Desescalada UB – PAS en fase 2 i fase 3 UB

caràtula desescalada fase 2 i 3

L’activitat Secció Sindical de CGT a la Universitat no s’ha aturat durant el confinament. Hem treballat junt amb la resta de seccions sindicals per garantir que la desescalada sigui curosa amb els nostres drets laborals.

Segons els compromisos de Gerència, sobre el paper, es compleixen les condicions que ara es troben especialment retallades per l’estat d’alarma.

Però hem d’estar atentes. Sabem per experiència que no sempre és el mateix el que s’escriu des de la Gerència i el que després ens demanen les nostres administradores i caps.

Et fem una breu relació, una guia amb quatre capítols, sobre les qüestions que més ens preocupen.

01 Organització del treball

  ☑️ Preferentment el PAS desenvoluparà la seva tasca a distància
  ☑️ Exigeix la reorganització de les tasques i/o processos a realitzar si no et permeten mantenir una distància interpersonal de 2 metres. El teu cap ha de cercar les alternatives.
  ☑️ Rebutja i no acceptis tasques incompatibles amb la teva categoria professional ni horaris fóra del teu horari bàsic matí/tarda. La reorganització del treball ha de ser sempre acordada amb el teu cap.
  ☑️ Recorda que els efectes d’aquesta reorganització extraordinària del treball finalitza quan la UB arribi a la seva fase 4 de desescalada, inicialment prevista pel setembre.
  ☑️ Demana permís especial per deure inexcusable de cura de fills a càrrec si els teus fills es troben en edat d’ensenyament obligatori (fins als 16 anys). Les instruccions el limiten fins a fills de dotze anys però poden fer-se excepcions depenent cada cas concret.
  ☑️ Exigeix rebre per escrit les motivacions si se’t denega un permís especial per deure inexcusable. El teu responsable organitzatiu té l’obligació de notificar-te fefaentment els raonaments.

02 Treball presencial

  ☑️ Exigeix teletreball si les teves tasques en són compatibles. Es de preferència que el PAS desenvolupi la seva tasca a distància
  ☑️ No vagis a la feina si no has rebut de l’OSSMA l’avaluació positiva i motivada sobre riscos.
  ☑️ No vagis a la feina si tens símptomes de la CoVID-19 o has estat en contacte estret (menys de 2 metres i més de 15 minuts) amb persones amb símptomes, contacta amb el Servei Mèdic medicinadeltreball.ossma@ub.edu.
  ☑️ Exigeix el subministrament si no se’t proporciona els productes d’higiene, el material de neteja o el material de protecció indicats per l’OSSMA, denuncia el fet al teu responsable.
  ☑️ Exigeix l’aplicació si el lloc de treball no està suficientment ventilat o s’incompleix alguna de les mesures d’higiene i/o protecció publicades i senyalitzades, denuncia el fet al teu responsable.
  ☑️ Marxa a casa si una vegada al lloc de treball se’t presenten símptomes de la CoVID-19, posa’t la mascareta, avisa el cap, marxa a casa i manté l’aïllament. Des de casa avisa de la circumstància al 061 i a l’OSSMA medicinadeltreball.ossma@ub.edu.
  ☑️ Manté la distància interpersonal de 2 metres amb les companyes i evita el contacte físic.
  ☑️ Evita, quan puguis, fe servir equips i dispositius comuns. Si no és possible, augmenta les precaucions, desinfecta i renta’t les mans.

03 Treball a distància

  ☑️ No has de fitxar. Excepcionalment la jornada de treball a distància no requereix marcatge.
  ☑️ Demana l’avaluació de riscos que elabora l’OSSMA sobre la base de l’autoavaluació de condicions del teu lloc de treball domiciliari. Has complert amb l’autoavaluació quan omples i lliures el formulari web que se’t demana.
  ☑️ Demana permís especial per deure inexcusable per cura de fills a càrrec si els teus fills es troben en edat d’ensenyament obligatori (fins als 16 anys), per cura de familiars dependents i per altres motius.
  ☑️ Pots negar-te a fer teletreball i per tant treballar presencialment. El treball a distància és voluntari.

04 Documentació de consulta

També pots trobar aquesta informació en Telegram
https://t.me/UB_CGT_forum/169