Contacte

Contacte

  • PROJECTE FORCES
  • Secció infantil, primària i secundària
  • ICE Universitat de Barcelona. Campus Mundet
  • Passeig de la Vall d'Hebron, 171
  • 08035 Barcelona
  • Tel. 934 039 064
  • ice.forces@ub.edu

Conflictes en l’habitatge. Es poden resoldre amb la mediació?

Títol de la recerca: 
La mediació com a instrument de resolució de conflictes entre veïns, copropietaris, o arrendadors i arrendataris.
Què us proposem fer?: 
De tots és coneguda la mediació com un mitjà de gestió dels conflictes a l’escola, en què un estudiant mediador, aliè a la situació, ajuda a dos o més companys a parlar i dialogar per mirar d’arribar a una solució. Volem que feu un treball en el qual analitzeu els conflictes que poden néixer en un habitatge, entre les persones que hi conviuen, o entre el propietari i el llogater, amb els veïns de la mateixa escala; que penseu en com resoldre’ls i que reflexioneu si les eines i habilitats del mediador escolar poden servir per resoldre aquests conflictes concrets.
Descripció de la recerca: 

ClinHab és la Clínica en Dret Immobiliari i Mediació Residencial de la Facultat de Dret de la UB, que ofereix un servei gratuït de consultes en matèria d'habitatge obert al públic en general. Des que vam obrir el 2012, hem atès mig miler de famílies afectades per problemes residencials. Per a més informació: http://www.clinicajuridicaimmobiliaria.org/

La Càtedra Jean Monnet de Dret Privat Europeu duu a terme moltes activitats de recerca, formació i divulgació del Dret europeu i vol posar a la vostra disposició els coneixements adquirits en aquest àmbit. Per a més informació: http://www.ub.edu/jeanmonnet_dretprivateuropeu/

La convivència en un pis o una casa fa que sorgeixin situacions de conflicte de tipus molt divers. En alguns casos, són conflictes dins de l’habitatge, amb la família o els companys de pis. També poden haver-hi conflictes arran de la relació jurídica entre el propietari del pis i els llogaters. En d’altres, poden ser conflictes amb els veïns, sobretot, si parlem d’un habitatge que està en un bloc de pisos. Si volem viure-hi tranquils, cal afrontar i gestionar positivament aquests conflictes. És important saber que hi ha diferents maneres d’afrontar-los i que cadascuna té unes conseqüències distintes. O penseu que anar a judici és el mateix que arribar a una solució que sigui fruit del diàleg? La Unió Europea fa temps que està impulsant la mediació per solucionar els problemes que hi ha entre les persones que viuen en els seus diferents països i en diversos àmbits (civil, consumidors, etc.). En alguns d’ells, aquest procés és obligatori: abans d’anar a judici, primer s’ha d’haver intentat una mediació.

Si coneixeu la mediació perquè el vostre centre hi té un servei, o heu estat mediadors i voleu saber com és la mediació en aquest àmbit particular, el projecte us ajudarà a identificar els tipus de problemes que sorgeixen al voltant de l’habitatge, els mitjans de gestió de conflictes que tenim al nostre abast, els avantatges i inconvenients de cadascun d’ells i quines són les tècniques de la mediació escolar que podrien servir per a la mediació en aquest àmbit concret. La mediació és una forma de gestionar els conflictes i, per suposat, no només en l’escola.

Paraules clau: 
Habitatge, veïns, copropietaris, llogaters, conflicte, mediació
Nombre de treballs de recerca que es poden atendre: 
1
Nom del grup de recerca: 
ClinHab i Càtedra Jean Monnet de Dret Privat Europeu
Categorització: 
Places disponibles

Dos campus d'Excel·lència Internacional