Diet change affects intestinal microbiota restoration and improves vertical sleeve gastrectomy outcome in diet-induced obese rats

El grup de recerca de Metabolisme Lipídic al qual està vinculat CEREMET ha publicat recentment un article a la revista European Journal of Nutrition. El treball s’ha realitzat en animals amb obesitat induïda per dieta que posteriorment van ser sotmesos a cirurgia bariàtrica i tornats a alimentar amb dieta rica en lípids o amb dieta estándar.

Els resultats obtinguts indiquen que la disbiosi causada per la dieta rica en greixos va millorar amb el canvi a una dieta estándar amb menys greix i més fibra. D’altra banda, la cirurgia bariàtrica va contribuir significativament per restaurar la diversitat i complexitat del microbioma.

L’estudi forma part d’un projecte finançat per l’Instituto de Salud Carlos III, i es fruit de la col·laboració amb l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida i la Universitat d’Estocolm.

Per accedir a l’article: (https://doi.org/10.1007/s00394-020-02190-8)