Desescalada UB – PAS en fase 2 i fase 3 UB

caràtula desescalada fase 2 i 3

L’activitat Secció Sindical de CGT a la Universitat no s’ha aturat durant el confinament. Hem treballat junt amb la resta de seccions sindicals per garantir que la desescalada sigui curosa amb els nostres drets laborals.

Segons els compromisos de Gerència, sobre el paper, es compleixen les condicions que ara es troben especialment retallades per l’estat d’alarma.

Però hem d’estar atentes. Sabem per experiència que no sempre és el mateix el que s’escriu des de la Gerència i el que després ens demanen les nostres administradores i caps.

Et fem una breu relació, una guia amb quatre capítols, sobre les qüestions que més ens preocupen.

01 Organització del treball

  ☑️ Preferentment el PAS desenvoluparà la seva tasca a distància
  ☑️ Exigeix la reorganització de les tasques i/o processos a realitzar si no et permeten mantenir una distància interpersonal de 2 metres. El teu cap ha de cercar les alternatives.
  ☑️ Rebutja i no acceptis tasques incompatibles amb la teva categoria professional ni horaris fóra del teu horari bàsic matí/tarda. La reorganització del treball ha de ser sempre acordada amb el teu cap.
  ☑️ Recorda que els efectes d’aquesta reorganització extraordinària del treball finalitza quan la UB arribi a la seva fase 4 de desescalada, inicialment prevista pel setembre.
  ☑️ Demana permís especial per deure inexcusable de cura de fills a càrrec si els teus fills es troben en edat d’ensenyament obligatori (fins als 16 anys). Les instruccions el limiten fins a fills de dotze anys però poden fer-se excepcions depenent cada cas concret.
  ☑️ Exigeix rebre per escrit les motivacions si se’t denega un permís especial per deure inexcusable. El teu responsable organitzatiu té l’obligació de notificar-te fefaentment els raonaments.

02 Treball presencial

  ☑️ Exigeix teletreball si les teves tasques en són compatibles. Es de preferència que el PAS desenvolupi la seva tasca a distància
  ☑️ No vagis a la feina si no has rebut de l’OSSMA l’avaluació positiva i motivada sobre riscos.
  ☑️ No vagis a la feina si tens símptomes de la CoVID-19 o has estat en contacte estret (menys de 2 metres i més de 15 minuts) amb persones amb símptomes, contacta amb el Servei Mèdic medicinadeltreball.ossma@ub.edu.
  ☑️ Exigeix el subministrament si no se’t proporciona els productes d’higiene, el material de neteja o el material de protecció indicats per l’OSSMA, denuncia el fet al teu responsable.
  ☑️ Exigeix l’aplicació si el lloc de treball no està suficientment ventilat o s’incompleix alguna de les mesures d’higiene i/o protecció publicades i senyalitzades, denuncia el fet al teu responsable.
  ☑️ Marxa a casa si una vegada al lloc de treball se’t presenten símptomes de la CoVID-19, posa’t la mascareta, avisa el cap, marxa a casa i manté l’aïllament. Des de casa avisa de la circumstància al 061 i a l’OSSMA medicinadeltreball.ossma@ub.edu.
  ☑️ Manté la distància interpersonal de 2 metres amb les companyes i evita el contacte físic.
  ☑️ Evita, quan puguis, fe servir equips i dispositius comuns. Si no és possible, augmenta les precaucions, desinfecta i renta’t les mans.

03 Treball a distància

  ☑️ No has de fitxar. Excepcionalment la jornada de treball a distància no requereix marcatge.
  ☑️ Demana l’avaluació de riscos que elabora l’OSSMA sobre la base de l’autoavaluació de condicions del teu lloc de treball domiciliari. Has complert amb l’autoavaluació quan omples i lliures el formulari web que se’t demana.
  ☑️ Demana permís especial per deure inexcusable per cura de fills a càrrec si els teus fills es troben en edat d’ensenyament obligatori (fins als 16 anys), per cura de familiars dependents i per altres motius.
  ☑️ Pots negar-te a fer teletreball i per tant treballar presencialment. El treball a distància és voluntari.

04 Documentació de consulta

També pots trobar aquesta informació en Telegram
https://t.me/UB_CGT_forum/169

Resposta al rector i convocatoria concentració 28/02

CASTELLS

“La governança em preocupa poc, perquè és qüestió que el rector vulgui manar” “Sí, però el que ningú demana […] és que la rebaixa de taxes sigui tota de cop. […] Seria raonable que no fos generalitzada, sinó que tingués en compte el nivell socioeconòmic de la família. La universitat és equitativa, ja que un cop hi has arribat, la teva extracció socioeconòmica pràcticament no té cap influència amb el teu resultat acadèmic. El problema no és el que ens arriba, sinó el que no ens arriba. […] El que no és equitatiu és allò previ a la universitat.

