses comunes i simbologia franquista. Catarroja; Barcelona: Afers, 2009


José Manuel RÚA FERNÁNDEZ. Nacionalisme i món sindical a Catalunya (1974-1990) Barcelona: Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 2008.


Paola LO CASCIO. Nacionalisme i autogovern : Catalunya, 1980-2003. Catarroja; Barcelona: Afers, 2008


Queralt SOLÉ BARJAU. Els morts clandestins: les fosses comunes de la Guerra Civil a Catalunya (1936-1939). Catarroja; Barcelona: Afers, 2008.


Antoni SEGURA i MAS (dir); Josep M. SOLÉ i SABATÉ (dir); Oriol DUEÑAS ITURBE; Silvina Inés JENSEN; Pablo DUARTE. Catalunya al món: la presència catalana al món: segles XIX i XX. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de la Presidència, 2008.


Andreu MAYAYO ARTAL. La veu del PSUC, Josep Solé i Barberà, advocat: 1913-1988. Barcelona: L'Avenç, 2007


Xavier BOSCH BELLA. L'Energia elèctrica a Catalunya : 1944-1958. Catarroja; Barcelona: Afers, 2007.


Oriol DUEÑAS ITURBE. La violència d’uns i altres. La repressió de guerra i postguerra 1936–1945. El cas d’Olesa de Montserrat. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2007. Col·lecció Biblioteca Abat Oliba


Oriol DUEÑAS ITURBE. Els esclaus de Franco. Badalona: Ara Llibres, 2007.


Gemma CABALLER ALBAREDA. La lluita per la llibertat. Badalona: Ara Llibres, 2007.


Gemma CABALLER ALBAREDA. Campanyes populars i reivindicacions nacionals a la Barcelona de la Transició. Barcelona : Ajuntament de Barcelona. Regidoria de Dona i Drets Civils, 2006


Josep M. SOLÉ i SABATÉ (director científic). El Franquisme a Catalunya 1939-1977. (5 volums) Barcelona : Edicions 62, 2005-2007. 

 

 

(1999-2002) "Els primers anys del franquisme a Catalunya (1938-1953)"
 
El 1999 es va crear aquest grup de recerca, subvencionat per la "Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología" (CICYT, PB98-1169). Les dues grans línies fonamentals del grup de recerca són, per una banda, l’anàlisi sistemàtica dels principals aspectes relacionats amb la implantació del franquisme a Catalunya i, per l’altra, l’organització de la resistència en els primers anys de la Dictadura, amb l’objectiu de conèixer la situació de Catalunya desprès de la guerra civil i les bases socials, econòmiques i polítiques sobre les que es va recolzar la Dictadura.

El grup de recerca està integrat pels següents investigadors:


Rafael Aracil i Martí
(UB - Investigador principal)
Antoni Segura i Mas
(UB)
Andreu Mayayo i Artal
(UB)
Joan Villarroya i Font
(UB)
Agustí Colomines i Companys
(UB)
Joan Oliver i Puigdomènech
(UB)
Susanna Tavera i García
(UB)
Josep Termes i Ardèvol
(UB)
Josep Sánchez i Cervelló
(URV Tarragona)
Lluís Durán i Solà
(Generalitat de Catalunya)
Santi Ponce i Vivet
(U Vic)
Juli Cuèllar i Gisbert
(UB - Col·laboració recerca)
Lola Harana i Torrejón
(UB - Col·laboració recerca)
José Manuel Rúa Fernández
(UB - Col·laboració recerca)
Queralt Solé i Barjau
(UB - Col·laboració recerca)


Aquest grup de recerca ha publicat:

ARACIL, Rafael; SEGURA, Antoni; OLIVA, Jordi; PONT, Maria. Empresaris de postguerra. La Comisión de Incorporación Industrial y Mercantil nº 2, 1938-1942. Barcelona: 1999, Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona. 

 

 

Pàgines optimitzades per a Firefox, Mozilla i Opera.
Millor resolució: 1024x768
© Centre d'Estudis Històrics Internacionals
CEHI - UB
Última actualització: 17 Feb 2016 21:52:49.
Què és el CEHI? -  L'equip -  El Pavelló -  Grups de recerca -  Activitats del curs -  Cursos anteriors -  Exposicions -  Tancades -  Publicacions -  Biblioteca -  Enllaços - 
Congrés Internacional 2010
 -  Congrés (Comunicacions) -