CGT Informa

Benvolgudes companyes,
Des de la secció sindical de la CGT a la UB volem compartir les nostres opinions i posicionaments sobre alguns temes que creiem molt importants per a totes.

COVID

Considerem que la gerència de la UB ha de donar exemple en l’aplicació de totes les mesures possibles per facilitar el teletreball i la no presencialitat de les treballadores de la UB, així com posar totes les mesures de seguretat necessàries i exigibles per protegir aquelles treballadores que han de realitzar tasques presencials per motius justificats.
Exigim criteris clars i generals per tota la UB, no donant peu a interpretacions esbiaixades o oportunistes segons diferents interessos.
Exigim la negociació de mesures que possibilitin el teletreball i la baixa remunerada o la reducció de feina mantenint salari d’aquells treballadors/es que tinguin infants o altres a càrrec i hagin de fer confinament.
Exigim ordinadors i totes les eines necessàries per poder teletreballar.
Exigim la pròrroga de tots els contractes predoctorals per un temps igual, com a mínim, a la duració de l’estat d’alarma per la pandèmia de la COVID-19. Fins ara, aquesta pròrroga només es pot aplicar als contractes que finalitzen abans de l’1 d’abril del 2021. Tanmateix, la situació de confinament i estat d’alarma ha afectat a totes per igual pel que fa al desenvolupament de la tesi i per tant l’extensió s’hauria d’aplicar independentment de l’any de contracte. A més, exigim que aquesta pròrroga sigui automàtica, sense necessitat d’una justificació per part de la treballadora.

Eleccions rector UB 2020

Considerem que unes eleccions amb votacions on cada vot no conta el mateix són defectuoses democràticament. No ens decantarem per cap candidat ni promourem les votacions.
També declinem els oferiments dels diferents candidats de trobar-se amb la secció sindical CGT UB.
Els emplacem a trobar-nos passades les eleccions si segueixen tenint interès.

Pla d’Igualtat UB

Considerem que l’aprovació del Pla d’Igualtat per part del Consell de Govern incompleix la normativa vigent en plans d’igualtat per treballadores i treballadors. No s’ha constituït la mesa de negociació, no s’ha negociat cap diagnosi amb els continguts mínims obligatoris que parlen de condicions laborals, desigualtats als llocs de feina, bretxa salarial, etc., no hi ha línies d’acció amb recursos, no s’ha registrat el pla tal com exigeix la normativa, perquè senzillament NO HI HA PLA D’IGUALTAT PER LES TREBALLADORES I TREBALLADORS de la UB malgrat tots els esforços que hem realitzat des de la part social. Per aquests motius hem impulsat una denúncia a inspecció del treball conjuntament amb altres sindicats, manifestant la manca d’un pla d’igualtat de les treballadores i treballadors de la UB.

Calendari laboral 2021

Considerem que s’ha de negociar per separat el calendari laboral dels aspectes complementaris (afers propis, hores de gestió…). És a dir que els aspectes complementaris s’han de restar de la jornada anual de 1462 hores. Tot això tenint en compte la tornada a la jornada de les 35 hores a partir de l’1 de gener del 2021.
A banda d’això us recordem que CGT no signa, ni signarà cap calendari laboral ni els seus aspectes complementaris fins que es resolgui definitivament l’horari de les campanyes de cap de setmana ( bàsicament CRAI)

PDI

El vicerectorat acaba de posposar l’última reunió de negociació per regularitzar al professorat associat. Ja en portem vàries reunions entre el vicerectorat i el comitè d’empresa, però la UB no està complint el compromís de complir els passos d’aquesta negociació. De moment no ha entregat les dades sobre la quantitat i situació de cadascun de les persones amb contracte d’associat per poder fer una diagnosi i dissenyar un pla de regularització, un compromís acordat a la Mesa d’universitats celebrada entre Direcció d’Universitats i les universitats catalanes.
Junt amb TF-UB i al Comitè d’Empresa hem impulsat i acompanyat més de 70 denúncies d’associats, quasi totes guanyades, on s’estableix la fraudulència del contracte temporal en benefici d’un indefinit. Així i tot la UB hi ha recurrit al TSJC encara que el vicerector es va comprometre a no fer-lo. De moment el TSJC està desestimant els recursos de la UB.
Recordem que la UB continua sense reservar places de PDI per a persones amb diversitat funcional tal com estableix la llei i inclòs també insta la CRUE

