Certificat digital idCAT

idCATEl certificat digital idCAT està pensat per a tota la ciutadania que hagi de fer tràmits i operar amb l’Administració pública. És un certificat digital reconegut que garanteix la identitat de les persones a Internet.

L’idCAT els permet relacionar-se telemàticament d’una manera segura amb les administracions públiques locals, autonòmiques o estatals, i assegura la integritat de les dades que s’envien, així com la confidencialitat, ja que l’emet el Servei de Certificació Digital del Consorci AOC.


Com s’obté el certificat digital idCAT

El Consorci Administració Oberta de Catalunya emet l’idCAT a través de les més de dues-centes entitats de registre idCAT (ens que col·laboren en l’emissió del certificat) repartides pel territori.


La UB és entitat de registre idCAT

La Universitat de Barcelona és una entitat de registre idCAT, és a dir, és un ens autoritzat pel Consorci AOC i té delegades certes funcions, adreçades a millorar i agilitzar el servei de certificació digital.

Les tasques que fan els operadors de l’entitat de registre idCAT UB són:

  • Emissió: l’operador genera el certificat idCAT del ciutadà
  • Habilitació: el certificat idCAT està suspès i el ciutadà vol tornar a tenir-lo vigent
  • Revocació: el ciutadà vol desactivar definitivament el seu certificat idCAT

Com s’obté l’idCAT a la UB

Per ser atesos heu de demanar cita prèvia per Internet. Ben aviat activarem la petició en aquesta mateixa pàgina web.


Atenció

Actualment la Universitat de Barcelona està habilitant l’Oficina d’Assistència en Matèria de Registre (OAMR), on també s’ubicarà l’entitat de registre idCAT. Per tant, fins que l’OAMR no estigui operativa, no s’oferirà el servei idCAT de manera presencial.

Per tant, és recomanable que contacteu amb una altra entitat de registre idCAT, que podeu localitzar al web del Consorci Administració Oberta de Catalunya.

Ben aviat publicarem les dates de posada en funcionament del servei a la UB i activarem la cita prèvia perquè reserveu dia i hora per a l’emissió, revocació o habilitació del certificat idCAT.

  • © Universitat de Barcelona. Certificat digital
  • Contacte