Staff

CELLTEC UB està composat actualment per 10 persones. El grup està coordinat pel Dr. Manuel Reina i s’organitza en dos laboratoris que comparteixen equip de gestió. Els laboratoris son: Laboratori de R+D+i i el Laboratori del Banc de Cèl·lulesCELLTEC UB està format per un col·lectiu investigador altament qualificat i amb una experiència professional en diferents camps d’especialització. Quatredels membres de CELLTEC UB són investigadors sènior amb el grau de doctor.

ManuelReina  EnricEspel  RicardoCasaroli

Dr. Manuel Reina

Director

Dr. Enric Espel

Profesol titular

Dr. Ricardo Casaroli

Profesor titular

OfeliaMartinez FrancescSoriano ClaudiaMuller

Dr. Ofelia Martínez-Estrada

Investigador Ramón y Cajal

Dr Francesc X. Soriano

Investigador Ramón y Cajal

Dra. Claudia Müller

Gestión y Desarrollo de Proyectos

SusanaCastel ConxitadeCastellarnau BegonaCampos

Dra. Susana Castel

Promoción y Desarrollo de Proyectos

Dra. Conxita De Castellarnau

Colaboradora Externa. Desarrollo de Proyectos

Dra. Begoña Campos

Colaboradora Externa. Desarrollo de Proyectos

Dr. Fernando Aguado

Profesor titular

Marc Segarra

Estudiante pre-doctoral

Marina Ramiro

Estudiante pre-doctoral

Nuria Nieto

Estudiante pre-doctoral

Xavier Rovira

Estudiante pre-doctoral

Maria Angulo

Estudiante pre-doctoral

Sergi Casellas

Estudiante de máster

Alejo Torres

Estudiante de máster

Alba Guevara

Estudiante de máster

RaquelMartiinez

Adrian  JordiCorreas

Raquel Martínez

Estudiante de TFG

 Adrián Morales

Estudiante de TFG

Jordi Correas

Técnico EUCELLBANK

All Rights Reserved. Celltec - Universitat de Barcelona