Contacte

Contacte

  • PROJECTE FORCES
  • Secció infantil, primària i secundària
  • IDP-ICE Universitat de Barcelona. Campus Mundet
  • Passeig de la Vall d'Hebron, 171
  • 08035 Barcelona
  • Tel. 934 039 064
  • idp.forces@ub.edu

Arqueologia de la cultura ibèrica: anàlisi i interpretació històrica

Què us proposem fer?: 
Els temes a estudiar dins de l'àmbit de la cultura ibèrica (segles VI-II aC) són molt diversos: característiques d'un jaciment arqueològic, el poblament d'un determinat territori, l’origen i final d’aquesta cultura, la vida quotidiana i les activitats artesanals, les innovacions tecnològiques i culturals, els trets religiosos, les representacions artístiques, la llengua i l'escriptura, la cultura material i les dinàmiques comercials, la relació amb d'altres pobles de la mediterrània antiga, etc. Es tractaria d'escollir un aspecte concret que us interessi especialment, valorar-ne conjuntament la utilitat i adequació al treball de recerca que heu de dur a terme i, a partir d'aquí, mirarem de donar-vos suport en tots aquells aspectes tècnics i pràctics que us resultin necessaris.
Nombre de treballs de recerca que es poden atendre: 
2
Nom del grup de recerca: 
GRACPE: Grup de Recerca Consolidat sobre l’Arqueologia de la Complexitat i els Processos d’Evolució social
Paraula clau: 
ibers; protohistòria; arqueologia; península ibèrica;
Categorització: 
Àmbit: 
Places disponibles

Dos campus d'Excel·lència Internacional