Enllaços

 

 • Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM)

  Organisme encarregat d'administrar les patents, models d'utilitat, dissenys i marques espanyols. També actua com a administració internacional del sistema PCT en espanyol. Aquesta web conté legislació, documentació per al sol.licitant, bases de dades, enllaços a oficines nacionals de patents d'arreu del món, llistat d'agents de patents, etc.

 • el projecte

  Fundació Bosch i Gimpera

  És el Centre de Transferència de Coneixement, Tecnologia i Innovació de la Universitat de Barcelona. Posa a l'abast de les empreses, les institucions i la societat els resultats de la recerca i el know-how generat en el si del Grup UB, treballa per aconseguir que els resultats de la recerca de la UB arribin al mercat a través de la creació de noves empreses basades en el coneixement i la llicència de patents, i promou l'esperit emprenedor en l'entorn universitari.
  La seva Àrea de Valorització i Llicències duu a terme la valorització i la llicència de patents. El seu objectiu és portar els beneficis de les descobertes dels investigadors a la societat i, a la vegada, aconseguir un bon retorn per a la universitat i els seus investigadors.

 • recinte torribera

  Oficina Europea de Patents (OEP)

  Organisme encarregat de gestionar el Conveni de la Patent Europea. A la seva web hi ha totes les eines per a sol.licitar una patent europea, així com també bases de dades, legislació, etc.

 • estructura del campus

  Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (OMPI)

  Organisme vinculat a l'ONU que gestiona els convenis internacionals en matèria de patents (PCT), dissenys, marques, drets d'autor,...

 • model organitzatiu

  Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea (EUIPO)

  Oficina de la Unió Europea encarregada de gestionar les marques i els dissenys comunitaris.

 • © 2013 Universitat de Barcelona
 • Centre de Patents
 • Telèfon: 93 403 45 11
 • Contacte