Contacte

Contacte

  • PROJECTE FORCES
  • Secció infantil, primària i secundària
  • ICE Universitat de Barcelona. Campus Mundet
  • Passeig de la Vall d'Hebron, 171
  • 08035 Barcelona
  • Tel. 934 039 064
  • ice.forces@ub.edu

Com i de quines coses es parlava al teu poble en altres segles?

Títol de la recerca: 
Estudi de la llengua a partir de documents de l’Arxiu local, comarcal, notarial, arxius privats.
Què us proposem fer?: 
Triar un text i estudiar-hi les característiques lingüístiques que s’hi manifesten. Emmarcar-lo en la història i concretament en la història local, investigar les referències que tenim de l’autor i tenint en compte el context, avaluar les aportacions del text a la història de la llengua.
Descripció de la recerca: 

Es tracta de recuperar algun document (publicat o inèdit) que reflecteixi la llengua del lloc on es troba (per això són interessants els judicis o processos de crims, correspondència privada, dietaris o memòries). Podeu cercar els textos als arxius o biblioteques.

Paraules clau: 
Dialectologia, història de la llengua
Nombre de treballs de recerca que es poden atendre: 
2
Nom del grup de recerca: 
Estudis de Filologia Catalana UB
Categorització: 
Àmbit: 
Places disponibles

Dos campus d'Excel·lència Internacional