No devem, no paguem, de nosaltres depèn!!!

Els darrers mesos, l’impacte de la denominada crisi sobre les nostres vides s’ha intensificat i la casta política no mostra cap voluntat ni capacitat d’actuar al respecte. Per això fem nostra la política, prenem la iniciativa, revelem el mecanisme del deute que sustenta aquesta gran estafa que anomenen crisi i declarem que:
El deute no és públic ni legítim
La crisi del deute, que a partir del 2008, ha començat a afectar seriosament els pobles d’Europa, no és patrimoni exclusiu dels països del Nord. Des de fa dècades, s’ utilitza el deute com a mecanisme d’extorsió i submissió, una forma de buidar els estats de sobirania i de convertir-los en esclaus de les finances.
El deute, lluny d’estar al servei de la població que suposadament l’ha contret, ha estat destinat a finançar els interessos dels poders financers i grans empreses privades. Els beneficis mai no s’han socialitzat. En canvi, veiem com, no només es socialitzen les pèrdues, sinó que recauen en la seva totalitat sobre tota la població, nosaltres!
Es diu que som coresponsables de la “crisi” (que és una estafa) i que hem viscut per sobre de les nostres possibilitats. Premissa falsa, ja que la responsabilitat no és la mateixa ni va ser originada per cobrir les mateixes necessitats: el deute de les famílies només suposa un 20% del deute total i ha estat principalment destinada a l’adquisició d’un primer habitatge (dret suposadament garantit en la Constitució). En canvi, més d’un 60% de la totalitat del deute correspon als bancs i grans empreses (principalment constructores) i que es va originar portant a terme activitats especulatives destinades a l’obtenció d’un benefici econòmic. És un fet:  l’1% ha viscut per sobre de les possibilitats del 99%: Desnonaments massius, retallades de drets laborals, socials i fins i tot civils. Un espoli continu a la ciutadania per satisfer la necessitat patològica dels creditors de recuperar les seves inversions. Ells han jugat, ells han perdut. No devem. Doncs no paguem.
Un deute que no s’ha destinat a impulsar serveis per a la població, sinó a pagar els errors de les persones responsables d’aquesta estafa, és un deute IL·LEGÍTIM, i la població NO l’ha de pagar.
El rescat i les seves mentides
Els rescats que s’estan produint actualment a Europa, en països com Portugal, Grècia, Irlanda i ara Espanya, ja s’han produït abans als països del Sud durant dècades amb el nom de “plans d’ajustament estructural” o de “reestructuració”. Per fer front al deute contret per empreses privades o entitats financeres, els governs decideixen demanar préstecs a organismes financers com l’FMI, el Banc Mundial i, en el cas d’Europa, el Banc Central Europeu i la CE.
Seguint la tradició de Zapatero, que emprava paraules diverses per anomenar la “crisi”, el Govern de Rajoy es nega a utilitzar la paraula rescat i busca altres eufemismes com “línia d’ajuda a la banca”, “rescat tou”, etc. Són tots el mateix, injeccions de capital per a la banca, condicionades a l’aplicació de mesures d’austeritat (retallades) i de reformes estructurals (reforma laboral, pujada de l’IVA i altres reformes fiscals) per part del Govern. Tot aplicat progressivament segons un pla dissenyat i firmat en el “Memorándum de entendimiento” (MOU) entre el Govern espanyol i la troika. La seva acceptació i les seves reformes no són temporals sinó permanents, i estan destinades a desmantellar l’anomenat Estat del benestar, per implementar un model econòmic neoliberal, fins a les seves últimes conseqüències.
Es tracta que la banca europea recuperi les seves inversions. No fluirà el crèdit per a les famílies, les PiMEs o els autònoms, ja que els diners van destinats directament a saldar els comptes dels bancs nacionals i no a l’economia productiva. No és un rescat, és el cop financer final sobre la democràcia. No al rescat! Ens rescatarem amb els diners d’aquelles que han creat aquesta estafa.
Retallades, conseqüències del deute
