Convocatòria urgent d’assemblea de professorat, divendres 12 d’abril.

El proper divendres 12 a les 12h el Comitè d’Empresa del PDI Laboral y la Junta PDI (que representa al funcionariat) han convocat una assemblea conjunta oberta a tot el professorat davant del Rectorat de la UB, per informar i debatre sobre els acomiadamentes (mal anomenats “no renovacions” o “interrupció de la carrera acadèmica”) que volen imposar des del rectorat de la UB.

Aquesta és la circular de convocatoria que van enviar conjuntament la JPDI i el CE del PDI-L:


Notícies urgents i greus!

La setmana passada el Vicerector de Professorat, en una reunió amb la JPDI i el CE PDI-L, va transmetre verbalment la següent informació. La seva gravetat motiva aquest comunicat conjunt, tot i que insistim en que la responsabilitat de difondre aquesta informació, i la seva exactitud, correspon a l’equip de govern.

1. Interrupció de la carrera acadèmica i acomiadaments de professorat que finalitza contracte el 2013.
Se’ns ha comunicat que durant el 2013 es convocaran 28 places (5 de Titular d’Universitat, 22 d’Agregat en el marc del programa Serra Húnter i una de Col·laborador Permanent). Aquest nombre de places és molt inferior a les que es necessiten per estabilitzar i donar continuïtat a la carrera acadèmica del professorat que finalitza el seu contracte durant el 2013.
De manera que un nombre important de professorat, tant Lector, Ajudant com Associat, no podrà mantenir la seva vinculació laboral amb la UB.

2. Previsió de noves places de Lector
Es convocaran, si no hi ha canvis d’última hora en el pressupost, 26 places de lector. D’aquesta manera s’inaugura un procés de substitució de lectors que finalitzen contracte per altres lectors de nova contractació, malbaratant l’experiència adquirida d’aquest professors i investigadors i cancel·lant així la seva carrera acadèmica.

3. Situació dels Agregats interins.
S’ha d’aclarir en quina situació queden els agregats interins del 2012. Poden continuar en situació d’interins o hauran de concursar per tal de passar d’interins a permanents?

4. Professors Associats: Exigència de vinculació contractual externa.
S’anuncia la no renovació d’un nombre indeterminat de professors associats, i que per poder signar les renovacions s’exigirà i es comprovarà l’existència de vinculació contractual externa (dos anys treballats dels últims quatre). Recordem que aquestes places de “Professors Associats” no sempre estan cobertes per professionals aliens a la Universitat, sinó per docents i investigadors als que s’han encarregat funcions estructurals. Aquest fet no es pot utilitzar en contra del professorat que es troba en aquesta situació.

5. Negativa a la promoció.
Per tercer any consecutiu es nega la possibilitat de la promoció interna a professorat de la casa degudament acreditat per passar a una nivell acadèmic superior.

6. Modificació del PDA (Pla de Dedicació Acadèmica) i altres mesures.
El Rectorat té la intenció de modificar el PDA. Algunes de les modificacions anunciades verbalment són:
– Rebaixa en el reconeixement d’hores per la direcció de revistes científiques de la UB.
– Rebaixa dels coeficients multiplicadors aplicats a les hores GRAD.
Un dels efectes d’aquesta mesura serà la necessitat d’incrementar el nombre d’hores de classe necessàries per complir amb les exigències de dedicació docent.
Altres mesures:
– Revisió de la normativa sobre anys sabàtics.
– Si fos necessari, increment del nombre d’estudiants per grup.

Davant d’aquestes notícies, a més de posar de manifest del nostre rebuig més enèrgic, convoquem el professorat de la UB a una assemblea el divendres 12 d’abril, a les 12h,  ala Capella, Edifici Històric.

El Comitè d’Empresa i la JPDI de la UB, 21 de març de 2013.”

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someonePrint this page

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *