Comunicats

10/12/2014
Demà dijous a les 9 hores. ASSEMBLEA GENERAL DEL PAS DE LA UB

Companyes i companys,

En referència a la reforma esbiaixada de la RLT que es pretén passar demà per Consell de Govern hem de dir què:

Tal com ja hem manifestat anteriorment, la CGT reclama la negociació de tota la RLT i no nomes d’una petita part (ni un 10 %) que ni tan sols inclou una unitat sencera i que no contempla en cap moment places de personal laboral. A més demanem que, en compliment dels acords signats, es publiquin les fitxes dels perfils amb tota la informació que cal incloure.

Nosaltres estem a favor de la creació de totes les places estructurals que actualment estan al “limbo” i en contra de la històrica proliferació de comissions de servei, encàrrecs de superior categoria i similars. Però considerem que crear unes poques places ara i deixar-ne la resta a la bona voluntat de la UB no es la solució, es inacceptable que no es creïn totes a l’hora per tal de poder negociar les millors condicions per a tothom.

Com a mostra de la falta de previsió i la improvisació que domina tot el procés d’aquesta RLT us direm que algunes de les places que ara es volen modificar son places que s’han ofert als concursos de PAS F actualment oberts. Una paradoxa que la UB pretenia resoldre retirant unes places que ja tenen candidates. Confiem que finalment no serà així, no obstant les persones que les guanyin es podrien veure obligades a tornar a concursar.

Per aquests motius i les continues agressions que patim el PAS, ens sumem a la invitació a la convocatòria impulsada pel CAU i demanem la màxima participació del personal a l’assemblea.

CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL DEL PAS DE LA UB

DIA:              Dijous 11 de desembre de 2014

HORA:           9:00 hores

LLOC:            A les escales del Rectorat davant la porta de la Sala de Juntes

(Edifici Històric de Plaça Universitat)

 

ORDRE DEL DIA

1.  INFORMACIONS DIVERSES: NEGOCIACIÓ RLT, RENOVACIÓ DE CONTRACTES i ALTRES

2.  PROPOSTA DE MOBILITZACIONS I ACTES DE PROTESTA

3.  TORN OBERT

FINS DEMÀ, US ESPEREM!

11/11/2014
NOVETATS sobre modificacions a la RLT de PAS-UB

BENVOLGUT/DA COMPANY/A;

La Relació de Llocs de Treball (RLT) del PAS de la UB, sovint ha estat motiu de debat i polèmiques, d’instigació i d’expectatives i alhora de promeses voladisses.

Doncs novament hi tornem. El proppassat dia 27 d’Octubre la Gerència-RRHH-Vicerectora d’Administració ens convocaven a una primera nova sessió de treball per a la modificació i actualització de la nostra RLT (des d’aleshores n’hem fet dues més molt semblants).

Resum de la situació a dia d’avui:

Se’ns entrega una documentació i ens diuen hi haurà dues fases:

• a la 1a Fase amb l’aprovació prevista pel darrer Consell de Govern en el desembre 2014 anirien una part de les places,

• i a la 2a Fase que es treballaria entre Gener i Octubre de 2015, aniria el recull del gruix de les places de la RLT del PAS de la UB.

Bé doncs, a la CGT no estem d’acord amb el què, ni amb el com, es vol fer ara amb la RLT .

Creiem que novament la Gerència pretén beneir i santificar modificacions d’unes determinades places, tal i com ja han intentat fer-ho anteriorment i també ens vam negar a acceptar-ho; bàsicament perquè mai s’han acomplert els Estatuts UB i ni tan sols els acords ja signats.

Creiem que per treballar els interessos de tot el personal, ens cal abordar tota l’estructura de la RLT del PAS, amb l’organigrama clar per àrees, centres i serveis i dependències orgàniques i funcionals de la universitat. Alhora, les modificacions que hagin d’anar a aprovació al Consell de Govern de la UB, han d’anar amb les àrees/centres/serveis al complet i no sols d’un grapat de places soltes de cada lloc. Nosaltres volem que tot vagi en una sola fase i que tot estigui al complert.

Quant a les fitxes dels perfils de cada lloc de treball:

Cal completar-les amb tots els ítems de les places, alguns dels quals ara no apareixen, com: Retribucions Bàsiques i Complementàries; Jornada de Treball; Provisió del Lloc; Requisits; Formació; Dependència Orgànica i d’altres aspectes essencials de la plaça.

Per acabar exigim que les fitxes i la RLT es facin públiques perquè tot el PAS tingui l’oportunitat d’opinar i d’introduir esmenes abans de ser definitives. Finalment exigim que abans d’anar a Consell de Govern, la proposta final de la RLT sigui ratificada en l’Assemblea.

Ara per ara, a la CGT, som de l’opinió de que les negociacions de la RLT encara no s’han encetat; volem pensar que és una creença compartida amb la resta de sindicats del PAS.

Si teniu quelcom a dir-nos, ho podeu fer a volta d’aquest mateix correu-e; gràcies.

SALUTACIONS,

18/09/201
Concursos de PAS laboral de la UB

Company/a,

SOBRE CONCURSOS DE PAS LABORAL DE LA UB.

Al tornar de vacances s’han reiniciat reunions per a tractar de tema concursos pel PAS laboral de la UB.

En la reunió d’avui dia 18 de setembre la representació de la Gerència-RRHH de la UB ens han comunicat que a la Mesa amb el Comitè d’empresa del PAS sols es tracten els concursos de places de la RLT que siguin de PAS laboral i que estiguin dotades pressupostàriament i considerades places laborals vacants.

Amb això es vol dir que les places de la RLT que han estat transformades a funcionàries, s’han de negociar juntament amb la Junta del PAS (totes les places d’auxiliars de serveis i de tècnics de la biblioteca).

Quant a la proposta encara pendent de la Gerència-RRHH sobre la funcionarització dels col·lectius més nombrosos afectats per la RLT (Tècnics Especialistes de biblioteques i Auxiliars de Serveis), la CGT li hem preguntat avui a la Gerència-RRHH com està la proposta i quan la presentaran; i ens han respost que estan elaborant dita proposta i que preveuen presentar-la en aquest mes d’octubre.

CONCURS DE TRASLLAT D’AUXILIARS DE SERVEIS LABORALS:

Actualment hi ha negociacions sobre un concurs pel personal auxiliar de serveis laboral a la UB; no obstant és un concurs amb el qual la CGT no estem gens d’acord tal i com es pretén dur a terme. Per que ens entenguem, ara us resumirem la situació actual:

Una irregularitat amb la que ens trobem, és que totes les places del personal auxiliar de serveis varen ser transformades en places de personal funcionari en la RLT que va ser aprovada y publicada per la Universitat de Barcelona en el DOGC del dia 14 de febrer de 2013; vegeu-lo a l’enllaç: http://www.ub.edu/web/ub/ca/menu_eines/noticies/2013/02/046.html I ara ens trobem amb que tenim places funcionàries ocupades per més d’un 95% de personal laboral, al qual ni tant sols se li ha consultat si està d’acord en passar a ser personal funcionari.

Per començar destacarem el següent:

Els acords addicionals d’implementació d’aquella RLT publicada, els podeu trobar en aquest enllaç: http://www.ub.edu/web/ub/galeries/documents/acords15022013.pdf
Allò que ara es pretén portar a concurs de trasllat, saltant-se tots els acords addicionals pactats i acordats en el seu moment, entenem que vulnera els acords assolits i que pot perjudicar al col·lectiu, als seus drets i al seu futur laboral dins de la UB.

Per nosaltres, la CGT, així és com ha de fer-se:

1.- La Gerència de la UB ha d’elaborar i presentar una proposta de funcionarització d’aquest col·lectiu.

2.- El col·lectiu ha de pronunciar-se si accepta aquest procés o vol que les places tornin a laborals.

3.- En conseqüència de l’anterior, es duran a terme les negociacions i el concurs de trasllats.

Tot seguit reproduïm un punt cabdal dels acords addicionals:

6.3.3 En cas que la majoria del personal de la categoria d’auxiliar de serveis consideri necessari ésser específicament consultat sobre la catalogació de funcionaris dels seus llocs, es farà la consulta de la forma que acordin els representants del PAS i la gerència. Un resultat absolutament contrari a aquesta qualificació determinarà el retorn d’aquests llocs a l’actual catalogació de laborals. Es seguirà el mateix procés en el cas d’auxiliars de biblioteques.

PERSONAL LABORAL DE LES BIBLIOTEQUES DE LA UB:

En les biblioteques totes les places laborals de Tècnic/a Especialista de biblioteca també s’han transformat en places funcionàries i li és igualment aplicable el següent:

1.- La Gerència de la UB ha d’elaborar i presentar una proposta de funcionarització d’aquest col·lectiu.

2.- El col·lectiu ha de pronunciar-se si accepta aquest procés o vol que les places tornin a laborals.

3.- En conseqüència de l’anterior, es duran a terme les negociacions i els concursos.

Nota: el fet de reflectir-ho per separat en el present comunicat, és pel fet de que SÍ s’està impulsant el concurs de trasllat d’auxiliars de serveis, mentre que del personal laboral de biblioteques ni se’n parla.

IMPORTANT:

Donat que ens han comunicat que a l’octubre ja tindrem la proposta de funcionarització, la CGT pensa que el concurs no ha de ser fins acomplir els acords addicionals i en especial el punt 6.3.3

Volem destacar que per a la CGT tots els drets del personal són importants i irrenunciables.