De falsos associats no en tenim. Tenim associats, la situació dels quals no és correcta. Durant la crisi les universitats no podien contractar ningú, i això va provocar que haguessin de fer molts invents, senzillament perquè el nostre objectiu social és assegurar la docència.

El moviment d’associats està aturat. Per quin motiu? Perquè això ho estem eixugant traient moltes places de lectors. Aquells associats que són doctors i s’han acreditat surten com a lectors. […] pensi que hi ha hagut més d’un que ha passat d’associat a fix, directament, o fins i tot a catedràtic.

Fragments de l’entrevista al Rector de la Universitat de Barcelona Joan Elias, a El diari de l’Educació (27 de gener 2020). 

https://eldiariodelaeducacion.com/2020/01/27/la-universidad-publica-necesita-mas-dinero-y-mas-autonomia-el-modelo-actual-nos-encorseta/

 Doncs NO, rector! NO ES TRACTA DE MANAR, sinó de gestionar una administració pública amb democràcia i transparència.

Cal assolir  la gratuïtat de la educació universitària, i que aquesta sigui socialment emancipadora. La Universitat NO ÉS EQUITATIVA, hi ha alumnat que ha de compaginar els estudis amb un o varis treballs per poder pagar matrícula i taxes i això TÉ REPERCUSSIONS EN EL SEU RESULTAT ACADÈMIC. El tancament de grups i oferta horària en torn de matí i tarda ho agreuja. Evidentment, el problema hi és abans, durant i després de la Universitat!

Tenim professorat associat, com bé diu, contractat de manera no correcta, és a dir fraudulenta! Per això els estem denunciant davant els tribunals, per això seguim sortint al carrer. EL MOVIMENT D’ASSOCIATS, NO ESTÀ ATURAT. NO HI HA UN PROCÉS DE REGULARITZACIÓ i les places que surten a concurs no garanteixen l’accés d’aquestes persones, explotades durant anys, a places que els permetin una millora laboral i salarial.

No diu res dels Doctorands? NO VOLEN APLICAR EL QUART ANY AL PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓ? Ho han de decidir els tribunals? I per què l’ACUP no presenta la documentació que els tribunals demanen? La UB ha de d’aplicar tots els articles de l’EPIF si vol fer un petit pas endavant per acabar amb l’explotació encoberta dels i les doctorandes. On són els programes postdoctorals que possibilitin la promoció dels nous doctors en la seva carrera acadèmica, que són, en última instancia el futur de la universitat?

Les becàries de col·laboració? No creu el rector que ja és hora que se les reconegui com a treballadores de la UB i que aquestes beques de col·laboració siguin realment formatives i amb unes condicions laborals dignes? I dels falsos becaris que ocupen en frau de llei llocs de feina del personal d’administració i serveis de la universitat, en té res a dir el rector?

I del PAS? Potser no és conscient que hi ha una ingent quantitat d’interines que esperen sortir de la precarietat. I la RLT? I recuperar LA JORNADA DE 35 HORES? Recordi rector, que a hores d’ara, el Personal Laboral no pot reduir la seva jornada al fer 60 anys perquè han desaparegut els CONTRACTES DE RELLEU? Sense oblidar que el PAS necessita unes millors condicions sociosanitàries i un reconeixement de certes patologies associades a llocs de treball que sistemàticament es minimitzen i menystenen.

No se n’adona, senyor Rector, que LES DESIGUALTATS SÓN DINS DE LA UNIVERSITAT, i que vostès, AMB LES SEVES POLÍTIQUES, LES PERPETUEN?

Per tots aquests motius i molts més, i aprofitant que tenim la visita del nou Ministre d’Universitats Manuel Castells, convoquem el proper divendres 28 de febrer a les 11 del matí a una concentració davant el rectorat de la Universitat de Barcelona,  per expressar el nostre malestar, que ha estat, és i serà sempre al carrer, escenari i part de totes les lluites socials!

CONTRA LA UNIVERSITAT NEOLIBERAL, UNA ALTRA UNIVERSITAT ÉS POSSIBLE: PÚBLICA, DE QUALITAT I LLIURE DE PRECARIETAT!!

 

BECÀRIES DE COL·LABORACIÓ EN LLUITA 

DOCTORANDES EN LLUITA

ASSEMBLEA DE TREBALLADORES I ESTUDIANTS UB

TRANSFORMEM UB

CGT, COS, PLATAFORMA DE PROFESSORS ASSOCIATS I ASSEMBLEA DE PROFESSORAT RECLAMANT