Les conseqüències d’aquest tipus de mesures per a la població són clares, ja les estem patint i encara en falten moltes més que vindran. No es tracta d’uns quants anys, sinó d’un procés de llarg termini que hipotecarà el nostre futur i el de les properes generacions: augment de la pobresa i de les desigualtats socials, amb major impacte sobre  els sectors més desfavorits, les dones, els col·lectius de migrants, menors, pensionistes etc; apujada de preus dels béns bàsics, com l’aigua, la llum i els aliments; privatitzacions de serveis públics i venda dels béns  col·lectius; retallades de prestacions socials, com per exemple a les prestacions la Llei de dependència, que té especial incidència en les migrants i en les dones, que segueixen suportant la major part del treball de cura, i, per descomptat, de les persones depenents. Augment de l’atur, facilitat per EROs i reformes laborals; acomiadaments de funcionariat públic; retallades en l’ensenyament (precarització dels serveis educatius, massificació de les aules, augment de les taxes universitàries), en R+D i sanitat (augment de les llistes d’espera, repagament de medicaments, privatització), retallades en cultura (apujada de l’IVA al 21%, impagaments ajuts), etc.
La implantació d’aquestes mesures injustes va acompanyada de pèrdua de sobirania. Els estats estan sotmesos al poder financer que imposa el pensament únic,  a través dels mitjans de comunicació. Es bombardeja amb el missatge de creixement constant , il·limitat, i s’oculta el fet que ens trobem davant una crisi global i multidimensional: humanitària,  social, ambiental, energètica, financera i econòmica, sense precedents. Davant aquesta situació, cada vegada són més les veus que s’alcen per treballar i desenvolupar alternatives així com les que demanen una vaga general social  de caràcter indefinit, que inclogui a totes les persones a més de les treballadores: estudiants, parades, jubilades, migrants, treballadores en l’economia submergida, en l’àmbit domèstic, etc. I des d’aquí fem una crida a la mobilització de totes les persones.
Alternatives: jutgem a les persones culpables
Davant tots els atacs, ens organitzem, hem sortit al carrer a protestar i crear alternatives reals als problemes que ens imposa aquet sistema capitalista. S’han enfortit les xarxes que ja existian i han sorgit de noves. Hem creat dispossituis eficaços.
Entre aquestes eines volem ressaltar les 2 vagues generals del 29s i 29m, les acampades en ciutats de mig món i les 2 manifestacions internacionals del darrer any. Així sentim nostres les lluites, manifestacions i vagas que s’han multiplicat aquest any: mineres, estudiants, profesores, dret al propi cos i abortament lliure, sanitàries, aturades, migrants, jubilades, treballadores domèstiques…Som moltes, només fa falta decidir fer el pas.
Els propers dies a les assemblees de barris, col·lectius en lluita i centres de treball decidirem si ens adherim a la convocatoria de vaga general del 31 d’octubre.
Davant les mesures de l’1%, el 99% exigeix i s’exigeix a si mateix:
– Nosaltres som la sol·lució.
– Rebuig del Memoràndum i del pagament d’un deute il·legítim per recuperar així la sobirania sobre les nostres vides. No Devem!!! No Paguem!! De nosaltres depèn!!
– Rescatem a les persones, no als bancs.
– Abolició de les mesures  d’austeritat que es tradueixen en retallades i privatització dels  serveis públics essencials per mantenir el teixit social. Així com de la  reforma laboral i del “pensionazo”.
– Jutgem a les persones responsables de la crisi.
– Comencem a canviar el sistema i busquem el repartiment just de la riquesa:
– reforma fiscal
– persecució del frau fiscal i abolició dels paradisos fiscals.
– Eliminació del règim de les SICAV.
– Recuperem l’espai del comú: serveis públics universals i espais d’autogestió i suport mutu.
– Creació d’una banca veritablement pública socialitzada i amb control democràtic.
Els nostres problemas no són particulars ni espacials, arreu passa el mateix, per tant la sol·lució és global, tot i que requereixi de la acció i coordinació local . Per això, us convidem a participar i a crear actes i accions contra el pagament del deute, preparar-nos per a la Setmana d’Acció Global contra el Deute, i en especial per a la concentració-manifestació GlobalNoise que tindrà lloc el Dissabte 13 de Octubre a les 18:00 hores a Plaça Catalunya. Retornarem el deute a qui l’ha generat. El Deute és pringós: porta la teva pitjor roba”.
NO DEVEM, NO PAGUEM, DE NOSALTRES DEPÈN!!!
Rescatem-nos amb els diners de qui ha creat aquesta estafa!!
Treu tot el deute que portes dintre!!
#NoDevem #NoPaguem #DeNosaltresDepèn
#13O
#13Obcn
#GlobalNoise

