Presentació

El 1914, el president de la Mancomunitat, Enric Prat de la Riba va iniciar diversos projectes culturals i educatius, entre els quals cal destacar el projecte impulsat per Eugeni d’Ors de creació de la Xarxa de Biblioteques Populars i de l’Escola de Bibliotecàries que n’havia de formar les professionals.

Aquesta Escola de Bibliotecàries, que inicià la seva trajectòria el novembre de 1915, va ser un dels primers centres de formació bibliotecària d’Europa i actualment és el centre més antic en actiu. La seva història ha estat lligada a la del país i, quan la Mancomunitat fou desmantellada, passà a la Diputació de Barcelona, que la tutelà durant més de vuitanta anys. En aquesta trajectòria, l’Escola ha estat una institució estretament vinculada a l’entorn professional i molt atenta a les innovacions internacionals, que li han permès —bo i mantenint el llegat fundacional— transformar els seus ensenyaments per incorporar-hi les darreres tendències, en consonància amb l’evolució de les demandes de la societat.

L’any 1982 marca una fita cabdal en el reconeixement d’aquest llarg recorregut: els estudis impartits a l’Escola de Bibliologia assoleixen el rang d’estudis universitaris i el centre es transforma en l’Escola Universitària Jordi Rubió i Balaguer de Biblioteconomia i Documentació, en homenatge a qui n’havia estat director. L’any 1999, culmina aquest procés amb la integració total de l’Escola a la Universitat de Barcelona i amb la seva conversió en l’actual Facultat de Biblioteconomia i Documentació.

Durant cent anys, la pràctica totalitat dels professionals de les biblioteques catalanes s’ha format en aquesta escola. Han estat un col·lectiu tenaç, vocacional, entusiasta i obert al canvi, un col·lectiu que no solament s’ha adaptat a les successives transformacions del món de la informació, sinó que ha liderat propostes innovadores, sempre encaminades a facilitar l’accés als continguts a tothom que els necessiti. Avui, les biblioteques i els centres de documentació han esdevingut imprescindibles per als ciutadans, per a l’aprenentatge i per a la recerca, però els professionals també aporten valor en altres àmbits com els entorns web, el tractament de dades o les xarxes socials, i tenen un paper essencial en els serveis i sistemes que  gestionen la informació i els documents de tota mena d’organitzacions, tant del sector públic com del sector privat. Estem, doncs, davant d’una professió que s’ha adaptat als temps i a les necessitats del mercat, una professió poc coneguda i potser encara marcada pels estereotips, però absolutament indispensable en un món saturat d’informació. Una professió que l’actual Facultat de Biblioteconomia i Documentació vol homenatjar i donar a conèixer.

Per celebrar el centenari, hem  preparat un seguit d’actes que s’adrecen, en primer lloc, als antics i actuals membres de l’Escola, ja sigui al professorat, l’alumnat o al personal d’administració i serveis. Per altra banda, pretenem connectar amb la societat catalana en general, a la qual volem mostrar la nostra aportació a la formació dels professionals de les biblioteques i dels sistemes d’informació. Per això, hem organitzat l’exposició BiblioTec: cent anys d’estudis i de professió bibliotecària, 1915-2015 (Palau Robert, del 16 de febrer al 10 de maig) i el Seminari Internacional de Docència i Recerca en Biblioteconomia i Documentació (4-5 de juny).