Judici contra la UB: conflicte col·lectiu professorat associat

El proper dijous 6 d’abril es celebrarà el judici pel CONFLICTE COL·LECTIU que la secció sindical CGT-Plataforma de Professors Associats va interposar al maig de 2016 contra la Universitat de Barcelona per donar solució al greuge comparatiu que afecta el còmput de la dedicació docent de tot el professorat associat de la UB. 
 
La implantació de l’EEES l’any 2009 va anar acompanyada a la UB d’un canvi en el còmput de les hores de dedicació docent degut a l’avaluació contínua i els canvis metodològics que suposava. La UB va optar per establir un sistema de còmput d’hores en el seu Pla de Dedicació Acadèmica (PDA) que varia en funció de la tipologia de docència i del número d’alumnes (http://www.ub.edu/economiaempresa/academica/11-12/normativa_pda.pdf). En el cas del professorat associat no es computen les hores en funció del número d’alumnes com sí succeeix en el cas del professorat a temps complert, el que crea un greuge comparatiu objectivament demostrable en el còmput de les hores treballades. Per fer la mateixa feina –per exemple en dos grups diferents de la mateixa assignatura, un impartit per un associat i l’altre per un professor a temps complet–, al professor associat li computen moltes menys hores de les que efectivament fa, és a dir, que fa més hores de les que figuren al contracte. D’aquesta manera la UB invisibilitza la feina efectiva dels associats per adequar el còmput fraudulent a les hores que apareixen en el contracte.
Entenem aquesta acció dins de la lluita contra la precarització de la universitat pública catalana i en la defensa dels drets dels treballadors/-es. En el cas de la Universitat de Barcelona, aquesta precarització està augmentant de manera alarmant tal i com podreu comprovar a la següent taula:
Històric de dades PDI UB
DADES PDI
abril 2014
juny 2015
maig 2016
Professors associats
2230
2489
2749
Percentatge de professorat associat
38%
41%
44%
Titulars d’Universitat
1252
1218
1173
Total PDI
5798
6044
6189
 
Aquesta situació ha estat denunciada reiteradament per la CGT- Plataforma de Professors Associats, i aquest Conflicte Col·lectiu és la nostra resposta davant la manca de voluntat de l’empresa. Mentre la UB no es responsabilitzi d’aquest frau i hi proposi solucions, CGT-Plataforma de Professors Associats estem disposats a arribar fins el final d’aquest procés judicial.
 
Totes aquelles i aquells que vulgueu venir a donar suport als testimonis que defensaran al professorat associat podeu venir el dijous 6 d’abril a les 13h a:
 
Jutjat Social Nº 26
Gran Via de les Corts Catalanes 111, Edif. S, Pl. 8
08075 Barcelona
 
———————-
 
CGT- Plataforma de Professors Associats

TranFormem UB hem guanyat les eleccions al Comitè d’Empresa PDI-L

cartell-escudo-face-i-twtitter

TransFormem UB, la candidatura conjunta formada per COS-CGT-Plataforma de Professors Associats i Assemblea de Professorat Reclamant va obtenir el major nombre de vots a les eleccions del Comitè d’Empresa on està representat el Personal Docent i Investigador Laboral (no funcionari) de la Universitat de Barcelona. Volem agrair a totes les persones i col·lectius que ens ha donat suport.

Aquets han estat els resultats:

Candidatura Vots Representants
CGT 230 12
CCOO 139 7
UGT 90 5
CSI-F 60 3
Intersindical-CSC 34 2

Entenem que aquests resultats avalen la feina feta fins ara i ens comprometen a seguir transformant el malestar del professorat laboral en argumentari i propostes concretes per tal de millorar la situació del col·lectiu.

TransFormem UB – Confederació General del Treball CGT- UBlogo-positivo

Candidatura al Comitè d’Empresa TransFormem UB

som-2000-precaris-i-precaries_internet
Vota TransFormem UB!