Contra els ajustaments, les retallades. No volem pagar la seva crisi

La crisi del sistema capitalista arriba a a tots els països. A tot arreu governs i patronals prenen el pretext de tal situació per a explotar més encara als treballadors i treballadores. No obstant això són ells els responsables d’aquesta situació, és el seu sistema econòmic i polític el qual es qüestiona.
Totes les mesures excepcionals d’ajustament, retallades, austeritat tracten de fer-nos creure que són necessàries per a mantenir el sistema quan l’única cosa que pretenen és seguir enriquint-se a costa de les persones que viuen del seu treball.
Tots els atacs que sofrim en cada país europeu tenen el mateix patró:
- Destrucció dels Serveis Públics

- Reformes de les lleis del mercat laboral deixant tot el poder en mans de la patronal

- Eliminar drets fonamentals aconseguits després de molts anys de lluita

- Increment de la precarietat

- Augment de l’atur

- Atacs contra el dret a la salut, l’educació i la jubilació

- ……
Totes les ordres del FMI, BM, BCE,.. només busquen salvaguardar els interessos dels més poderosos.
El sindicalisme institucional està deixant de costat una vegada i una altra als treballadors i treballadores. En aquestes condicions no es poden signar pactes, és acceptar els dictats que imposen els organismes internacionals.
Per a nosaltres, el paper del sindicalisme és el de defensar als treballadors/es i construir una societat més justa: això passa per una negativa als “plans d’ajustament”, i no pel seu acompanyament.
Un moviment de vagues i manifestacions és necessari a escala europea.
Per al moviment sindical, la prioritat ha de situar-se a construir tal mobilització europea, i no ficar-se en negociacions amb la patronal per a acceptar acords o pactes que apliquin els plans d’ajustament decidits pel banc Mundial i el Fons Monetari Internacional.
Construïm juntes aquest moviment sindical europeu i aquesta mobilització social!
Coordinadora Europea del Sindicalisme Alternatiu
CGT, CUB, USI, TIE, SUD, ESE, IAC, SO, Solidaires, Intersindical, CNT-F

Manifest i convocatòria manifestació 28 de setembre. NI UN PAS ENRERA

Des de la campanya pel dret avortament ens arriba la info de la Convocatòria pel 28 setembre a Barcelona:
Ni un pas enrere en defensa dels nostres drets i llibertats
MANIFESTACIÓ
Divendres 28 de setembre,  19:00h Delegació del govern (mallorca, 278)
Avortament lliure i gratuït. Dret al propi cos!
MANIFEST: SI NO PODEM DECIDIR, no podem ser lliures (manifest 28set2012unitari pdf)
En motiu del 28 de setembre, Dia Internacional per la Despenalització de l’Avortament, continuem fent nostre la proposta que va sorgir el 1990 de les feministes llatinoamericanes i caribenyes d’adoptar un dia de reivindicació anual pel Dret al Propi Cos.

Històricament el Patriarcat i les Institucions que el perpetuen ha volgut dominar el cos de les dones (negant la nostra capacitat de decidir sobre el nostre cos, la nostra sexualitat i el nostre plaer) i controlar la nostra capacitat com a reproductores de la força de treball (interposant-se en la nostra voluntat o no de ser mares), utilitzant tots els mecanismes possibles. L’avortament ha estat i és una realitat en totes les societats, més enllà dels paràmetres legals, I ho seguirà sent, ja que les dones sempre
hem trobat fórmules per dur-lo a terme.

