Disponibles en línia els vídeos de les contribucions al LIS-ER

El 4 i 5 de juny passats, va tenir lloc el III International Seminar on Library and Information Science Education and Research (LIS-ER) en el qual van intervenir 25 ponents internacionals i es van presentar 40 pòsters. Des de fa uns dies, estan disponibles per a la consulta el vídeos de les seves intervencions a: http://bd.ub.edu/liser/content/programme

El seminari ha format part dels actes de celebració del centenari de la nostra Facultat i el seu objectiu va ser reflexionar conjuntament sobre els reptes actuals de l'educació i de la recerca en Biblioteconomia i Documentació.