Contacte

Contacte

  • PROJECTE FORCES
  • Secció infantil, primària i secundària
  • ICE Universitat de Barcelona. Campus Mundet
  • Passeig de la Vall d'Hebron, 171
  • 08035 Barcelona
  • Tel. 934 039 064
  • ice.forces@ub.edu

Com ha de ser l'escola del segle XXI?

Què us proposem fer?: 
Col.laborar en la recerca, tant des del punt de vista teòric -mitjançant lectures i anàlisi d'experiències innovadores- com en el disseny de propostes pràctiques i la seva implementació.
Descripció de la recerca: 

La imatge que tenim de l'escola és d'una institució gairebé estàtica, refractària al canvi. Però els avenços pedagògics, tecnològics i socials fan necessària la investigació sobre nous models de configuració, organització i utilització dels espais d’aprenentatge als centres escolars, així com en les condicions, les dinàmiques i les metodologies que cal establir en aquests espais. Aquest projecte de recerca establirà principis i criteris en el dissenys d’espais escolars en les etapes educatives d’Educació Primària i Educació Secundària.

Paraules clau: 
escola, innovació, aprenentatge, observació, prototipus
Nombre de treballs de recerca que es poden atendre: 
2
Nom del grup de recerca: 
Entorns i Materials d'Aprenentatge
Categorització: 
Places exhaurides

Dos campus d'Excel·lència Internacional