[Dijous 27 d’octubre, al comitè de PDI-l de la UB]

  • Formes part del professorat associat, col·laborador, lector, agregat interí o agregat? Tens una beca o contracte predoctoral o postdoctoral?
  • Saps que el dijous 27 d’octubre hi ha eleccions al Comitè d’Empresa de Personal Docent i Investigador laboral?
  • Saps que el Comitè d’Empresa de PDI-l és l’òrgan de representació de TOT el nostre col·lectiu, on hi ha prop de 3.000 persones que no tenim garantida la carrera acadèmica?

Som més de 2.000 precaris i precàries

Som el professorat i becaris en lluita

Volem TransFormar la UB!

Hem agrupat companys i companyes independents de tots els sectors del PDI laboral de la Universitat de Barcelona, junt amb persones implicades activament en la defensa dels nostres drets entre els col·lectius de la Coordinadora Obrera Sindical (COS), la Confederació General del Treball (CGT), la Plataforma de Professors Associats (PPA) i l’Assemblea de Professorat Reclamant (APR). Tot plegat amb el nom TransFormem UB, que per raons de representativitat a la Mesa d’Universitats (t’ho expliquem més avall), presentem amb les sigles de la CGT que trobaràs a la papereta el dijous 27 d’octubre, dia de les eleccions (els membres de la qual reproduïm al final del programa).

A continuació et presentem el nostre programa complet i la llista de les persones que formem la candidatura.

Programa electoral de TransFormem UB

COS / CGT / PLATAFORMA D’ASSOCIATS / ASSEMBLEA DE PROFESSORAT RECLAMANT

Programa base

Programa precarització laboral

Programa per categories laborals

Programa investigadores predoctorals

Programa igualtat

Programa funcionament Comitè d’Empresa

Programa transparència

PERSONES QUE FORMEM LA CANDIDATURA 

(PAPERETA DE LA CGT)

Continua llegint

CGT-Plataforma de Professors Associats del Comitè d’Empresa PDI-L acaba d’interposar un CONFLICTE COL•LECTIU

Captura de pantalla 2016-05-31 a las 11.28.27

Al juny de 2012 la secció sindical CGT-Plataforma de professors associats va integrar el comitè d’empresa PDI-L de la UB. Des de llavors, hem tractat de portar a la taula de negociacions amb rectorat dues reivindicacions històriques del col·lectiu de professorat associat: la correcció de la situació de discriminació que afecta al col·lectiu en el còmput de la seva dedicació docent en el PDA (que es fa de manera diferent a la resta de categories laborals), i el reconeixement de la problemàtica dels falsos associats amb l’aplicació de mesures que vagin en el sentit de regularitzar com a figures a temps complet el col·lectiu contractat en situació inadequada, tal com exigeix la disposició transitòria segona del conveni laboral del nostre sector.

En relació a aquesta segona reivindicació tot el que rectorat ha ofert és un programa, al que anomenen de transformació d’associats que, en essència, no modifica la situació de contractació inadequada que afecta massivament al col·lectiu, i que CGT-Plataforma de professors associats no  ha donat el seu vot favorable en el marc de comitè d’empresa. 

En relació a la primera reivindicació, rectorat s’ha negat a reconèixer en tot moment de les negociacions que els criteris que actualment regeixen el PDA constitueixin una discriminació dels associats respecte  les altres categories laborals.

Davant aquesta intransigència i uns resultats de les negociacions que només podem jutjar de insatisfactoris, la CGT-Plataforma de Professors Associats del Comitè d’Empresa PDI-L acaba d’interposar un CONFLICTE COL·LECTIU contra la Universitat de Barcelona per donar solució al greuge comparatiu que afecta el còmput de la dedicació docent de tot el professorat associat de la UB.