En especial reclamem i defensem la continuïtat del personal temporal, salvaguardant la qualitat dels seus contractes.
Salutacions,

21/03/2014
UB Formació del PAS 2014

Benvolgut/da company/a:

Ha sortit la Primera convocatòria de cursos del Pla de Formació del PAS 2014

Si teniu alguna dificultat en la tramitació de les vostres peticions de cursos de Formació, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a cgt-ub@ub.edu per procurar d’aclarir-la i solucionar-la.

1-Qui pot sol·licitar els cursos?
Personal d’administració i serveis de la UB.

2-Dates

El termini perquè les persones interessades presentin la sol·licitud dels cursos de la primera convocatòria a l’administració de centre o la unitat transversal corresponent finalitza el 26 de març de 2014.
Més informació sobre la convocatòria a: http://www.ub.edu/ofor/ofertes/procesmarc2014.htm

20/02/2014
Tres notícies de capçalera

UB 2014:

tres NOTICIES de CAPÇALERA i ben RELACIONADES.

Res no és casualitat?

1.- Anunci públic del rector Ramírez d’un Claustre extraordinari per l’aprovació d’uns nous estatuts UB (Claustre convocat per dimarts dia 25 de febrer de 2014).

2.- Anunci d’una nova estructura acadèmica i administrativa, que comportarà la supressió de facultats i departaments de la UB (a iniciar-se l’endemà de l’aprovació dels nous estatuts UB i a fer-se al llarg del 2014).

3.- Elaboració i posada en marxa d’una nova RLT pel Personal d’Administració i Serveis de la UB (comença ara i s’aplicaria al llarg del 2014).

Breu ampliació dels punts anteriors:

El rector Ramírez ens sorprèn anunciant en mitjans públics externs a la UB, que no només portarà uns nous estatuts UB -per a la seva aprovació- al Claustre extraordinari del proper 25 de febrer, sinó que al mateix endemà endega un ambiciós objectiu de reduir el nombre de facultats de la nostra universitat i dels departaments acadèmics, que podrien passar de ser els 106 actuals a una xifra aproximada de entre 30-40 departaments. També es disminuirà l’oferta de titulacions de la universitat de caire “públic”.

Veure el vídeo íntegre del rector i de la seva entrevista del 12 de febrer en La Xarxa a l’enllaç següent: http://www.xiptv.cat/lentrevista/capitol/didac-ramirez
Segons declaracions del propi rector els estatuts actuals, que són del 2003, estan obsolets; així com que l’actual estructura de la UB no és raonable quan és vol estar a “la champions de les universitats del món”.

Nosaltres, a la CGT, no tenim gens clar que les motivacions i objectius d’aquestes reformes imminents persegueixin una major eficàcia dels desitjables objectius que ha de tenir una universitat pública i de qualitat per a tota la societat; com tampoc compartim la declaració d’intencions de que tot es fonamenta en una millor gestió i utilització dels recursos públics en l’ensenyament i pel sistema universitari públic català.

Però, a la CGT, encara ens inquieta més la següent qüestió: -¿Si ha d’haver-hi una nova estructura acadèmica i administrativa abans d’acabar l’any 2014, per què tot just ara, abans de conèixer la nova estructura de la UB, hem de començar amb l’elaboració d’una nova Relació de Llocs de Treball (RLT) del PAS de la UB? -Podrem obviar que tota la nova RLT que avui es faci quedarà obsoleta en paral·lel i simultàniament a la publicació i aplicació d’una nova estructura? –S’amaga el què, rere d’aquesta metodologia contradictòria i absurda? –És així com fem economia de processos i endeguem amb eficàcia la gestió interna i els recursos propis (econòmics i humans)?
Alhora volem destacar algun altre aspecte dels nous estatuts que vol el rector de la UB. Aquests estatuts minvaran la presumpta democràcia i participació interna de la comunitat universitària. El rector serà qui triï a degans/es de les facultats i altres càrrecs, per a que li siguin fidels incondicionals a la seva política: no vol oposició de les seves elits. Reduirà o suprimirà la representativitat de les veus crítiques i així optimitzarà els seus objectius de governabilitat.

Tot resumint, el rector s’avança voluntariós a la anunciada reforma wert; o a la que inclús sembla pot ser molt pitjor, el projecte de reforma de la governança de les universitats elaborada per la Generalitat de Catalunya.

Us afegim ara enllaços a més articles relacionats amb declaracions del rector de la UB:

http://www.btv.cat/btvnoticies/2014/02/12/la-ub-confirma-la-disminucio-de-facultats-i-departaments-abans-que-acabi-lany/

http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/5496103/local+cataluna/la-ub-estudia-reducir-facultades-para-estar-en-la-champions-universitaria-y-afrontar-los-61-millones-de-deficit#.Ttt1BdnF9HEUvxJ

http://www.lavanguardia.com/vida/20140212/54400190643/la-ub-tendra-podria-tener-menos-facultades-y-departamentos-segun-el-rector.html

10/07/2013
Comunicat a tot el PAS de la UB
Nota prèvia: el present comunicat és d’interès tant pel PAS Funcionari com pel PAS Laboral.

Llegint a CCOO i a UGT, podem pensar que hores d’ara ja hauran signat el sisè conveni.
Us plantegem els següents:

o Afectarà aquest conveni SOLS al PAS Laboral?

o Què hem guanyat?

o Què hem perdut?

o S’ha ofert informació, suficient, transparent i raonada, a tot el PAS de la UB?

o Hi havia, ni tant sols, voluntat de posar la negociació a l’abast del PAS i de tots els sindicats?

o Ha pogut el PAS, com a mínim, llegir el nou text i comparar-lo abans d’emetre el seu vot?

El conveni del PAS Laboral es signa (o ja l’han signat) rere d’unes negociacions misterioses pel PAS; però… què és el que veritablement en sap el PAS de la UB de com ens afectarà en els propers anys? (tant pel que fa al PAS Laboral, com l’afectació més que probable pel PAS Funcionari).

Fets a la UB:

I. dimarts 2 de juliol, CCOO-UGT enviament al PAS-L del text conveni.
II. dimecres 3 de juliol, CCOO-UGT assemblea informativa al PAS-L (assisteixen 10 PAS-L-UB, sense sindicats)
III. dijous 4 de juliol, CCOO-UGT donen 24 hores efectives per a fer la votació online.

Resultats a la UB de la consulta online al PAS-L:

o 168 a favor PUBLICAT pels organitzadors

o 79 en contra PUBLICAT pels organitzadors

o 22 en blanc PUBLICAT pels organitzadors

o 1.063 Abstencions NO Publicat

Total de vots a favor = 12,6% del PAS Laboral UB,

“con esto y un bizcocho” ja tenim un nou conveni, regressiu?

 

Per què a la CGT malfiem de la votació online?

o No podem tenir fe en la cúpula negociadora de la representació de la Universitat.

o Un procés democràtic ha de gaudir d’uns mínims indicadors d’objectivitat i transparència; ni aquest procés té cap indicador dels esmentats ni tampoc ho va ser el de l’acord horari del febrer.

o Els únics que tenen accés als resultats són els interessats en que surti endavant sí o sí.

o No hi ha cap mena d’observadors objectius i/o interventors neutrals, com sí n’hi ha en qualsevol altre procés de consulta física o en les urnes.

o En cap moment s’ha fet públic cap cens del personal amb dret a vot previ a la votació.

o És la segona vegada que s’empra aquest sistema sense ni fer el gest de consensuar-ho amb el propi personal afectat, ni amb la resta de forces sindicals representatives del PAS de la UB.

o Aquesta “moda” que s’està pretenent normalitzar anul·la la participació del personal.

o Al menys, tal com s’està duent a terme, desapareix tot indici de presumpta transparència.

o A qui impulsa i propaga amb aquestes maneres, l’importa el que pensi el personal realment?

o O sols es persegueix el sistema més còmode de rentar-se les mans sindicalment?

o Pot demà, la mateixa gerència fer una consulta prescindint dels sindicats?

o Serveix de gaire tenir un Comitè i una Junta del PAS a la UB?

Podem seguir, però ja hem apuntat prou com per reflexionar-ho seriosament. En qualsevol cas, volem manifestar que no ens negaríem a altres metodologies d’ajut, sempre que fossin transparents, què no anul·lessin la participació directa prèviament, què fossin acceptades per la majoria del personal afectat i els resultats podrien ser vinculants si fos resultat d’una majoria significativa; no obstant d’això se n’hauria de parlar i portar la proposta a qui ha de decidir-ho: davant el propi PAS.

Un altre dia us oferirem la nostra valoració al detall del conveni signat per CCOO i UGT, encara estem treballant en la seva comparació i estudi; la qual cosa no es pot fer en dos dies.

Per acabar volem fer pública una rectificació i alhora demanar disculpes per qui hagi pogut interpretar com a una crítica de part de la CGT cap al personal de l’Àrea de Tecnologies:

En l’anterior comunicat de la CGT al PAS, de data 4 de juliol, vam dir: “No sabem si l’aplicació està ben feta. Moltes de vosaltres que treballeu amb aplicacions de la UB, sabeu la gran quantitat d’errors que donen.”

Hem de reconèixer què, probablement, l’esmentada frase del nostre darrer comunicat no va ser gens afortunada i va donar lloc a altres interpretacions no preteses per la CGT.

En cap moment hem volgut dir -ni tant sols se’ns ha passat pel cap- el posar en qüestió la qualitat professional ni la bona competència dels serveis informàtics ni de companyes i companys de l’àrea de Tecnologies de la UB. És més, a la CGT pensem que les aplicacions creades dins la pròpia Universitat són de bon tros molt més adients per a les necessitats de la pròpia UB, que no pas aquelles comprades a l’exterior. Volem afegir que ens sembla totalment reprovable grans malbarataments en aplicacions i programari extern que s’han vingut fent darrerament per part de la Universitat; quant tenim suficient talent dins dels nostres serveis informàtics UB i gent que pot crear eines molt més adequades a les necessitats de la casa (com exemples ara sols direm: el SAP i l’actual gestor de correu-e).

Per tant des d’aquí no sols volem aclarir la nostra postura sinó que a més volem demanar, a qui i a on sigui oportú, les nostres més sinceres disculpes per haver deixat anar una frase tan desafortunadament interpretable.

A la CGT ESTEM ROTUNDAMENT en CONTRA de TOTA PRIVATITZACIÓ i/o EXTERNALIZACIÓ de SERVEIS; LLUITAREM en CONSEQÜENCIA CONTRA TOT ATAC.

Salutacions cordials i fins aviat;

CGT – UB

04/07/2013
Resposta de la CGT al programa d’acompanyament professional JOBSUPORT UB

Ahir, dia 2 d’abril, el Vicerrectorat de Professorat i el Comissionat del Rector per a Participació, Ocupabilitat i Emprenedoria Social de la UB van fer arribar un comunicat a la plantilla per informar de la posada en marxa del nou Servei Job Suport UB. Segons informen, es tracta d’ajudar en la millora de l’ocupabilitat del personal de la UB, en especial, i durant la primera fase, del professorat associat sense un contracte extern. Aquesta iniciativa consisteix en una proposta unilateral que no ha estat consensuada amb cap col·lectiu.
Des de CGT UB volem expressar el nostre rebuig envers el programa, fet que ja vam comunicar mesos enrere als responsables de Job Suport UB quan estaven elaborant la proposta. Ens mostrem també sorpresos pel fet que al document adjunt al comunicat s’anomenés el Comitè d’Empresa en dir que “el servei JOBSUPORT UB requerirà de la coordinació i participació de diferents agents implicats, unitats internes i agents externs a la UB que col·laboraran per oferir el disseny, implementació, gestió i avaluació d’un servei integral des de les millors garanties de qualitat als usuaris i participants” quan aquesta proposta s’ha fet de foma unilateral.
Com a CGT UB, podem assegurar que en cap moment hem accedit a col·laborar amb el programa Job Suport UB ni com a sindicat, ni com a representants de CGT al Comitè d’Empresa. No ens sembla que aquest programa sigui la via per acabar amb la precarietat a la nostra universitat, sinó una acció més que precaritza la situació del professorat associat. Els professors associats no necessiten l’ajuda de la UB per trobar una feina fora, per la senzilla raó que la seva feina es desenvolupa dins de la universitat. Demanem a la UB que reconegui aquesta realitat, ja que realitzen tasques estructurals de docència i, en molts casos, també d’investigació. És per això que demanem a la UB que treballi per garantir una situació laboral digna que respecti els nostres drets en lloc d’eludir responsabilitats
mitjançant estratègies cíniques com aquesta, que no fan més que humiliar encara més els treballadors. Volem que es respectin els nostres drets, no volem gestos paternalistes ni condescendents.
El grup CGT UB ens oposem a la implementació del programa Job Suport UB, i exigim que es busquin sortides laborals dignes en el marc de la universitat, i no solucions parcials ni individuals. Instem el professorat laboral de la UB a mostrar el seu rebuig envers el programa Job Suport UB, ja sigui de manera explícita com amb la negació a participar-hi.

16/04/2013
Sr. Rector: anunci d’una catàstrofe?

Hem llegit estorades la carta que heu enviat a la comunitat universitària i publicat a la webUB ahir mateix: http://www.ub.edu/web/ub/ca/menu_eines/noticies/2013/04/035.html

Ens colpeja la sospita de que se’ns està anunciant una catàstrofe en la UB.

Hem arribat a un punt insostenible, tal com vos afirmeu al vostre comunicat; què voleu dir quan parleu de places necessàries i de contractes renovables?

Però això no es tot. Si veritablement voleu fer quelcom envers els “rumors, insidies i desinformacions” heu de començar exercint d’una vegada amb transparència i també fer públics documents tant extremadament perillosos com el sinistre document anomenat JOBsuportUB què, segons ens ha arribat, ja ha passat i s’ha aprovat pel Consell de Direcció UB.

Encoratgem a tot el personal a llegir-se el sinistre document i a extreure les seves pròpies conclusions: http://www.ub.edu/cgt/wp-content/uploads/2013/04/JOBSUPORTUB.pdf

Sr. Rector, la CGT pensa que sí sé us pot demanar més…

Sr. Rector, la CGT opina que sí es pot fer millor…

A tot el PAS UB: a la CGT agrairem que col·laboreu fent-nos arribar les vostres aportacions i comentaris.

26/02/2013
Tele-VOT

El tele VOT o vot diferit -per internet-. La consulta telemàtica blindada o tancada, sobre l’acord complementari al calendari laboral 2013, per a tot el PAS de la UB.

No podem posar-nos d’esquenes a l’avanç de les noves tecnologies; però cada cosa té el seu lloc i no s’han d’utilitzar inadequadament les eines tecnològiques; aquesta consulta és o pot resultar com una mena frau o acte d’arrogància què, pot costar-nos al PAS, molt car en un temps no gaire llunyà.

Per això a la CGT estem en contra d’aquesta votació o sistema de consulta, i per què més?

– En les assemblees i comunicats conjunts (de Junta i Comitè del PAS) tots els sindicats s’han compromés constantment per a dur a terme la corresponent Assemblea decissòria del PAS.
– Per part de dos sindicats, s’aconseguirà trencar la unitat de tot el PAS i de tots els sindicats?
– És un sistema absolutament experimental i aquesta es una qüestió on no s’hi val fer experiments.
– Els sindicats promotors del sistema online NO han volgut consensuar amb els altres sindicats.
– En cap moment el procediment telemàtic ha passat abans a proposta i aprovació pel propi PAS.
– No hi ha cap protocol o normativa que ens doni cap garantia sobre el procediment telemàtic.
– S’exclourà del procés a sindicats que han treballat durament per arribar a aquest preacord i, per tant, queda en entredit la honestetat del sistema ara incentivat des la Gerència i sols dos sindicats.
– El sistema de consulta al PAS proposat impedeix a les companyes i companys a fer propostes d’esmenes del preacord, presentant-nos a votació definitiva un preacord tancat i únic.
– Aquest sistema de consulta menysprea el poder que ha de tenir el personal amb la democràcia directa que possibilita la participació en les assemblees. No permet al PAS d’incidir en absolut.
– Aquesta actuació imposada per dos sindicats i la complicitat gerencial, posa en perill el futur d’altres moltes negociacions futures i extraordinàriament rellevants pel conjunt del PAS de la UB.
– La pressumpte necessitat de fer aquest tipo de consulta blindada, no evidència transparència ni ofereix cap confiança per a nosaltres; qui pot garantir què?
– El precedent d’una consulta d’aquesta mena, obre tot un món de perills i d’incertesa pel PAS UB.
A més, aquesta consulta, ni que li vulguin dir votació democràtica d’amplia participació, dinamita les dinàmiques sindicals unitàries que tant d’esforç han constat de conquerir i de mantenir fins avui.

Què demana la CGT al PAS front d’aquesta situació? Demanem REFLEXIÓ abans d’exercir el vostre vot. Si dubtes, NO VOTIS, és preferible una ABSTENCIÓ, que donar legitimitat a un sistema que avui fa la pantomima de consultar però NO us deixa participar NI esmenar els preacords (o qualsevol altre qüestió cabdal). Si tu tens algun dubte, NO votis res. Absten-te!

Malgrat que ara ens sentim traïts en la confiança pels sindicats promotors de la consulta telemàtica, a la CGT continuarem esforçant-nos per recuperar la unitat de tot el PAS i també de la unitat d’acció sindical amb tots els altres sindicats representatius del PAS de la UB.

A la CGT continuarem treballant i lluitant pels interessos de tot el PAS.

26/02/2013
Preacords complementaris Calendari Laboral 2013

Benvolgudes companyes i benvolguts companys,
En referència a la jornada i horaris del PAS i al calendari laboral 2013, ara tenim un preacord provisional sobre la taula que ha estat negociat pels sindicats que representem al PAS de la UB; és un preacord provisional que arriba fruit del treball de: CAU, CCOO, la CGT; més la UGT, la Gerència-RRHH i el Vicerectorat d’Administració.

A la CGT valorem positivament el resultat provisional d’aquestes negociacions, però sabem bé que aquest preacord no es tot el que vol el PAS i que encara li resten aspectes rellevants a millorar.

El present preacord provisional no és sols fruit de l’esforç entre les parts negociadores, sinó del PAS -tant laboral com funcionari-, de les assemblees generals conjuntes, de setmanes i mesos de lluita i reivindicacions, de les declaracions d’insubmissió de les reiterades assemblees i amb un nombre del PAS insubmís, que tot plegat ha donat la força als sindicats per poder negociar uns acords complementaris al nostre Calendari Laboral 2013 i que pal·lien o minven l’efecte nefast de les retallades en matèria d’horaris, jornada, calendari i nombre de dies per descans laboral del PAS.

Des de la CGT volem reconèixer públicament i especialment el gran valor del recolzament del PAS i de les assemblees, amb la força i l’empenta que així hem rebut de tot el personal en general, fent una menció especial pel PAS més engrescat que ens ha seguit practicant la insubmissió horària.

Tanmateix hem de dir que la unitat d’acció de totes les forces sindicals del PAS de la UB davant de la institució-patronal, ha donat una força emblemàtica per poder assolir el preacord actual. Si aquesta força o unitat d’acció ara es malmet amb actuacions mancades de bona voluntat, ni negociades ni consensuades, entre els sindicats: el futur d’altres negociacions imminents, en quines mans quedarà?

Tot i així, insistim, considerem provisional el preacord i tenim un compromís innegable amb les assemblees del PAS, es concreta en haver de portar el preacord a debat. Sols amb l’assemblea es fa possible la participació del PAS en el seu futur, a través del debat conjunt, de propostes o suggeriments recollits de les inquietuds del propi personal afectat, és on es poden proposar esmenes i millores a incloure en l’acord final, i decidir un sí total al preacord, o on si amb afegits si li escau.

Els sindicats NO hem de ser els amos absoluts de la negociació. A la CGT insistirem en que veuen més quatre ulls que dos, i així veu més una assemblea del tamany que sigui que no pas una executiva d’algun lobby sindical. A la CGT reclamem el poder de l’assemblea per sobre d’interessos dels sindicats.

Els sindicats del PAS de la UB vam comprometre’ns reiteradament a portar EL QUE TINGUÈSSIM NEGOCIAT a l’assemblea general pel seu debat abans de signar-ho. Per això la CGT ha condicionat la signatura de l’acord o preacord a la decisió sobirana de l’Assembla de tot el PAS.

Per tant, per a la CGT, cal que l’Assemblea General participativa precedeixi a l’aprovació (o no) de l’acord; per a la CGT sols estarà legitimat quan se li reconegui al PAS l’oportunitat a decidir activament.

Reiterem: l’acord és bo, com també és millorable. El conflicte està en les maneres… en la manca de poder d’aquestes presumptes assemblees d’avui i en la usurpació dels drets de participació de tot el PAS.

Dimarts 26 de febrer de 2013.
CGT – Confederació General del Treball. – UB

12/02/2013
Nou estatut UB. Què passarà?

Companyes, companys,

El passat 31 de gener es va constituir la Comissió sobre la reforma de l’Estatut de la Universitat de Barcelona.

Des de la CGT volem posar de manifest que el procediment de modificació de l’Estatut de la Universitat de Barcelona, malgrat pugui estar iniciat pel Rector, diu en el seu article 54: “és el Claustre a qui li correspon elaborar, modificar i si escau, desenvolupar l’Estatut, controlar la gestió dels càrrecs i dels òrgans de govern de la Universitat…”

Així és com encara la Universitat el debat sobre la governança: OMITINT el paper del màxim òrgan de representació, quan aquesta comissió hauria d’haver sortit del claustre.

A la CGT ens preocupa la manca de transparència  en el procediment  de constitució i funcionament d’aquesta comissió.

Davant el context actual, molt ens temem que aquesta reforma, sota el vel de “La Governança” amagui una severa reducció de llocs de treball de la Universitat en tots els àmbits

NO ens refiem de les promeses fetes a la campanya electoral!!!

Les properes reunions d’aquesta comissió es duran a terme en les properes setmanes. És per això que encoratgem tota la Comunitat Universitària a estar a l’aguait.

El calendari:

7 de març PDI
21 de març PAS
4 d’abril  estudiants
18 d’abril  conclusions

Si voleu fer-vos una idea del que s’estava cuinant a l’anterior legislatura, podeu fer una ullada al següent document de la pròpia UB

https://intranet.ub.edu/dyn/export/sites/ubintranet/galeries/pdfs/1_universitat/Informe_governanca.pdf


13/11/2012
Jornada de 35 hores? Sí, es pot!!!

Jornada de 35 hores?
Sí, es pot.

En aquests dies, un titular de moda és com el sostingut clam del poble aconsegueix obligar a la classe política governant per tal de legislar, en un nou marc, vers la dramàtica qüestió de desnonaments de famílies de les seves llars.

Ho treiem a col·lació com a exemple més actual, per què tinguem ben present què:

SI LLUITEM, PODEM GUANYAR; mentre que si no fem res, estarem del tot derrotades.

Avui salta a la popularitat aquesta promesa dels governants per derogar aquesta llei tan in-humana i dramàtica. No obstant aquest és un dels mil i un exemples possibles que la història ens brinda per constatar que sols els i les que lliutem podem avançar en les nostres reinvindicacions.

No direm que un sol dia de vaga ens doni o retorni el que reclamem, ens ho han prés i és nostre.

Com ningú ha de creure’s que amb un sol dia s’aconseguirà el respecte a la jornada de les 35h.

De la força de totes i de tots nosaltres dependrà l’èxit en la defensa dels nostres malmesos drets; d’entre aquests drets hi és el del manteniment de la nostra legítima jornada de 35 hores.

Malgrat de vegades cal repensar les estratègies emprades, cercar fòrmules de més eficàcia i futur, més participació, noves estràtegies a seguir que esdevinguin productives i esperonadores…

En tot cas no hem d’abandonar la lluita. No hem de defallir. No podem deixar-nos arrebatar la rebel·lia amb bona esma, alhora mantenint ben desperta la nostra esperança.

A NO OBLIDAR: si la lluita pels nostres drets la sostenim, llavors SÍ, PODREM GUANYAR!

Sí, la CGT continuarà…

08/11/2012
Carta Oberta al Rector, vers de l’ampliació horària i de retallades al PAS

Magnífic Senyor;
Des de la secció sindical de la CGT UB volem felicitar-vos per el vostre espectacular començament de campanya electoral entre el PAS. Suposem que per fer palesa la vostra, més que demostrada, bona fe i bona voluntat vers al col·lectiu del PAS, heu fet coincidir la publicació de la instrucció que preten obligar-nos a ampliar, amb efectes retroactius, la nostra jornada laboral.
Com que volem fer la millor interpretació d’aquesta coincidència, creiem que pot ser ho heu fet, assabentat de la decisió de l’assemblea del personal de declarar-nos insubmisos davant aquesta nova agressió, per tal que al PAS que no fitxi el proper dia 14 (vaga general) no li sigui descomptada automàticament aquesta jornada del ja prou minvat sou.
De tota manera hem de dir que no ens ha sorprès, ja que tots/es nosaltres sabem de l’ estimació i delicadesa amb que ens heu aplicat totes i cada una de les retallades fins ara, que no son poques*.
Sabem però que no us ha quedat més remei, i si hi ha altres administracions que busquen maneres de no fer efectives aquestes retallades es per que, ni de bon tros, son tan professionals, assenyats i responsables com vos.
* Algunes de les retallades amb que ja us heu significat vers del PAS:
– Retallades en les nòmines mensuals.
– Retallades en les pagues extres.
– Manca d’actualització dels l’IPC en les retribucions.
– Extracció de gran part dels nostres dies d’afers propis.
– Restriccions a la lliure disposició de part dels dies de vacances i de propis.
– Greus descomptes salarials per malaltia.
– Extinció de la matrícula gratuïta pel personal, la parella i pels fills i filles.
– Supressió del val de les sabates de treball.
– Total incompliment dels acords en roba de treball.
– Supressió del val de menjador.
– Tancament dels Menjadors Universitaris UB.
– Manca i/o tancament de serveis mèdics per centres i campus.
– Eliminació de revisions mèdiques específiques: Ginecologia, Urologia i Oftamologia.
– Supressió dels ajuts per fills/es amb discapacitat.
– Supressió del fons d’ajut social pel personal.
– Supressió de les aportacions al fons de pensions.
– Extermini del premi de jubilació.
– Extermini de la gratificació per jubilació anticipada.
– Extermini de la quantia per invalidesa sobrevinguda en actiu.
– Extermini de l’ajut per defunció a dret-havents d’un/a treballador/a en actiu.
– Interpretació d’algunes mesures de conciliació contra els interessos del personal.
– i d’altres…

Ara, tot just, a l’inici de la campanya rectoral, l’ampliació horària!

Per tot l’anterior, n’hi ha prou per dir-vos: Gràcies Sr Rector Didac Ramírez

29/10/2012
Ratifiquem la INSUBMISSIÓ

Company@s:

Demà dimarts dia 30 d’octubre hi ha convocades tres assemblees per veure si ratifiquem la insubmissió a la jornada de les 37,5h i valorar les propostes de gerència.

Nosaltres opinem que a les assemblees del 5 d’octubre ja va quedar prou clar el rebuig del personal a l’ampliació de jornada i que les propostes de gerència, per molt maquillades que estiguin, son una treva electoralista fins cap d’any.

L’acceptació de qualsevol de les, aparentment benvolents, propostes de gerència implica hipotecar el nostre futur calendari 2013.

Per defensar els nostres drets, els de tot el PAS, ratifiquem la INSUBMISSIÓ a les 37,5h.

Demà dimarts ens cal la teva assistència i participació.

NO N’HI HA PROU D’INDIGNAR-SE, JA ES HORA DE COMPROMETRE’S.

CGT

22/10/2012
Nou Calendari Laboral 2013 (proposta marc de la cgt-ub)

Companyes i companys;

Continuem en la línia de treballar per evitar la implantació de la nova jornada laboral, i és important el que passarà d’aquí a final d’any.

Però tant o més important es buscar una solució de cara als propers anys (començant pel 2013), donat que encara que l’equip actual pugui ara mostrar bona disposició (tal vegada i sols per les imminents eleccions a rectorat?), en tot cas ningú ens assegurarà que sigui igual amb el proper equip (ni encara que fos la continuïtat amb el
mateix equip).

Ara s’ha de negociar el calendari laboral 2013 i una de les vies que veiem pel 2013 i següents, és la compensació en dies de tancament patronal i en dies de jornada reduïda, i de passada contribuïm a l’estalvi en la despesa energètica i en l’econòmica. Amb aquesta
iniciativa que ara us aproximem el total d’hores treballades a l’any seria aproximat al que fem fins ara.