Ens trobem en un context de sever empobriment de la classe treballadora, atur, desnonaments i sota el pretext de la crisi econòmica, retallades socials i constants nous atacs als drets de les dones. Des de la pujada al poder de la dreta més conservadora la voluntat s’està amenaçant constantment l’accés a l’IVE.
A Catalunya, el govern de CiU s’excusa en la crisi per poder impedir la gratuïtat i l’accés a l’ interrupció voluntària de l’avortament Per la seva banda, el govern del PP no és tan subtil, i directament utilitza arguments moralitzants i des de la seva pujada al poder amenaça amb una reafirma de la llei que ens vol fer retrocedir trenta anys enrere. Per la seva banda,els integrismes religiosos, a la seva misogínia i demagògia habitual hi estan sumant falsos arguments econòmics i per justificar la voluntat de control del cos de les dones. Com per exemple les declaracions del bisbe de Granada. La precarietat del mercat de treball, les diverses reformes laborals i les retallades estan expulsant del sistema productiu a les dones fent-les econòmicament dependents del seu marit, posant dificultats a qualsevol tipus d’organització familiar fora de la parella heterosexual. En un context de dificultats econòmiques per la majoria de la població, les dones amb menys recursos es poden veure abocades als avortaments clandestins i en condicions precàries, posant en perill les seves vides o sent empeses a una maternitat no desitjada. Alhora aquest context complica el poder proporcionar una vida digna a una persona de més en la nostra vida si decidim tenir filles o fills. Paradoxalment doncs, aquells que ens prenen els recursos que ens permetien mantenir una persona ens neguen també el dreta a decidir tenir-la.

És només gràcies a la lluita de les dones que hem aconseguit esgarrapar alguna millora, com la modificació de la llei que permet no haver de justificar l’avortament dins les primeres 14 setmanes. Cal recordar però els impediments soferts per tal de fer realitat dites millores, com és el fet que en algunes Comunitats Autònomes no existeixen clíniques on es practiquen IVEs o que les dones migrants han deixat de disposar del Dret a l’Avortament en la sanitat pública.

Tot i així aquesta llei queda molt lluny de ser una regulació que respongui a les necessitats reals de les dones. En un dia com avui continuem reclamant el nostre dret a decidir:
Per una despenalització de l’IVE i el seu accés lliure i gratuït als espais públics per a totes les dones autòctones o immigrades! Pel dret a decidir de les dones sense límits de terminis en l’embaràs i garantint la seva plena autonomia! Perquè estigui inclòs dins del sistema sanitari públic! Pel reconeixement de la capacitat d’autogestió de les dones! Per la regulació de l’objecció de consciència! Per una educació afectivo-sexual amb perspectiva de gènere i no heteronormativa!
Per una informació dels mètodes anticonceptius segurs i la seva gratuïtat!

NI UN PAS ENRERE EN DEFENSA DELS
NOSTRES DRETS I LLIBERTATS!!!
SI NO PODEM DECIDIR, NO PODREM SER LLIURES!!!

DRET AL PROPI COS!!!! AVORTAMENT LLIURE I GRATUÏT!!!
I US ESPEREM A TOTES I TOTS A LA MANIFESTACIO DEL 28 de SETEMBRE A LES 7 DE LA TARDA a la Delegació de Govern (Llúria- Mallorca) fins la Plaça sant Jaume
Grup de coordinació dels actes del 28 de setembre
dretalpropicos@gmail.com
Països Catalans, Setembre de 2012
Organitza: coordinació 28 de setembre
Fem-ne difusió! fes-ho córrer… manifest 28set2012unitari

Links per estar al cas mogudes 28 Setembre:
nina-avortament3_reasonably_small 
Dret al propi cos. Campanya pel Dret a l’Avortament Lliure i Gratuït. Lluitant pels drets sexuals i reproductius de les dones
@dretpropicos
http://dretalpropicos.wordpress.com
http://www.facebook.com/pages/Dret-al-propi-cos/344781018885896
sinrecortes 
Mujeres ante el congreso. Plataforma de asociaciones del estado español que, desde 2009, lucha por la despenalización del aborto voluntario y por el reconocimiento del pleno derecho a decidir de las mujeres, incluyendo las jóvenes.
http://mujeresantecongreso.org/
http://www.facebook.com/pages/Mujeres-ante-el-Congreso/338963509509677
@MujeresCongreso
decidir nos hace libres 
Plataforma DecidirNosHaceLibres. Defensa de los derechos sexuales y reporductivos. Por el derecho a decidir!.
@decidirlibres
http://www.facebook.com/NosotrasDecidimos
http://www.decidirnoshacelibres.org
270 organizaciones se levantan contra Gallardón por su reforma de la Ley del Aborto

sep 
28deSeptiembre. Perfil oficial del Día de Acción Global por el Derecho al Aborto Seguro y Legal. Diversas acciones, diferentes lugares, una demanda!
@dia28septiembre
http://www.september28.org/
http://www.28deseptiembre.org/
http://www.wgnrr.org/event/september-28-global-day-action-access-safe-and-legal-abortion
https://www.facebook.com/WGNRR
algunes etiquetes via twitter:

#DigamosQueSiAlAborto   #AbortoLegalSeguroyGratuito   #28S #dia28septiembre #abortolibre #lesdonesdecidim #avortament

12M-15M: nosaltres també hi serem

Les classes populars estem patint directament les polítiques de reprivatitzadores i de retallades de drets laborals i socials. Treballadors/es amb i sense contracte, més o menys precaris, migrants i autòctons així com també les persones aturades, jubilades, estudiants, joves …, totes hem vist com en els darrers anys, a l’empara de la crisi capitalista, les nostres condicions de vida i expectatives de futur han empitjorat ràpidament i de manera acusada.

Durant aquest temps, i de manera especial en el darrer any, hem estat sortint un dia i l’altre al carrer. Hem ocupat places i hem fet vagues. Hem alçat la veu reclamant una sortida a la crisi a favor de la majoria de la població i no a favor dels propietaris del capital, que encara avui segueixen rebent quantitats ingents de diner públic en forma de rescat als bancs, subvencions a grans empreses i amnisties fiscals. La més recent, ha estat la vaga del 29 de març, on milions de treballadors/es, aturats/des, joves i pensionistes a tot l’Estat vam plantar cara a la cruel política econòmica del govern central.

La Confederació General del Treball (CGT) de Catalunya aplaudim les iniciatives previstes pels dies 12 a 15 de maig a diferents viles i ciutats. La defensa d’una societat més justa, amb igualtat econòmica i de drets i lliure de qualsevol forma d’opressió té una continuació en aquestes jornades de lluita que, esperem, serveixin per convertir la protesta en la construcció d’alternatives.

Per tot això, us animem a tots/es a difondre les convocatòries dels dies 12-15 de maig, a participar-hi i a treballar pel seu èxit. Ho farem des de la modèstia però amb la força del nostre convenciment. I amb el record ben viu de la nostra companya Laura que, empresonada per defensar els drets laborals i la justícia social, no ens podrà acompanyar al carrer aquests dies.

Continuen les retallades de drets i llibertats

Continuen les retallades de drets i llibertats:
la manifestació per la llibertat de les preses preventives del 29m se salda amb identificacions massives i dues detencions

Barcelona, ​​23 d’abril de 2012, @premsaindignada, – Ahir es van detenir dues persones a Barcelona per unes pintades que presumptament van realitzar durant la manifestació en solidaritat amb les tres vaguistes que es troben privades de llibertat des del 29m. Les vaguistes detingudes el dijous 19 d’abril i posades en llibertat amb càrrecs el dissabte 21, dues d’elles amb una fiança de 6.000 €, van assistir a la manifestació desitjant que Javi, Isma i Dani aviat puguin ser també al carrer.

Abans d’iniciar-se la manifestació ja es va produir un gran desplegament de Mossos d’Esquadra, amb identificacions arbitràries massives -a més d’un centenar de persones segons informa La Directa (http://bit.ly/Iiekvg)- i retencions a manifestants que s’apropaven al punt de trobada, la plaça Catalunya. L’acció coercitiva no va tenir èxit, ja que la plaça es va omplir amb més de dos milers de ciutadanes clamant per la llibertat de les tres vaguistes en presó preventiva des del 29m i contra la repressió policial. La manifestació va començar a les 18h i es va desenvolupar de forma pacífica per Via Laietana, Avinguda Francesc Cambó, Forat de la Vergonya, Passeig Lluís Companys fins a la Ciutadella, on s’ha donat la volta per finalitzar el recorregut a Arc de Triomf.