Entenem aquesta acció dins de la nostra lluita contra la precarització de la universitat pública i en la defensa dels drets dels treballadors/es. En el cas de la Universitat de Barcelona, aquesta precarització està augmentant de manera alarmant tal i com podeu comprovar a la següent taula:

 

DADES PDI agost 2012 agost 2013 abril 2014 juny 2015 maig 2016
Professors associats 2011 2106 2230 2489 2749
Percentatge de professorat associat 35% 37% 38% 41% 44%
Titulars d’Universitat 1298 1289 1252 1218 1173
Total PDI 5701 5717 5798 6044 6189

Esperem doncs que les accions judicials puguin redreçar aquesta situació que ha assolit ja proporcions inacceptables.

Programa de transformació de professorat associat

PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓ DE PROFESSORAT ASSOCIAT

COMUNICAT I CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA

Després de diverses reunions de la taula de negociació sobre la regularització del professorat associat, entre el Vicerectorat de Professorat i el Comitè d’Empresa PDI-L,  el Vicerectorat de Professorat ha proposat impulsar un “Programa de transformació de professorat associat, amb serveis previs a l’entrada en vigor del conveni col·lectiu del 2007”, que esperem que es convoqui aviat. 

El Programa de transformació pretén formalitzar un contracte de professor associat de 12 hores (6+6), per un curs acadèmic, retribuït amb el nivell més alt de les taules salarials del professorat associat establertes en el Conveni Col·lectiu (Associat tipus 4, sou base: 956,21€). En una segona fase del programa, i a proposta de la Comissió de Professorat delegada del Consell de Govern, es dotaran noves places de professorat Agregat Interí per a la transformació directa d’alguns dels professors incorporats al programa.
Aquest programa només va dirigit a aquells professors associats acreditats com a lectors o agregats (AQU o ANECA), que han estat contractats amb dedicació P6 i P5, i amb serveis previs a l’entrada en vigor del Conveni (14 de febrer del 2007). Considerem que la regularització del professorat acreditat ha de ser a través de la convocatòria de concursos de professorat lector i/o agregat.

Entenem que aquest programa és un primer pas per respondre a les exigències de la disposició transitòria segona del Conveni, que preveu l’establiment de mesures per tal de regularitzar el col·lectiu de professorat associat en situació inadequada. El compliment d’aquesta exigència, així com la lluita per la millora de les condicions laborals del sector més precari i nombrós de la UB, ha estat sempre una de les prioritats de la CGT- Plataforma de Professors Associats. Però volem deixar ben palès que aquest programa és absolutament insuficient i que no respon als objectius amb els que el Comitè es comprometia quan s’asseia a la mesa de negociacions per a la regularització del professorat associat de la nostra universitat. Recordem que aquests objectius es recullen en el següent informe publicat al novembre del 2014. Aquest document reconeix les situacions de contractació inadequada anteriors i posteriors al 2007, i va ser impulsat i treballat amb intensitat per la CGT. El document també va ser debatut en el marc de diferents assemblees de professorat associat. Destaquem les propostes que va realitzar en el seu moment l’Assemblea de Professorat Reclamant i que vam traslladar al Comitè perquè fossin incorporades.
  
En aquest sentit, els representants de la CGT- Plataforma de Professors Associats seguim collats a la taula de negociació, i no pararem d’aportar arguments ni de fer la pressió necessària per tal d’aconseguir la dignificació i la regularització de tot el professorat precari. Exigim que la resta de forces sindicals del Comitè segueixin treballant per assolir els compromisos presos quan vam aprovar el document referit. 

Per informar en detall d’aquest programa, recollir-ne valoracions i acordar les actuacions pertinents de pressió necessària perquè les negociacions continuïn, us volem convocar dimecres vinent 9 de març a les 14.00 a l’aula 0.1 de l’Aulari Josep Carner (C/ Aribau 2) de la Facultat de Filologia a una assemblea oberta a tot el professorat associat.

Si les negociacions no tenen continuïtat, creiem que ha arribat el moment que aquelles forces sindicals compromeses amb el professorat associat es posin d’acord per fer front a la inadmissible situació dels falsos associats amb actuacions de caire jurídic.

