Contacte

Contacte

  • PROJECTE FORCES
  • Secció infantil, primària i secundària
  • IDP-ICE Universitat de Barcelona. Campus Mundet
  • Passeig de la Vall d'Hebron, 171
  • 08035 Barcelona
  • Tel. 934 039 064
  • idp.forces@ub.edu

Eternes menors d'edat? Les dones a Grècia i Roma

*Eternes menors d'edat? Les dones a Grècia i Roma

Àmbit: 
Places disponibles

Dos campus d'Excel·lència Internacional