Contacte

Contacte

  • PROJECTE FORCES
  • Secció infantil, primària i secundària
  • IDP-ICE Universitat de Barcelona. Campus Mundet
  • Passeig de la Vall d'Hebron, 171
  • 08035 Barcelona
  • Tel. 934 039 064
  • idp.forces@ub.edu

Desafecció juvenil: t’interessa qui té poder polític sobre les nostres vides?

*Desafecció juvenil: t’interessa qui té poder polític sobre les nostres vides?

Places disponibles

Dos campus d'Excel·lència Internacional