Confederació General del Treball
secció sindical CGT – UB
http://www.ub.edu/cgt/

Declaracions masclistes i resposta de la UB

A tot el personal:
 
La secció sindical CGT celebrem la decisió de l’equip rectoral de la UB al assumir i exercir les responsabilitats institucionals vers un greuge masclista, en aquest cas rescindint el contracte del professor Àlex de Jaureguizar per les seves declaracions masclistes a les xarxes socials.
 
Volem recordar que la Universitat de Barcelona no sempre ha actuat en aquesta línia i que a la institució hi ha hagut casos de violència masclista davant els quals la institució no ha volgut, o no ha estat, a la alçada de les circumstàncies (ans al contrari).
 
Considerem que la resposta de la UB en aquest últim cas pot esdevenir un precedent protocol·lari i que caldria que el rectorat manifesti coherència actuant amb la mateixa contundència davant de tots els casos de violència masclista, independentment de la situació contractual dels implicats.
 
I, tot seguit, reproduïm –literalment– la carta que ens ha enviat el Rectorat UB.
 
“a/a: Secció Sindical CGT – UB
 
Benvolguts / Benvolgudes,
 
Per al vostre coneixement i en referència al vostre correu de 4 de gener, us comuniquem que, en relació a les expressions realitzades pel Sr. Alejandro de Jaureguizar a la xarxa social “Twitter” el proppassat dia 3 de gener, la Universitat de Barcelona ha iniciat ja el procediment de rescissió del contracte del Sr. Jaureguizar, que preservarà el seu dret de defensa.
 
Amb aquesta decisió la Universitat de Barcelona vol fer palès que els valors de respecte a la dignitat de les persones i de lleialtat institucional, com a principis bàsics i fonamentals, no es poden traspassar ni obviar.
 
Rebeu una salutació cordial.
 
Rectorat Universitat de Barcelona”

 

Valoració eleccions sindicals PAS 2015

Company/a;
FlyerCuadradoBajaRe

A la CGT també ens toca fer una primera valoració del resultat de les eleccions sindicals per a la renovació del Comitè d’empresa del PAS de la UB. Els resultats (al marge de l’abstenció) ens obliguen a l’autocrítica.

Nosaltres no hem sabut (?) comunicar el nostre treball o bé no va ser el que s’esperava?

La pèrdua d’una delegació ens obliga, en primera instància, a no acceptar cap càrrec dins del comitè i a racionalitzar i centrar els esforços en els canvis que ara sí, ja patim ben al sobre.

Hem de dir al nostre favor que hem estat una secció sindical que ha donat la possibilitat a l’entrada de gent nova amb inquietuds per conèixer des de dins l’activitat sindical diària, per oferir els seus grans de sorra i aire fresc en la defensa dels drets que hom a de tenir com a treballadores i treballadors. Això referenda el fet que la meitat de les nostres delegacions al nou comitè ho són per primer cop. Creiem en la combinació d’experiència i renovació.

Hem esperat a fer aquesta primera valoració del nou comitè per algunes raons:

La primera, i no per ordre d’importància, és què una valoració en una situació com la nostra s’ha de fer amb una certa calma.

La segona és què la situació en la que hem quedat ens converteix en l’objectiu fàcil de totes les crítiques. Només penseu que amb quatre delegats/des i un empat tècnic dels dos sindicats majoritaris fa que tinguem la responsabilitat de decantar la bàscula en una o altra direcció i això pot ser utilitzat mal intencionadament per justificar la manca de capacitat de negociació. Ens comprometem a ser un sindicat que escolta i valorarà amb criteri i independència tot el que se’ns exposi i treballarem en conseqüència. A més, és clar, de ser un sindicat que treballar i aporta propostes davant dels conflictes del personal.

La tercera raó per la qual no hem fet abans la valoració és perquè (tot i que la resta de sindicats sí ho van fer abans i és totalment lícit fer-ho) però nosaltres entenem que això enrocaria postures que després es fan molt difícils de superar o conciliar dins del comitè.

Per la mateixa raó anterior ara no profunditzarem més, donat que el comitè s’ha constituït el proppassat dimecres 1 de juliol, amb la Presidència però sense candidatures definitives per a cobrir en ferm la Secretaria; el comitè prosseguirà el proper dia 15 de juliol de 2015.

COMUNICAT D’UN GRUP DE CLAUSTRALS I DIRECCIONS DE CENTRES I DEPARTAMENTS SOBRE EL PROCÉS DE REFORMA D’ESTRUCTURES A LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

Benvolguts membres dels col·lectius de PAS i PDI de la Universitat de Barcelona:

Els sotasignats, membres del claustre i direccions de centres i departaments de la Universitat de Barcelona,

 1.  Reconeixem la necessitat de continuar i aprofundir en el debat d’una reforma estructural i funcional de la UB per poder afrontar amb èxit els reptes que l’actual context acadèmic, econòmic i social suposa per a una universitat pública i de qualitat.

 2. Considerem que una reforma com aquesta no té viabilitat si no compta amb el màxim consens de la comunitat universitària, i creiem que la metodologia emprada fins ara per l’equip de govern no ha facilitat la creació del necessari consens.

 3. Constatem que, a més de la proposta de reforma elaborada per l’equip de govern, estan en procés d’elaboració i discussió altres propostes alternatives que, atenent al calendari aprovat en el claustre de 22 de juliol, poden formalitzar-se fins al 15 de desembre.

 4. Creiem que el millor per a la nostra universitat seria aconseguir, mitjançant el diàleg i la negociació entre les diferents alternatives, un acord per, si és possible, presentar una única proposta consensuada al claustre monogràfic sobre la reforma que, d’acord amb la resolució de 22 de juliol, s’ha de realitzar a partir de gener.

 5. Per això, considerem imprescindible la constitució d’una comissió mixta per estudiar les diferents propostes i, si és possible, acordar una proposta unitària. Aquesta comissió, que per garantir la seva funcionalitat no hauria de ser molt nombrosa, ha de ser representativa i plural, formada per representants del claustre (estudiants, PAS, PDI no permanent i PDI permanent), de les direccions de centres i departaments, i dels responsables de les propostes registrades a la Secretaria General fins al 15 de desembre, inclosa la presentada per l’equip de govern. La presidència d’aquesta comissió ha de ser elegida per consens entre els seus membres.

 6. Els claustrals sotasignats sol·licitarem la seva constitució en el claustre previst per al pròxim 18 de desembre.

 7. Demanem a les direccions de centres i departaments que incentivin entre els seus membres el debat sobre la reforma i les diferents propostes, per poder traslladar després una opinió representativa als seus representants en aquesta comissió.

 8. Si aquesta comissió no aconseguís l’acord suficient per presentar una proposta unitària de reforma al claustre monogràfic que s’ha de celebrar a partir de gener, en aquest claustre s’avaluarien i votarien les diferents propostes presentades. Considerem que per poder comptar amb el suficient consens, la proposta que es porti al Consell de Govern per a la seva aprovació hauria de ser aprovada per una àmplia majoria del claustre, i en qualsevol cas almenys per la majoria absoluta dels assistents.

Antonio Aguilar
Marta Alegret
Miguel Aragón
Ana Ayuste
Joaquin Azcon
Laura Baigorri
Jaume Bartomeus
Montserrat Bartomeus
Domingo Berbel
Dagda Bermúdez
Marina Blas
Josefina Blasco
Josep Maria Bofill
Jaume Bordonau
Montse Busquets
Lino Cabezas
Pere Lluis Cabot
Lluis Cabrera
Tessa Calders
Miquel Calvo
Miquel Canals
Javier Casado
Eduardo Casas
Carme Cascante
Antonio Castilla
Enrique Casanovas
Josep Casulleras
Isabel Causadies
Vicens Cervelló
Bru Cormand
Anna Cort
Laura Costa
Lidia Daza
Aberto Díaz
José Díez
Josefa Fernández
Miquel Fernández
Enrique Francés
Lidia Francés
Salvador García
Rosina Gironés
Jordi Guilleumes
Josep M Gurt
José Maria Gutiérrez
Joaquim Gutierrez
Atila Herms
María Honrubia
Alicia Gladys López
Miguel López
F. Javier López
Enrique Lynch
Gustavo Llorente
Santi Mañosa
Jordi Martin
Francesc Mas
Anna M Medina
Josep Monserrat
Santiago Mulet
Javier Orduña
Isabel Oto
Mercè Pallàs
Dolores Peris
Maria Angels Petit
Xavier Pons
Joaquin Proenza
Dolores Pulido
Didac Ramírez Casas
Mar Redondo
Antoni Remesar
Maria Assumpta Rigol
Concepción Rodríguez
Nuria Roca
Laura Rosell
Miquel Salicru
Isabel Sánchez
Joan Simón
Carles Solsona
Javier Velaza
Ventura Verdú
Ramón Vicente
Jordi Vitrià
Ginés Viscor

