Negociació regularització del col·lectiu anomenat fals professorat associat

Captura de pantalla 2014-11-25 a las 16.15.10

Proposta del comitè d’empresa PDI-L de la UB per a la regularització del col·lectiu de falsos professors associats

Definició del col∙lectiu de falsos professors associats
El col∙lectiu dels anomenats falsos professors associats està format per:

1) Llicenciats que en el moment de ser contractats com a professors associats pels departaments es trobaven desenvolupant el seu procés de formació com a professors i investigadors universitaris, és a dir, es trobaven realitzant els seus doctorats o havien obtingut ja la suficiència investigadora, el Diploma d’Estudis Avançats o el màster. Actualment segueixen elaborant la seva tesi i tractant d’acreditar‐se.
També llicenciats que poc després de ser contractats pel departament com a professors associats, i després de rebre diverses incitacions i requeriments per matricular‐se en el doctorat per part del cap de departament, inicien la seva tesi i per tant el seu procés de formació com a professors i investigadors universitaris. Actualment segueixen elaborant la tesi i tractant d’acreditar‐se.
Aquests llicenciats han estat integrats pels departaments en els seus diversos grups de recerca, i per tant participen en el disseny i el desenvolupament de projectes de recerca, així com en l’elaboració de publicacions i comunicacions a congressos, que ens molts casos estan directament relacionades amb les seves tesis en curs de preparació, tesis que per tant alimenten l’activitat del grup de recerca.
Aquests llicenciats reben encàrrecs docents, per part dels seus departaments, en la mateixa mesura i de la mateixa naturalesa que qualsevol altre professor del departament i es troben, per exemple, impartint assignatures obligatòries de grau o de màster. En alguns casos reben també encàrrecs de gestió, com la coordinació d’aquestes assignatures.

2) Doctors que, després d’uns anys en la situació descrita en el punt anterior, han obtingut ja el seu doctorat i la seva acreditació AQU/ANECA i continuen estant contractats com a professors associats en no ser proveït el seu departament d’una plaça de professor lector.

3) Doctors acreditats AQU/ANECA que, després d’haver estat contractats com a becaris predoctorals, becaris postdoctorals, professors ajudants o professors lectors, i no havent estat proveït el seu departament de la plaça que donaria continuïtat a la seva carrera acadèmica a causa de les diverses retallades pressupostàries que ha patit la universitat, han estat contractats com a professors associats.

Inici d’un procés de detecció dels falsos professors associats

Seria adient obrir un procés de detecció dels falsos professors associats que es troben en les situacions descrites en els punts anteriors abans de la finalització del curs 13‐14, amb la finalitat d’aplicar les possibles solucions a las què es fa referència en el punt “propostes de solució” d’una manera progressiva durant els cursos 14‐15 i 15‐16. En el transcurs d’aplicació d’aquestes propostes, i un cop identificats els falsos associats, aquests haurien d’estar exempts de certificar una activitat professional externa a la UB, i per tant no s’hauria de deixar de renovar cap contracte en els casos en què hi hagi una absència d’activitat externa. Això hauria de ser així perquè reconèixer l’estatut de fals associat a un professor és reconèixer que està inserit de facto dins la carrera acadèmica malgrat la seva situació contractual no reflecteixi aquest fet, sent aquesta precisament la situació irregular que es pretén corregir amb aquest procés d’identificació de falsos associats. Per tant, si algú està inserit en la carrera acadèmica, ha de tenir plena dedicació a la mateixa, cosa que en el cas particular dels falsos associats es tradueix en una dedicació plena a la docència assignada pel departament, a la recerca assignada pel seu grup de recerca, a l’elaboració de la tesi i a l’assoliment de la seva acreditació. El procés d’identificació de falsos associats hauria de produir l’efecte de fer visible i explícit allò que ve succeint durant anys d’una manera encoberta: que els departaments utilitzen la figura del professor associat com a figura a temps complet assignant‐lo docència, recerca i gestió.

Propostes de solució

Un cop determinat el número de falsos professors associats que desenvolupen la seva tasca professional en condicions laborals indesitjables, és necessari posar fi a aquesta situació que no resulta beneficiosa ni per a la Universitat de Barcelona ni pels esmentats professors. Per assolir aquest objectiu, existeixen diferents vies:

1)
Contractar als falsos associats com a professors ajudants integrant‐los en la carrera acadèmica ordinària i vetllant per la continuïtat de la mateixa.

2)
Promoure beques predoctorals d’investigació pròpies de la Universitat de Barcelona pels falsos professors associats, integrant‐los en la carrera acadèmica ordinària i vetllant per la continuïtat de la mateixa.

3)
Proveir places de professor lector o agregat interí per aquells que ja estan doctorats i acreditats i, o bé tenen actualment un contracte d’associat després d’haver vist finalitzada la seva contractació en tant que becaris predoctorals, becaris postdoctorals, professors ajudants o professors lectors, o bé romanen en una situació de prolongació repetida dels seus contractes anuals de professor associat des del moment de la seva primera contractació.

Descarrega’t els cartells:

http://www.ub.edu/cgt/wp-content/uploads/2014/11/cartell_negociacio_cgt_3.pdf
http://www.ub.edu/cgt/wp-content/uploads/2014/11/cartell_negociacio_cgt_4.pdf
http://www.ub.edu/cgt/wp-content/uploads/2014/11/cartell_negociacio_cgt_2.pdf
http://www.ub.edu/cgt/wp-content/uploads/2014/11/cartell_negociacio_cgt_1.pdf

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someonePrint this page

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *