Contacte

Contacte

  • PROJECTE FORCES
  • Secció infantil, primària i secundària
  • IDP-ICE Universitat de Barcelona. Campus Mundet
  • Passeig de la Vall d'Hebron, 171
  • 08035 Barcelona
  • Tel. 934 039 064
  • idp.forces@ub.edu

Art romànic al segle XXI

Què us proposem fer?: 
Triar un monument, especialment un del vostre municipi. Preferentment romànic o com a mínim medieval. Fer-hi una visita. Buscar la documentació més accessible –pel·licules, sèries, diaris, televisió, internet…– Classificar-la en una base de dades. Analitzar conjuntament aquesta informació i esbrinar què ens permet saber quina és fiable i quina no.
Descripció de la recerca: 

El que sabem de l'art romànic, i de l'edat mitjana en general, ens arriba condicionat per la multiplicitat de fonts d'informació que caracteritzen el segle XXI. Viquipèdia, youtube, Netflix, una novel·la… Tots aquests mitjants utilitzen o ens parlen de monuments romànics, o medievals, i ho fan amb diferents nivells de rigor, amb diferents criteris d'audiència, amb diferents interessos. Tot plegat fa que, en la informació que ens arriba, sigui difícil destriar la recerca veritable de l'opinió sense fonament. Això, a més, fa que sovint desconeguem el patrimoni que ens envolta i no siguem capaços de valorar-ne la importància.

En aquesta recerca us proposem, a partir del monument triar, guiar-vos en l'aprenentatge de dues de les tasques més importants per a qualsevol investigador: aprendre a destriar les dades útils de les que no ho són; aprendre a difondre-les per tal que siguin útils per al màxim nombre de persones.

Nombre de treballs de recerca que es poden atendre: 
2
Nom del grup de recerca: 
Ars Picta-IRCVM
Paraula clau: 
Romànic; Informació; Anàlisi crítica
Categorització: 
Àmbit: 
Places disponibles

Dos campus d'Excel·lència Internacional