Es complicat trobar una proposta que satisfaci a tothom, i que ens asseguri a mig i llarg termini el poder continuar fent el mateix còmput d’hores anual; per això us fem arribar aquesta proposta marc de calendari laboral pel 2013, amb l’ànim de que vosaltres ens digueu el vostre parer.

Podeu trobar aquest calendari marc al següent enllaç: http://www.ub.edu/cgt/Documents/calendari_laboral_2013.pdf

A volta d’aquest correu-e ens podeu fer arribar les vostres opinions, suggeriments, propostes o crítiques (si s’escau). A la CGT restem atentes a les vostres aportacions.

Nota: la CGT no negociarem l’aplicació que volen fer-nos de les 37 i mitja ni de les possibles 40 hores (a més de deixar-nos sols en 3 dies de propis i alguna almoina).

El PAS ho ha deixat ben clar en les assemblees: Insubmissió a l’ampliació de jornada.
Salutacions cordials,

CGT-UB

04/07/2012
Carta oberta d’agraïment al Vicerector Dr. Bernardos, per la web d’avantatges pel personal UB.

Benvolgut Dr. Bernardos
Vicerector d’Economia

Benvolgut senyor,

Fa uns dies vam rebre un missatge seu en el qual ens indicava que s’havia tornat a posar en marxa el pla d’avantatges per als treballadors de la UB i volem agrair-vos el treball fet per tal de ajudar les nostres malmeses economies. En revisar quines son aquests
fantàstics avantatges dels que podem gaudir pel fet de ser treballadors i treballadores de la UB, ens adonem que la majoria no son primordials per les nostres famílies en aquests moments d’austeritat.

Penseu, senyor vicerector que hem patit dos importants i consecutives disminucions de sou i d’altra banda importants pujades de impostos com ara l’IBI, i de subministraments com l’electricitat, el gas, els combustibles i de serveis també essencials com els transports, les escoles, llars d’infants, activitats extra-escolars, etc.

Es per aquest motiu que volem col·laborar en tan encomiable tasca i suggerir-vos a continuació altres avantatges que podríeu negociar i que ens farien més servei en la nostra situació actual:

– Descomptes a supermercats en productes de primera necessitat com pa, llegums, carns, embotits, peix, pasta, productes de neteja i higiene, etc….

– Per als treballadors que tenen fills menors descomptes en llars d’infants, colònies, esplais, llibres i material escolar, roba, etc.

– Aprofitant que la UB te una certa relació amb directius de l’empresa Abertis podríeu negociar descomptes en els peatges de les autopistes”.

– També hem pensat que, donat que vostè te una certa experiència en el sector immobiliari, podria negociar pròrrogues sense cost en les nostres hipoteques, lloguers més baixos, etc.

Desgraciadament, senyor vicerector, la majoria del PAS de la UB a hores d’ara té seriosos problemes per fer front a les despeses bàsiques d’una família així que els avantatges en tractaments de bellesa, subscripcions a revistes, descomptes en botigues de roba exclusiva, viatges, etc no són coses que a hores d’ara resolguin gaires problemes del nostre dia a dia.

Molt agraïts i a la seva disposició,

El PAS de la secció sindical de la CGT-UB

14/06/2012
Tisorades que fereixen al PAS UB

Les tisorades avancen valentes sagnant al PAS de la UB.

Retallada de la paga extra del juny i del desembre (total 5% anual)
Una retallada anterior d’altre 5% des del juny 2010.
Ara les vacances en període obligatori.
Retallades de 10 dies d’afers propis de lliure disposició.
Altres retallades de dies d’afers propis o de vacances.
Roba de treball: no es compleix.
Vals de sabates: no se’n lliuren.
Premis de Jubilació: impagats.
Gratificacions de Jubilació anticipada: impagats.
Ajut per fills/es amb disminucions de més del 33%: anul·lat.
Fons d’Acció Social: suspès en endavant.
Fons de Pensions: ja no n’hi posen res.
Altres ajuts pel PAS: encara manca prou informació.
Tiquets de menjador (jornada partida): anul·lats.
En tota la Formació: moltes més retallades.
Revisions mèdiques del personal: anul·lades.
Serveis mèdics pels campus: no n’hi ha.
Descompte 25% del sou per malaltia (a partir dels 3 mesos, s’aplica amb efectes retroactius).
Gratuïtat matrícula universitària pel propi personal: anul·lada.
Gratuïtat matrícula universitària per fills/es: anul·lada.
Augment de la jornada laboral a partir de setembre.
I d’altres…

Així com fa molt temps hi ha un degoteig “invisible” de personal al qual li finalitza el contracte i no se li renova; passant a engrossir aquesta gent les prou escandaloses llistes de l’atur.

Tot això no és cap broma ni cap amenaça, és una realitat contundent i constatable.

A més, hi ha una RLT que els òrgans de la UB volen aprovar amb molta urgència.

S’acompanya amb més: un canvi organitzatiu que fa desaparèixer un nombre important de places del PAS actuals; en modifica algunes places sense criteris homogenis; d’altres places no s’adeqüen a la realitat o es deformen.

Aquesta nova RLT no vol ser ni la foto autèntica del que hi ha ara, com tampoc la foto del que hauria de ser veritablement; no sabem de cert que vol ser aquesta nova RLT ni el perquè just ara és tan important aprovar-la tan sí com no.

El que sabem del cert  és que enmig del projecte de nova RLT + nova estructura organitzativa, desapareixen varies dotzenes de places de PAS (acomiadaments?) alhora que -paradoxalment- hi ha places que veuran incrementades les seves percepcions retributives (en + de 600€ mensuals!? d’augment, això que són places de sous ben elevats).

ENCARA HI HA MÉS, I… ÉS MOLT MÉS DEL QUE SEMBLA?

A tot això, hi ha unes places i col·lectius que veuran les seves places funcionaritzades.

El pla d’implementació per les places a funcionaritzar (són centerars de places), així com per les places que no es volen funcionaritzar, no està discutit, ni prou informat ni desenvolupat, encara menys negociat.

Però ja ho han passat ahir dia 13 de juny per la Comissió Delegada del PAS del Consell de Govern, juntament amb la dita nova RLT i ja ho tiren cap endavant sense que ni el PAS afectat tingui ni tan sols informació formal i que aquella que les hi hagi arribat “de passadissos” no sigui gens fiable.

Algú gossa dir encara que al PAS li falten més motius per INDIGNAR-SE ?

El PAS ha de donar ja un pas fort cap endavant i endegar la fórmula de les tres+

      + INDIGNACIÓ
+ ORGANITZACIÓ
+ ACCIÓ

Si lluitem podem guanyar. Si no lluitem ho haurem perdut tot; començant per la dignitat.

Esteu ben atentes a les properes convocatòries.
Hi ha molt per dir, no s’hi val callar; callar és com amagar.

Continuarem informant ben aviat.

SECCIÓ SINDICAL de la CGT a la UB.

14 juny 2012

18/01/2012
Avui a la Plaça St. Jaume a les 17:30 h

Companyes i companys;
Davant la convocatòria de mobilització per aquesta tarda en contra de les brutals retallades pel sector públic contemplades dins els pressupostos de la Generalitat:

Des de la CGT us animem i us cridem a la màxima participació de totes les treballadores i treballadors de la Universitat de Barcelona.

En aquests temps en que està en perill tot l’aconseguit dins l’anomenat Estat del Benestar, no és hora de qüestionar-se quin sindicat convoca accions i mobilitzacions; és hora de participar al màxim en totes les propostes que puguin defensar els interessos i els drets de tota la classe treballadora.

AQUESTA TARDA a Plaça St Jaume a les 17:30, Manifestació des del Palau de la Generalitat fins al Parlament
En defensa dels Serveis Públics.

06/10/2011
DEMÀ divendres 7 i…. Posa-te’l i Passa’lPROU RETALLADES A LA UB gran

Posa-te’l i Passa’l

T’adjuntem una proposta de símbol pel No a les retallades!
Et demanem que l’imprimeixis i te’l posis amb una grapa, agulla, clip,… i te’l posis a visible en la roba. Tambè pots ampliar-ho i posa’l en lloc visible al teu lloc de feina.
I… clar… passa’l!

Vine demà divendres 7 d’octubre a donar-li una gran carbassa al molt honorable president de la generalitat, per agrair-li el seu poc respecte vers de la universitat pública. La carbassa se li lliurarà amb motiu de l’acte d’inauguració oficial del curs acadèmic a l’edifici Vèrtex de la UPC (zona universitària).

Us fem palès que la convocatòria de la Plataforma Unitària (PUDUP) és a les 9:00 hores a la sortida del metro de Palau Reial. PROCURA NO FALTAR-HI TU!

Es demana assistir amb robes negres per simbolitzar el dol pel deteriorament ocasionat i continuu vers de la universitat pública i així com la pretensió final de la generalitat per lapidar o enterrar tot allò que avui encara roman sent públic.

Aclariment: ens han arribat diverses consultes i/o amonestacions sobre la dualitat de convocatòries pel dia de demà. Ens veiem en el deure d’aclarir-vos que és aquesta la convocatòria unitària. És aquesta la convocatòria on s’apleguen els esforços i mobilitzacions de totes les universitats públiques catalanes sense exclusions. Tots els col·lectius: PAS, PDI i Estudiants/es. Associacions diverses i també de molts o TOTS els sindicats. Alguna altra convocatòria separada, pregunteu-li amb ells per què ho fan o per què volen confondre i dividir a la comunitat universitària catalana. No obstant que ningú pateixi perquè de ben segur que totes i tots confluirem en el mateix lloc.

Us esperem demà a les 9 a la sortida del metro de Palau Reial, amb la vostra samarreta negra i alguna cosa amb la que fer soroll (xiulet, cassola, tapadora, paella, vuvucela…..

salut i lluita,

20/09/2011
VOLEM RETALLADES EN RETRIBUCIONS? SI!!!

El pacte social i el posicionament de la CGT-UB

La CGT-UB rebutgem frontalment la proposta de Pacte Social de la UB ja que pretén que en la UB el PAS pagui les conseqüències de la mala gestió dels governs espanyol i català. La manca de diners els val com excusa perfecta per imposar les retallades als serveis públics (sanitat, ensenyament, serveis socials, etc.). Retallades que van encaminades a privatitzar aquests sectors.

Volem retallades en retribucions? Sí!

La proposta de la CGT-UB, serà la «d’aprofitar» la conjuntura per presentar iniciatives per ajustar els pressupostos en la UB d’acord amb criteris de racionalització i justícia social.

La primera fase que volem abordar, però no l’única, és la de racionalitzar la part dels pressupostos destinats al personal en qüestió de retribucions i d’altres conceptes imputats a la massa salarial. No és pas aquesta la primera vegada que podeu «escoltar dels nostres llavis» aquesta reivindicació; fa mesos que ens hem atrevit a fer-ho públic.

Se li ha demanat a la Gerència una sèrie d’informacions cabdals per elaborar i concretar les nostres propostes i, ara per ara, la Gerència no ha respost encara a absolutament res.

Sospitemr que, a la Gerència i a tot l’equip de govern de la UB, no els interessa cap racionalització autèntica; sols denoten la voluntat de passar factura dels plats trencats al PAS.

Nosaltres continuarem amb la nostra idea, reclamant informacions, documents i debat. Si no es produeix en breu, emprendrem totes aquelles mesures que considerem oportunes per lluitar veritablement pels llocs de treball, les persones, els nostres drets, els de tot el personal.

Hem obert un blog a on us convidem a participar expressant la vostra opinió i idees.

Anima’t i participa-hi: http://el-baci.blogspot.com

Salutacions i fins aviat,
Companyes i companys de la CGT-UB

06/06/2011
URGENT dimarts 7 juny a les 08:30 matí

COMPANY/A,
DIMARTS dia 7 de Juny, a les 8:30 del matí: A les portes de l’Edifici Històric de la UB (Plaça Universitat)
Motiu: tots/es a una CONTRA les RETALLADES a la UNIVERSITAT

Es convoca concentració i assemblea de tota la comunitat universitària: Dirigit a tot tipus de Professorat i Investigadores, Personal d’Administració i Serveis i a tot els i les Estudiants/es, que no falti ningú!

Convoquen fins ara diferents plataformes i assemblees de la UB:

de PAS
de PDI
estudiantat
la CGT
el CAU

*No hi faltis.*
*A tu també t’afecta i sí que hi pots fer alguna cosa*.

31/05/2011
ELECCIONS i Parlem de DINERS?

Benvolgut/da company/a,

Avui és darrer dia de la campanya electoral per escollir a la nova Junta i al nou Comitè del PAS de la UB.

Avui, novament i alhora amb noves informacions, us tornem a parlar dels DINERS; de la seva mala gestió i… d’altres qüestions relacionades; tot i mentre es parla permanentment de crisis. I, mentre sembla que per alguns no n’hi ha de crisis i per a d’altres, fins i
tot, la crisis és una etapa de bonances.
Encara no ho hem dit tot n’hi és imprescindible fer-ho avui.
El que si volem que tingueu clar tot el PAS, és que la CGT està disposada a agafar el toro per les banyes tant si ens toquen els drets assolits com si ens volen fer al carrer a les companyes i companys amb contractes precaris.

Ara et convidem a llegir els adjunts, començant per l’anomenat PARLEM DE DINERS.
Salut i força, que falta ens farà a tot el PAS,
VOTA a les teves companyes i companys de la CGT
PER QUE TU PINTES MOLT AQUÍ

Va de diners: ALTRES DESPESES i SUBVENCIONS

SUBVENCIÓ ELECTORAL UB a SINDICATS.
La UB ofereix subvenció per a les campanyes electorals dels sindicats. Aquest any “toca” 750€ per a cada llista electoral complerta i proclamada.

ALTRES SUBVENCIONS UB a SINDICATS.
També s’atorguen subvencions anuals pel funcionament de sindicats amb representació a la UB. Les quantitats varien segons el sindicat. Afegim document oficial amb els imports atorgats en la UB.

POSTURA DE LA CGT
Vers d’aquestes subvencions, la CGT hem manifestat la voluntat de què, fins que no s’aclareixi l’impacte de les anunciades retallades sobre el PAS, es suspengui tota subvenció als sindicats. Volem mostrar una primera mesura d’estalvi en una etapa d’amenaça d’acomiadaments.

Acabarà la CGT agafant els diners de les subvencions? Potser. Si ara a l’estiu constatem que s’han perdut companyes i companys del PAS, llavors la CGT sí que agafarà aquests diners, per sufragar despeses d’assessorament jurídic per a tot el personal “traspassat a l’INEM” (no cal que sigui afiliat/da).

Així que la nostra campanya no pot dotar-se de programes electorals fastuosos i de regalets disfressats per arribar a obtenir una llarga, prepotent i innecessària llista de candidatures, ni hem fet cap altre tipus d’ostentació penosa per a la captació d’adeptes enlluernats i així voler captivar vots pels 4 anys vinents.

Així mateix cartells i enganxines de la CGT han sortit del nostre arxiu de reciclatge d’anys enrere, en coherència amb la “cultura de l’estalvi” tant de l’econòmic com de l’ecològic.

Bé, avui no ens hi ficarem gaire amb les subvencions multi-milionàries que reben directament de l’estat els sindicats majoritaris, les quals curiosament no van ressentir-se de la retallada del 5%, sinó i a més se li van afegir noves partides generoses dels pressupostos públics per a aquells sindicats. ¿?…..

Vegeu més en aquest enllaç de sota, és una noticia no apta per a cardíacs (si no us funciona bé, feu un “corta-y-pega” de l’adreça complerta): http://www.eleconomista.es/economia/noticias/3008810/04/11/Los-sindicatos-se-llevan-hastael-10-del-coste-por-despido-de-los-ERE.html

2011, UN ANY NEFAST PER A LA CLASSE TREBALLADORA.

Vam encetar l’any amb el més nefast dels acords signats entre el Govern (ZP) i els líders de CCOO (Toxo) i d’UGT (Méndez): “EL PENSIONAZO”. Els hi volem donar les gràcies, regalant-li el nostre vot??

Pocs mesos abans de signar aquesta gran agressió social, Toxo i Méndez, CCOO i UGT, sortien a capçaleres de manifestacions i a mítings prometent que mai acceptarien la jubilació als 67, com deien que tampoc signarien cap atac que reduís les quanties de les nostres pensions. Vaja…. ells sí que no tenen gens vergonya!

Com ja sabeu prou, és dels “atemptats” més greus perpetrats pels mateixos anomenats representants de la classe treballadora i encara han tingut el cinisme d’anomenar-lo “PACTO SOCIAL y económico”.

Per això (i molt més) us diem ATENCIÓ: votar a CCOO i a la UGT és donar-lis l’oportunitat de trair-nos novament. Penseu bé que si Ells són els sindicats admesos per llei i per negociar amb algun ZP (o un Rajoy), es degut als vots sindicals que acumulen de totes les empreses de l’estat espanyol.

Reflexiona bé abans d’anar a votar.

Vota CGT, PERQUÈ TU PINTES MOLT AQUÍ.

31/05/2011
Per què no…..

Per què NO tots els sindicats són iguals…

Heu trobat a faltar un esplèndid programa electoral de la CGT?
Prefereix algú un programa ben ple de promeses?
Llavors cal mirar el d’altres sindicats, el dels majoritaris.

Ens perdonareu però la nostra manera de treballar és sobre la realitat, no sobre guions tancats ni esgrimint quimeres. Per exemple, portem ja moltes setmanes treballant amb el personal amenaçat d’anar-se’n al carrer a finals de juny com també portem mesos recaptant i cercant fórmules per reivindicar amb arguments el que això no ens passi.

Això ha causat que haguem abocat les nostres màximes energies en problemes autèntics i en assemblees i en la lluita pels més vulnerables que estem a podríem estar a punt de perdre segons tots els pronòstics; i no hem dedicat gaire o gens, entre d’altres, en fer
esplèndids programes ni grans cartells per tot arrèu, ni marketing per obtenir els vostres vots, etc…

En qualsevol cas, tots i totes hem de ser per força conscients de la situació actual; la realitat d’una política de retallades a la qual vol sotmetre’s la UB i volen sotmetre’ns al personal i de la qual encara no hem arribat a la seva màxima expressió (si és que en té de sostre); ja sabreu que el Gerent va anunciar retallades pels dos o tres propers anys (optimista?), “estem a la cultura de l’estalvi” !?

Sembla lògic que hagem controlar despesa, però és igualment lògic què, amb crisis o sense crisis, controlem el cost que suposa (altres exemples de mala gestió dels recursos): Alumni, externalitzacions, lloguers d’oficines, la implantació de noves eines informàtiques com el SAP, els “vermuts viatges…, estudis interns fets per empreses
externes, edició exagerada de productes de publicitat i impremta díptics, pòsters, punts de llibre, agendes, mailings, etc.), dispositius mòbils informàtics i d’altra “cacharreria” tecnològica portàtil; i així una llarga llista de despeses prescindibles.

No és aquest bon moment per revisar tota mala gestió econòmica que fa la UB?

Aquí us convidem a reflexionar sobre algunes qüestions que voldríem modificar, sols a tall d’exemple i sols com a petita mostra del que considerem cal fer o refer. És probable que en aquests exemples no s’hi senti reflectit tothom, però sí que en són ben certs.

Això sí, nosaltres no decidirem sobre acords i negociacions, amb aquell més pur estil de sindicalisme de cúpules o vertical, no! sinó que s’haurà de sotmetre en les assemblees, tant abans de negociar com abans de signar quelcom acord que afecti al PAS.

Aquestes qüestions de mostra ens han estat suggerides i reclamades per companys/es del PAS. Tanmateix us agrairem a tot el PAS si ens volguéssiu donar la vostra opinió sobre aquestes qüestions o d’aquelles altres que considereu necessàries reflectir.

I, amb la força i el poder que confereixen les assemblees de personal, podrem fer un sindicalisme efectiu i proper a les necessitats autèntiques de TOT el PAS.

FONS D’ACCIÓ SOCIAL

Mentre empreses privades i altres administracions fa anys que tenien aquesta ajuda, a la UB no ho vam aconseguir fins fa dos anys. Val a dir que el repartiment d’aquest fons no ha sigut ben bé social i els criteris han estat més que discutibles, prova d’això el romanents d’uns 300.000€ (d’un 0,5% de la nostra massa salarial) que enlloc de cobrir peticions justes del PAS, ara no se sap a on estan aquests diners del PAS. Tot i els seus defectes és un dret aconseguit que ens potser s’haurà perdut, tal com a anunciat la Generalitat, allà tenen intenció de treure’l en endavant.

Creus que es possible un fons d´acció social, més social del que ha estat el nostre?

TIQUET MENJADOR

Els sindicats majoritaris s’apunten d´entre els seus “meritoris” triomfs, haver aconseguit el tiquet menjador pel PAS Funcionari que fan alguna tarda. Igual de meritori que són els vals de les sabates, igual que el tiquet de menjadors que encara ningú els ha vist.

Quins triomfs són aquests i què més ens volen fer creure?

MILLORA DE LA COMUNICACIÓ I CLAREDAT EN ELS PROCESSOS

Avui es mes fàcil trobar una informació de la UB a traves del google que en la pròpia web de la universitat. Insòlit però cert. Cada vegada tenim mes instàncies per la millora de la gestió i la comunicació interna i alhora cada vegada tot es mes complicat; aquestes “instàncies” el que millor ens evidencien és que augmentar càrrecs i despeses sobre el pressupost de la UB. Quan mes avenços tenim presumptament al nostre abast, de menys informació disposem; tot plegat anem cap endarrere, per excel·lència que es vulgui vendre.

Estàs d’acord en que hem de ser nosaltres qui cerquem tota la informació?

IMPLANTACIÓ DEL SAPo

Realment s’havia de canviar el SICUB, totalment obsolet, per un altre sistema informàtic de comptabilitat; però d’això ja fa molts anys. S’han esperat a tenir els més greus problemes econòmics que patir ara, per canviar tot just el sistema.

Es aquest el moment oportú per fer una despesa tan gran?

O estan fent saltar al sapo per distreure l´atenció?

O, l’adquisició d’aquest programari pot amagar d’altres interessos…?

ADDENDA: Caldria saber quins criteris s’han fet servir per triar les persones que han de fer el curs de formació del SAP. Hi ha persones fent el curs que no toquen temes econòmics i se’ls obliga a fer-ho, en canvi persones que previsiblement en el concurs de trasllat ocuparan places amb responsabilitat econòmica no tenen accés al curs.

PAS als DEPARTAMENTS

La tradició arrossega rumors sobre que la gent que treballa en departaments “viuen molt be”, curiosament no tothom hi vol anar a treballar. El PAS de Departaments, al contrari de la majoria de personal, tenen un cap orgànic que es docent, que vol dir això?, doncs que sovint estan “Solos ante el peligro”, en especial als departaments mes petits.

El PAS administratiu o laboral que arriba de nou a un departament no pot comptar que el director li faciliti la informació de quines son les seves tasques o de com ha de dur-les a terme, en tot cas el PAS depèn de la bona voluntat dels seus companys, si n´hi ha.

Molts dels problemes d´un departament no poden o no són tractats i resolts per el cap orgànic i novament dependre de la bona voluntat de companys d´altres departaments; alhora el PAS es trobarà prenent decisions que no li correspon per la plaça que ocupa, decisions que tampoc li seran reconegudes sinó tot al contrari. El PAS de departaments no li queda altre que tornar-se multifuncional i alhora romandre com part dels grans oblidats, tant per part de la UB com pels seus representats sindicals.

Són els Departaments, uns dels grans desconeguts/abandonats?

“SORT” DEL RELLOTGE DE 25 ANYS

Constantment sentim que Som UB, que som una gran família i per incrementar el nostre sentiment de pertinença, als 25 anys de servei ens regalen un rellotge gravat per que portem sempre a la UB subjecte al nostre canell. Mentre la majoria d’administracions donen dies de vacances o d’altres gratificacions econòmiques.

Tant de bo que la universitat ens tractés amb la consideració que ens mereixem. El PAS no som (sols) recursos humans, el PAS som sobretot persones humanes.

Tu que prefereixes?

DIVERSOS PERÒ RELLEVANTS

Què passa amb els concursos del personal? Quan deixaran de ser un circ?

Per què no surt la resolució del concurs general de PAS funcionari?

Per què s’ha arribat en aquests anys a aquestes xifres tan crescudes de PAS no fix?

Fins quan ha d’esperar-se la segona fase dels acords de promoció del 2002?

Fins quin any ha d’esperar-se el Pla integral del personal dels Punts d’Informació?

ON S’HAN QUEDAT LES PROMESES ELECTORALS DEL 2007 i del 2003?

Les promeses i gestos electorals d’aquest 2012, seran del mateix calat?

I…

EN QUÈ ÉS GASTA LA UNIVERSITAT ELS DINERS?

Es retallen els sous, es suprimeixen revisions mèdiques, no arriben els tiquet menjador, ni la roba de treball, ni els tiquets de calçat, es prenen diners del fons social, etc.

Però i sobretot el més alarmant és que ens amenacen amb deixar sense feina a una gran quantitat de companyes i companys a finals de juny. Per que no hi ha prous diners?

A més de ser una gran barbaritat (afirmació que fem des de la prudència), és bestial les quantitats de diners que es gasten de manera que no hauria de ser permesa.

p. e. Resulta que estem pagant autèntiques barbaritats a empreses externes. Hi ha empreses que te contractades la universitat per portar el manteniment, que quan se’ls hi demana pressupostos per fer alguna feina extra, envien uns pressupostos tan inflats que si a qualsevol de nosaltres ens demanen aquestes quantitats per fer una operació de manteniment a casa nostra, els titllaríem com d’intent d’estafa. Però ens ho fan fer igualment amb aquelles empreses. Fa de mal pensar, o no?

Com sabeu, mentre a nosaltres se’ns ha abaixat el sou un 5% l’any passat i no sabem si…. També ens volen fer creure que per reduir el Capítol 1 de despeses de personal que exigeix la Generalitat a la UB, no queda més remei que deixar al carrer a -potser- més de 200 PAS interí i temporal, la majoria amb sous mileurístes. Mentre no han deixat d’entrar o de donar-los més en complements de sou a càrrecs amb la mateixa partida de pressupostos del PAS que es pretén minvar. Són els sous super elevats els que certament agreugen la partida específica dels pressupostos pel PAS de la UB.

Company/a, això no pot acabar-se amb resignació.

L’endemà del circ electoral del 2 de juny, cal encetar un nou camí amb la força i l’esperança posada en una unitat del PAS autèntica per poder fer front als propers 4 anys. Ho podem fer i a la CGT ho volem, comptem amb tu, amb vosaltres, tots junts!

17/05/2011
Quin és el futur de la universitat pública?

El que avui us volem trametre
és INTERESANT,
és ESPECTACULAR,
i és ALARMANT.
És sols ficció? Llegiu-ne…

Los niveles superiores de educación representan un beneficio directo y notorio para los que lo obtienen, de modo que no se justifica en absoluto la gratuidad de este tipo de educación.
El cobrar el valor real de la educación superior a los estudiantes tendría grandes ventajas; entre ellas podemos mencionar: el financiamiento de las universidades mejoraría sustancialmente, con lo cual podrían aumentar su capacidad y mejorar la calidad de la
enseñanza impartida.

Al vivir cada universidad de sus propios ingresos, estas se verían obligadas a cuidar la calidad de sus servicios, pues sus estudiantes elegirían solo a las mejores. Dado el costo de la educación, los estudiantes desplegarían al máximo su esfuerzo para aprovecharla; de esta manera dejarían de existir los alumnos eternos y los que van a las universidades a ilustrar su holgazanería.

Este sistema de cobrar el valor real de la educación superior tendría que ser complementado con becas y con préstamos de largo plazo. Las becas deberían ser exclusivas para los más talentosos y ante la consideración de su incapacidad económica.

Las becas y los préstamos permitirían que todo ciudadano capaz pudiera tener acceso a la educación superior y constituirían, con ello, un poderoso instrumento en la igualdad de oportunidades que propiciamos.
Los préstamos empezarían a ser cancelados un año después de que el estudiante finalizase.

