Certificat digital

La Universitat de Barcelona és una entitat de registre de certificació digital idCAT, T-CAT P i T-CAT.

És, per tant, un ens autoritzat per proporcionar aquests certificats digitals expedits pel Consorci AOC. Aquesta autorització resulta del conveni signat amb el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya i l’Agència Catalana de Certificació (autoritat de certificació que dona validesa als certificats digitals emesos per la Universitat de Barcelona).

 • Imatge

  Certificat digital idCAT

  L’idCAT és un certificat personal per a tota la ciutadania.

  Qui el pot sol·licitar?, com s’obté?, etc.

 • Imatge

  IdCAT Mòbil

  Has de fer tràmits en línia (presentar una instància genèrica, per exemple) i no disposes del carnet ni de cap certificat digital vàlid (FNMT, DNIe, idCAT, Cl@ve, etc.)?

  L’idCAT Mòbil és un sistema d’identificació i signatura electròniques a través de dispositius mòbils que s’ofereix a la ciutadania.

  Per obtenir l’idCAT Mòbil, consulta el manual d’usuari.

Recomanacions


 • Imatge

  SignaSuite UB

  El SignaSuite UB és una aplicació per signar digitalment documents amb el carnet de la Universitat o amb un certificat digital.

  Consulta la videoguia, si has de signar documents PDF amb el carnet de la UB per mitjà del SignaSuite UB.

 • Imatge

  Actes de qualificació

  Per signar digitalment les actes de qualificació acadèmica, només cal disposar del carnet de la UB.

  Consulta el manual d’usuari, si has de signar digitalment les actes de qualificació.

 • © Universitat de Barcelona. Certificat digital
 • Contacte