 

Comunicat del Consell del Departament de Filologia Anglesa i Alemanya

El Consell del Departament de Filologia Anglesa i Alemanya, reunit el 29 de setembre de 2014, ha acordat suspendre avui, dimecres 1 d’octubre, l’activitat docent programada en els plans docents del grau d’Estudis Anglesos i en les assignatures de llengua i literatura anglesa del grau de Llengües i Literatures Modernes. S’ha arribat a aquesta decisió pels següents motius:

1.  Com sabeu, el curs 2014-2015 ha començat amb 12 grups sense professor/a.

2.  Malgrat que el Departament de Filologia Anglesa i Alemanya pateix una mancança crònica de professorat permanent i no permanent, la Universitat de Barcelona no ha volgut donar continuació als contractes del professorat lector que finalitzaven. Durant els últims tres anys 4 professores lectores d’Estudis Anglesos, totes amb acreditacions d’agregat, i amb trajectòries acadèmiques impecables no han pogut continuar la seva carrera acadèmica prevista.

3.  La Direcció del Departament de Filologia Anglesa i Alemanya va comunicar al Vicerector de Professorat per mitjà de dues cartes (29 d’abril i 22 de maig) que el Departament patia una greu mancança de professorat, la qual a partir del 15 de setembre s’ha traduït en aquests esmentats 12 grups sense professor/a. No va rebre cap resposta.

4.  Malgrat que la Direcció i Coordinació d’estudis anglesos treballaven a partir del 25 d’agost per tenir tot preparat pel començament del curs les sol·licituds de contracte proposades pel Departament no es van tramitar fins al 15 de setembre; la resolució va arribar onze dies després del començament de les classes i aquesta només concedia al Departament un contracte per cobrir dos grups de docència.

5.   Ens consta que existeix una descoordinació entre el Deganat de Filologia i el Vicerectorat de Professorat, totalment aliena al Departament de Filologia Anglesa i Alemanya. Aquest funcionament anòmal impossibilita la resolució d’una situació que perjudica tant un alumnat que paga molts diners per poder estudiar com un professorat contractat, malpagat i vulnerable. Recordem que entre una plantilla de 55 professors d’estudis anglesos, només 18 són permanents. Dels 37 professors no permanents 29 són professors i professores associats que cobren entre 200 i 480 euros al mes.

6.  Pensem que aquesta situació s’hauria pogut resoldre amb temps, abans que finalitzés el període lectiu del curs anterior. El Departament de Filologia Anglesa i Alemanya ha mostrat sempre la seva voluntat de col·laboració, com ho prova la iniciativa d’ajuntar grups a l’inici del curs acadèmic a fi que cap estudiant es quedés sense la docència a què té dret. Aquesta situació és insostenible, comporta fer classes en espais radicalment insuficients que va en detriment del desenvolupament de les classes.

Per tots aquests motius el Consell del Departament de Filologia Anglesa i Alemanya ha pres la decisió de suspendre les classes d’avui. Si aquesta situació no es resol satisfactòriament,

el Departament es reserva la possibilitat d’emprendre les accions que consideri oportunes.