Es posible que el cambio resulte extremadamente brusco para la mentalidad imperante en el país, por lo cual podría procederse de inmediato a elevar sustancialmente el costo de las matriculas y a otorgar paralelamente un crédito a 15 ó 20 años, plazo para financiar
ese costo.
NO, no és ficció!

L’anterior, companyes i companys, es estret d’un primer “manual” que va ser elaborat al 1970 pels “Chicago Boys” i que forma part d’un full de ruta imposat pel règim d’en Pinochet. Per qui vulgui il·lustrar-se més pot buscar “El Ladrillo” (trobareu tot el text a internet en pdf, i inclou d’altres àmbits comparables amb la realitat que estem
experimentant en l’actualitat i en la nostra societat).

Pinochet i els seus consellers sabien prou que el futur del capitalisme més liberal, despietat i assessí del poble, és fonamentava, entre d’altres, en els pilars de la privatització de tot el sistema públic: Sanitat, Pensions, Educació Superior i Universitat,
i dels altres serveis públics: transports, comunicacions, funeràries, etc. (tot aquest desmantellament del sistema públic, ens resulta sospitosament massa pròxim al que ens està succeint ara i aquí).

El mateix text de “El Ladrillo”, si l’adobem amb floritures de xerrameca política, alhora que substituint expressions molt impactants per altres de més políticament correctes i dins del marc de l’anomenada social-democràcia europea, no us càpiga dubte que l’assumirien -i amb satisfacció- els governants del nostre país, de l’estat espanyol i… fins i tot… i els consells socials de les mateixes universitats?

De fet… ja ho estan procurant!

De fet, també, cal dir o recordar que directrius del Fons Monetari Internacional (FMI) del Banc Mundial (BM) i de l’Organització Mundial del Comerç (OMC), per citar les institucions més destacables del control econòmic mundial i globalitzat; fa molts anys que empenyen amb força per aconseguir comercialitzar i privatitzar tot el Sector Públic que pugui donar beneficis pel Capitalisme.

La comunitat europea, els seus diligents polítics, han trobat enguany l’aliat perfecte en aquesta “Crisi” per posar en pràctica les directrius que posen el fil a l’agulla per justificar LES RETALLADES.

LES RETALLADES no són una mesura d’emergència davant la qual no queda més que resignar-se. NO. Les retallades són el principi, diuen que el remei inevitable i transitori i una de les conseqüències a assumir per causa de la Crisi. Però tot això és fals. La Crisi sols és l’excusa “màgica” per començar un camí (sense retorn) on tot pot empitjorar
radicalment.

I, cal tenir-ho ben clar, les retallades són sols un símptoma (molt greu) del veritable problema.

Ho volem evitar? Sembla el més lògic respondre amb un sí; no obstant la maquinària endegada no s’aturarà sense fer-hi res més que aportant resignació. Si volem dir PROU, ho hem de dir totes i tots junts/es.
Cal dir ben fort que la crisi no l’hem causat nosaltres i que nosaltres no volem pagar-la.

Fins aviat,
CGT secció sindical UB

28/04/2011
Gerència 3- Sindicats 0

Company/a;

Continuem el correu anterior per informar-vos de la reunió celebrada aquest matí entre la Gerència de la UB i els sindicats del PAS; i el que us hem de dir és que ha estat -de nou- una reunió totalment estèril (al igual que les dues reunions anteriors).

Tota la informació que se’ns ha facilitat en la reunió d’avui, és -si fa o no fa- la que se’ns va transmetre en les dues anteriors reunions amb poques dades afegides i que són les mateixes informacions i dades que podeu trobar a l’infoPAS, en els enllaços següents:
https://intranet.ub.edu/dyn/cms/menu_eines/noticies/2011/persub/04/28_1.html
https://intranet.ub.edu/dyn/cms/menu_eines/noticies/2011/persub/04/28_2.html

Com podeu comprovar, aquesta reunió no ha estat gens útil ni aclaridora quant als interessos individuals i col·lectius del PAS de la UB.

La CGT hem demanat a la Gerència que per quan ens torni a convocar sigui per a treballar.

Prou de reunions enigmàtiques que no ens porten enlloc.

Continuarà…

27/04/2011
Cap retallada de personal

Company/a;
Dijous 28 d’abril els sindicats del PAS estem convocats per la Gerència, vers de les anunciades i prou mediàtiques “retallades pressupostàries” i dels seus efectes dins de la UB.
Dins del nostre discurs i reivindicació per uns serveis públics de qualitat (Ensenyament, Sanitat, etc.), volem ressaltar -de nou- el següent:
La CGT no acceptarà, ni com a natural ni com a inevitable, que el cost de la crisi recaigui sobre el conjunt del PAS-UB, ni tampoc sobre la contractació de personal del més desfavorit de la UB (interinatges, temporalitat, etc.).
Acceptem i ens afirmem en que s’han de fer esforços per millorar la universitat, però NO s’han de fer retallades en el personal. El que cal fer és, d’una vegada, treballar per corregir les arrelades males pràctiques en la gestió, actuant contra les desigualtats i els privilegis instaurats.
Sigui el dia 28 d’abril o sigui en qualsevol altre dia, la CGT ens posicionarem rotundament contra qualsevulla “fórmula d’acomiadament” entre el personal.
Continuarà….

24/12/2010
CAU i CGT informen sobre la Roba de Treball

Benvolgudes companyes i benvolguts companys,

El Comitè d’Empresa del PAS Laboral de la UB ha signat un acord de roba de treball. CAU i CGT no l’hem signat perquè creiem que no recull les garanties suficients per a la seva execució. A efectes pràctics serà “la bona predisposició” de la gerència i els òrgans de govern de la UB els que decidiran si l’acord es compleix o no, podent deixar al Comitè d’Empresa, als sindicats i als i les treballadores en una situació d’indefensió. El 3 de març d’aquest any, a la UAB, es va signar un acord similar, però amb les garanties necessàries per al seu compliment, en cas contrari els representants sindicals i els i les treballadores poden exercir el seu dret de reclamació.

Però com no volem atabalar-vos durant aquestes festes, pròximament us enviarem l’anàlisi detallat del que suposa aquest acord. Només dues indicacions:

1.El CAU i la CGT exigim que una assemblea del personal debati i ratifiqui, si s’escau, aquest acord que afecta a les condicions de treball del PAS Laboral: així es va acordar en el Comitè d’Empresa. Si no es fa aquesta assemblea, començarem a pensar que alguna cosa s’està amagant i no es vol donar la cara. Rebutgem la política sindical de “tot per al PAS laboral però sense el PAS laboral”.

2.Malgrat no estar a favor d’aquest acord, si que podem assegurar que alguna cosa està canviant en l’acció sindical del PAS laboral de la UB. Després d’uns quants anys de deserció sindical manifesta, el sindicalisme d’assemblea, reivindicatiu i de lluita comença a donar els seus tímids fruits; no compartim però entenem que el sindicalisme de despatxos vulgui apropiar-se dels resultats.

Si teniu temps i voleu, podeu consultar l’acord de roba de treball de la UAB, la proposta del CAU i la CGT, la proposta del Comitè d’Empresa i l’acord definitiu signat:

Barcelona, 23 de desembre de 2010

Us desitgem salut i festa (de diners ni en parlem)

Col·lectius Assemblearis d’Universitats (CAU)
Confederació General del Treball (CGT)

26/10/2010
DECLARACIÓ DE GUERRA!!!
EL CAU i LA CGT DECLAREM LA GUERRA ALS QUE MANEN i CONTROLEN LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

 Companyes i companys,

 Aquesta declaració de guerra sindical està dirigida contra les persones, organismes i institucions que actualment maneguen els fils de la UB i ostenten el poder real en contra dels treballadors i treballadores, dels estudiants, de la societat i de qualsevol principi democràtic i de servei públic. No és fàcil identificar a l’enemic perquè en aquests moments hi ha una pregunta de difícil resposta: qui mana realment a la UB? El rector, el president del Consell Social, la Generalitat, el govern espanyol, la UE, la Caixa, el Banc de Santander o el “… de la Bernarda”?

 En aquest escrit no farem un llistat dels incompliments sistemàtics dels acords del 5è conveni, ni parlarem del 40% de temporalitat, ni de la manca de voluntat negociadora amb el Comitè d’Empresa, ni de la manca de respecte cap a les persones, ni de la prepotència d’alguns que es creuen superiors, ni del malbaratament de recursos humans i materials, ni de la omnipresència d’entitats privades, i molt menys de l’excés de prudència i/o negligència i/o connivència sindical. Vosaltres ja en sabeu prou de tot això.

 Aquest escrit serveix per anunciar que a partir de l’1 de gener de 2011, el CAU i la CGT utilitzarem tots els mecanismes al nostre abast per intentar netejar la UB d’elements corrosius. Sabem de la immensitat de l’empresa i de la seva dificultat, però algú ha de ser el primer en donar un cop a sobre de la taula; cada dia que passa les coses van pitjor per a l’immensa majoria i el pou no té fons. En aquests moments només podem assegurar dues coses: la nostra determinació i la necessitat del vostre suport.

 D’aquí a l’1 de gener, i per demostrar que no fem broma, us proposarem la reclamació dels diners (5%) que els governs d’Espanya i Catalunya ens han robat. També denunciarem, si trobem irregularitats, la reorganització unilateral i arbitrària d’una part de l’Àrea TIC que ha posat en marxa el dimitit gerent J. Damià.

Volem debatre i informar-te directament de les nostres propostes, per això convoquem una sèrie d’assemblees de centre que començaran el proper dijous 4 de novembre. D’aquí uns dies rebreu el calendari definitiu.

Salutacions cordials,

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someonePrint this page

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *