Cell bank

El catàleg de línies cel·lulars està en realització. Per a qualsevol consulta o sol·licitud, dirigiu-vos a:

eucellbank@ub.edu
Tel.  93 403 46 19

Moltes Gràcies

El Banc de Cèl·lules Eucariotes és un servei pioner de suport a la recerca que Celltec UB ofereix tant a centres de recerca, com a hospitals i empreses que requereixin de línies cel·lulars com a eines de treball. Aquest servei parteix d’una iniciativa conjunta entre Celltec UB i el Departament de Biologia Cel·lular , al qual pertany.

OBJECTIUS DEL BANC DE CÈL·LULES

 • Facilitar i millorar l’accés, manteniment i control de qualitat de les línies cel·lulars al col·lectiu investigador tant d’origen públic com privat.

 • Donar la màxima accessibilitat a les línies cel·lulars que s’han anat originant gràcies als avenços científico-tecnològics.

 • Facilitar el procés a l’hora de patentar una nova línia cel·lular eucariota en el nostre país. És per això que s’aconseguirà l’Estatut d’Autoritat Internacional de Dipòsit que atorga la WIPO (World International Patent Organization) .

SECTORS ALS QUALS ES DIRIGEIX

Els serveis que ofereix el Banc de Cèl·lules es dirigeixen als següents sectors.:

 • Grups de recerca

  • Universitats

  • Centres de Recerca

 • Hospitals

  • Recerca

  • Diagnòstic

 • Empreses

  • Farmacèutiques

  • Veterinàries

  • Biotecnològiques

  • Alimentació

  • Diagnòstic

SERVEIS DEL BANC DE CÈL·LULES

El banc de cèl·lules és una iniciativa conjunta entre Celltec UB i el Departament de Biologia Cel·lular, al qual Celltec UB pertany. El Banc de Cèl·lules ofereix en    una primera fase els següents serveis:

 • Dipòsit en la Col·lecció Cel·lular. La línia cel·lular sempre estarà a disposició del dipositant.

Sol·licitud de dipòsit en la col·lecció cel·lular

 • Distribució de les línies cel·lulars. Donar accés i distribuir les línies cel·lulars dipositades en règim de Col·lecció Cel·lular.

Full de comanda de línies cel·lulars

 • Dipòsit-Magatzem. Dipòsit de Línies Cel·lulars sota règim de garantia de confidencialitat.

Sol·licitud de dipòsit-magatzem

 • Control de Qualitat de les Línies Cel·lulars. Control de contaminacions per micoplasmes i virus i anomalies cromosòmiques.

Full de comanda de test de micoplasma 

 • Eliminació de contaminacions. Si no existeix la possibilitat de substituir el cultiu per un altre.

 • Expansió de Línies Cel·lulars.

 • Assessorament i Workshops. Assessorament personalitzat i col·lectiu. Els Workshops es realitzaran periòdicament i inclouran una part pràctica.

Serveis que s’oferiran en breu

 • Dipòsit amb fins de patentabilitat. A mig termini Celltec UB s’acreditarà com a Primera Autoritat Internacional de Dipòsit espanyola amb competències en Línies Cel·lulars Eucariotes.

 • Producció de noves Línies Cel·lulars. Generació d’una nova línia cel·lular i caracterització d’aquesta.

All Rights Reserved. Celltec - Universitat de Barcelona