Contacte

Contacte

  • PROJECTE FORCES
  • Secció infantil, primària i secundària
  • ICE Universitat de Barcelona. Campus Mundet
  • Passeig de la Vall d'Hebron, 171
  • 08035 Barcelona
  • Tel. 934 039 064
  • ice.forces@ub.edu

Com han canviat la gramàtica i les gramàtiques en els últims cent anys

Títol de la recerca: 
De Fabra (1918) a la GIEC (2016): descripció i norma a les gramàtiques catalanes
Què us proposem fer?: 
Us proposem veure com ha evolucionat el tractament dels fenòmens a les gramàtiques catalanes i comprovar quin pes hi han tingut la descripció i la prescripció al llarg dels últims cent anys. Per fer-ho podeu triar, amb l'ajuda del vostre tutor, un o diversos fenòmens gramaticals, i analitzar la manera com el recullen tant la primera gramàtica normativa (Fabra 1918) com la nova (GIEC). També haureu de contextualitzar les dues obres, per poder explicar les semblances i diferències que trobeu entre l'una i l'altra.
Descripció de la recerca: 

Des de la publicació de la Gramàtica catalana de Pompeu Fabra (1918), s'han publicat moltes obres que ens diuen el que és correcte i el que és incorrecte. En els últims anys, però, hi ha hagut aportacions importants que descriuen com funciona la llengua. Finalment, la nova gramàtica normativa, la GIEC (2016), parteix de la descripció per orientar l'ús, i esquiva les qualificacions de correcte incorrecte.

Estudiant un o diversos aspectes de la gramàtica podem veure aquesta evolució en el tractament dels fenòmens. Per exemple, l'ús de les preposicions o dels pronoms febles, els usos dels verbs serestar haver-hi, o les oracions de relatiu, entre altres.

Paraules clau: 
Gramàtica; lingüística; norma; descripció
Nombre de treballs de recerca que es poden atendre: 
2
Nom del grup de recerca: 
Estudis de Filologia Catalana UB
Categorització: 
Àmbit: 
Places disponibles

Dos campus d'Excel·lència Internacional