Contacte

Contacte

  • PROJECTE FORCES
  • Secció infantil, primària i secundària
  • IDP-ICE Universitat de Barcelona. Campus Mundet
  • Passeig de la Vall d'Hebron, 171
  • 08035 Barcelona
  • Tel. 934 039 064
  • idp.forces@ub.edu

Acompanyar un ambaixador català a la cort del rei (segles XVI-XVII).

*Acompanyar un ambaixador català a la cort del rei (segles XVI-XVII).

Nom del grup de recerca: 
Redes de información y fidelidad: los mediadores territoriales en la construcción global de la Monarquía de España (1500-1700)
Àmbit: 
Places disponibles

Dos campus d'Excel·lència Internacional