Contacte

Contacte

  • PROJECTE FORCES
  • Secció infantil, primària i secundària
  • IDP-ICE Universitat de Barcelona. Campus Mundet
  • Passeig de la Vall d'Hebron, 171
  • 08035 Barcelona
  • Tel. 934 039 064
  • idp.forces@ub.edu

*Els remences: la lluita per la llibertat

Què us proposem fer?: 
Proposem estudiar la vida dels pagesos catalans sotmesos a la servitud, els remences, i acostar-nos a les causes que els van portar a la revolta. Tant es pot estudiar una parròquia o una comarca concreta, com alguns dels protagonistes del conflicte, com les guerres i la seva resolució, etc.
Descripció de la recerca: 

A mitjans del segle XV, molts pagesos (i no pagesos) catalans es van alçar en armes contra els senyors feudals i, en molts aspectes, els van véncer. Els remences feia més d'un segle que demanaven pacíficament millorar la seva situació. Com vivien? Què els exigien els senyors feudals? Què demanaven? Què eren els mals usos? I el dret de cuixa? Com és que havien perdut la llibertat? Eren justes les exigències feudals? Van aconseguir la llibertat?

Nombre de treballs de recerca que es poden atendre: 
2
Nom del grup de recerca: 
MAHPA. Grup de Recerca en Estudis Medievals d'Art, Història, Paleografia i Arqueologia
Paraula clau: 
remences
Categorització: 
Àmbit: 
Places disponibles

Dos campus d'Excel·lència Internacional