Finalitza la 4ªEdició del Postgrau de Gestió de Projectes per al desenvolupament de nous fàrmacs

La 4ªEdició del Curs de Postgrau de la Universitat de Barcelona, organitzat per CEREMET, “Gestió de Projectes per al desenvolupament de nous fàrmacs” va finalitzar el passat dia 13 de desembre amb una valoració molt bona per part dels alumnes que van expressar el seu alt nivell de satisfacció amb els continguts i l’organització.

A més a més, 8 dels 12 alumnes matriculats aquest any han aconseguit una posició de contracte en pràctiques en empreses del sector abans de finalitzar el període docent, i la resta estan en rondes de selecció de personal per part de diferents empreses, la qual cosa indica, un any més, l’interès que hi ha des del sector pels alumnes sortits d’aquest curs.

El postgrau de Gestió de Projectes per al desenvolupament de nous fàrmacs és un curs de professionalització dirigit a alumnes de l’àmbit de les ciències de la salut que els permet adquirir les capacitats i coneixements del perfil de Project Manager, i afavoreix la seva inserció laboral a la indústria.

“Apolipoprotein A-IV measurements in paired venous and fingerprick blood samples: Agreement analysis”

El Grup de Recerca de Metabolisme Lipídic, al qual està vinculat CEREMET, ha publicat recentment a la revista Clinica Chimica Acta (https://doi.org/10.1016/j.cca.2019.11.013) un estudi de concordança entre els nivells d’ApoAIV en plasma obtingut per vena i plasma capil·lar obtingut per punció a dit on s’ha vist que la sang capil·lar és una mostra vàlida per mesurar aquest paràmetre.

L’ApoAIV és una apolipoproteïna que en humans és sintetitzada exclusivament pels enteròcits de l’intestí prim, i els seus nivells a plasma s’associen a la funcionalitat i a l’arquitectura de la mucosa intestinal. S’ha proposat, per tant, que l’ApoAIV podria servir de biomarcador de l’estat funcional o patològic d’aquest teixit.