Què és el certificat digital

CATCert Un certificat digital és un document electrònic signat per una autoritat de certificació que garanteix la identitat del titular, les autoritzacions, la seva capacitat per fer un tràmit determinat, etc.

El certificat digital permet a les parts tenir confiança en les transaccions per Internet, ja que garanteix la identitat del titular mitjançant un sistema segur de claus que administra una entitat de confiança, l’autoritat de certificació. El certificat digital permet fer un conjunt d’accions de manera segura i amb validesa legal: signar documents, entrar a llocs restringits, identificar-se davant l’administració, etc.

El certificat digital pot expedir-se en favor d’una persona física, d’una persona física en representació d’una entitat o d’un dispositiu informàtic (programa, servidor web, tràmit o seu electrònica).

El servei d’emissió del certificat digital que s’incorpora al carnet de la UB, el presta l’Entitat de Registre de Certificació Digital de la Universitat de Barcelona, de resultes del conveni signat amb el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya i l’Agència Catalana de Certificació, que és l’autoritat de certificació que dóna validesa als certificats digitals que emet la Universitat de Barcelona.

Campus d’excel·lència BKC HUBc
  • © Universitat de Barcelona. Certificat digital
  • Contacte