Tampoc ens oblidem de la quantitat de temes pendents que tenim amb gerència, alguns amb molts anys d’antiguitat:
Regulació horari cap setmana, laboralització places CRAI respectant resultat consulta realitzada, acord sobre teletreball, regulació d’encàrrecs de categoria superior, jubilació anticipada amb contracte de relleu, informe negatius interins, indemnització per finalització de contracte per a les investigadores predoctorals…

Salut i lluita!​

CGT UB, novembre 2020

cgt-ub@ub.edu.
www.ub.edu/cgt
@cgt_ub

Desescalada UB – PAS en fase 2 i fase 3 UB

caràtula desescalada fase 2 i 3

L’activitat Secció Sindical de CGT a la Universitat no s’ha aturat durant el confinament. Hem treballat junt amb la resta de seccions sindicals per garantir que la desescalada sigui curosa amb els nostres drets laborals.

Segons els compromisos de Gerència, sobre el paper, es compleixen les condicions que ara es troben especialment retallades per l’estat d’alarma.

Però hem d’estar atentes. Sabem per experiència que no sempre és el mateix el que s’escriu des de la Gerència i el que després ens demanen les nostres administradores i caps.

Et fem una breu relació, una guia amb quatre capítols, sobre les qüestions que més ens preocupen.

01 Organització del treball

  ☑️ Preferentment el PAS desenvoluparà la seva tasca a distància
  ☑️ Exigeix la reorganització de les tasques i/o processos a realitzar si no et permeten mantenir una distància interpersonal de 2 metres. El teu cap ha de cercar les alternatives.
  ☑️ Rebutja i no acceptis tasques incompatibles amb la teva categoria professional ni horaris fóra del teu horari bàsic matí/tarda. La reorganització del treball ha de ser sempre acordada amb el teu cap.
  ☑️ Recorda que els efectes d’aquesta reorganització extraordinària del treball finalitza quan la UB arribi a la seva fase 4 de desescalada, inicialment prevista pel setembre.
  ☑️ Demana permís especial per deure inexcusable de cura de fills a càrrec si els teus fills es troben en edat d’ensenyament obligatori (fins als 16 anys). Les instruccions el limiten fins a fills de dotze anys però poden fer-se excepcions depenent cada cas concret.
  ☑️ Exigeix rebre per escrit les motivacions si se’t denega un permís especial per deure inexcusable. El teu responsable organitzatiu té l’obligació de notificar-te fefaentment els raonaments.

02 Treball presencial

  ☑️ Exigeix teletreball si les teves tasques en són compatibles. Es de preferència que el PAS desenvolupi la seva tasca a distància
  ☑️ No vagis a la feina si no has rebut de l’OSSMA l’avaluació positiva i motivada sobre riscos.
  ☑️ No vagis a la feina si tens símptomes de la CoVID-19 o has estat en contacte estret (menys de 2 metres i més de 15 minuts) amb persones amb símptomes, contacta amb el Servei Mèdic medicinadeltreball.ossma@ub.edu.
  ☑️ Exigeix el subministrament si no se’t proporciona els productes d’higiene, el material de neteja o el material de protecció indicats per l’OSSMA, denuncia el fet al teu responsable.
  ☑️ Exigeix l’aplicació si el lloc de treball no està suficientment ventilat o s’incompleix alguna de les mesures d’higiene i/o protecció publicades i senyalitzades, denuncia el fet al teu responsable.
  ☑️ Marxa a casa si una vegada al lloc de treball se’t presenten símptomes de la CoVID-19, posa’t la mascareta, avisa el cap, marxa a casa i manté l’aïllament. Des de casa avisa de la circumstància al 061 i a l’OSSMA medicinadeltreball.ossma@ub.edu.
  ☑️ Manté la distància interpersonal de 2 metres amb les companyes i evita el contacte físic.
  ☑️ Evita, quan puguis, fe servir equips i dispositius comuns. Si no és possible, augmenta les precaucions, desinfecta i renta’t les mans.

03 Treball a distància

  ☑️ No has de fitxar. Excepcionalment la jornada de treball a distància no requereix marcatge.
  ☑️ Demana l’avaluació de riscos que elabora l’OSSMA sobre la base de l’autoavaluació de condicions del teu lloc de treball domiciliari. Has complert amb l’autoavaluació quan omples i lliures el formulari web que se’t demana.
  ☑️ Demana permís especial per deure inexcusable per cura de fills a càrrec si els teus fills es troben en edat d’ensenyament obligatori (fins als 16 anys), per cura de familiars dependents i per altres motius.
  ☑️ Pots negar-te a fer teletreball i per tant treballar presencialment. El treball a distància és voluntari.

04 Documentació de consulta

També pots trobar aquesta informació en Telegram
https://t.me/UB_CGT_forum/169