Segons relaten algunes persones de l’assemblea de Sants que es trobaven a la terrassa del bar Lleida, lloc on es van produir les detencions pròxim l’Arc de Triomf, una estona després d’acabada la manifestació un grup d’agents de paisà va emportar-se per la força un total de 5 persones, causant gran alarma entre els clients. Un dispositiu conjunt d’antiavalots de la guàrdia urbana i mossos d’esquadra les va conduir cap als furgons policials per a identificar-les. L’operació es va saldar amb dues d’aquestes persones traslladades a la comissaria de les Rambles, on han passat la nit per declarar avui davant del jutge, en ser suposadament identificades per la policia com autores de pintades reivindicatives realitzades al llarg del recorregut de la manifestació.

Aquestes detencions es produeixen tan sols dos dies després de l’anunci d’una imminent “caça de bruixes” que va realitzar el comissari general de coordinació territorial dels Mossos d’Esquadra, David Piqué, durant l’acte de celebració del Dia de les Esquadres: “Es poden amagar on vulguin, perquè els trobarem. Ja sigui en una cova o en una claveguera, que és on s’amaguen les rates, o en una assemblea, que no representa a ningú, o darrere d’una cadira d’una universitat”, va exclamar Piqué.

La realització de pintades al carrer està tipificada en el codi civil com falta i només en casos en què es danyin béns que integrin el patrimoni històric, artístic o cultural de l’Estat es pot considerar delicte. Aquestes detencions, com moltes altres mesures que s’estan duent a terme últimament, són d’una gran desproporcionalitat respecte els actes presumptament comesos. Múltiples associacions i juristes veuen en elles una campanya repressiva orientada a crear una atmosfera de por per dissuadir la ciutadania l’exercici de drets fonamentals com el d’expressió i de reunió. També denuncien que es pretén desviar l’atenció de les retallades en serveis públics, laborals, subsidis… que estan generant una gran conflictivitat social. De fet, és realment desproporcionat que presumptes autors de graffiti passin la nit a comissaria ja que aquests actes se solen resoldre amb sancions administratives, commutables en alguns casos per treballs per a la comunitat, i molt rarament per la via penal.

 
+ info
#dretsenperill

Enllaços

26 abril Prostitutas indignadas

26abril. MANIFESTACIÓN PROSTITUTAS INDIGNADAS
NO PROHÍBAS MIS DERECHOS

Diferentes colectivos, entidades, mujeres que ejercen prostitución, vecinas y vecinos presentan hoy una campaña ciudadana de defensa de derechos y en oposición a la ordenanza de “civismo” de la ciudad de Barcelona, a su actual redactado y al endurecimiento de sus artículos sobre prostitución anunciado por el consistorio barcelonés.

La Campaña Prostitutas Indignadas pretende recoger voces contra la prohibición de los derechos de las mujeres que ejercen prostitución y contactan en la vía pública. Hace días, la campaña ya se ha hecho visible a partir de carteles que poco a poco van copando zonas del barrio del Raval con mensajes de reivindicación y denuncia de las consecuencias de la Ordenanza.

Discriminación, persecución policial, criminalización y acoso son solamente algunas de las repercusiones de la prohibición de la prostitución que desde diferentes sectores se han denunciado y que la Campaña Prostitutas Indignadas considera deben hacerse oír. Por ello, esta iniciativa se adhiere además al comunicado impulsado por algunas entidades que dan apoyo a mujeres que ejercen prostitución.

La Campaña Prostitutas Indignadas reclama políticas públicas en coherencia con las demandas de las mujeres que ejercen prostitución, en el respeto de sus derechos ciudadanos y fuera de toda respuesta de carácter represiva o policial.

La Campaña considera además que la propuesta de modificación de la Ordenanza que pretende prohibir la prostitución puede tener consecuencias gravísimas sobre la vida de las mujeres, de las trabajadoras sexuales y también sobre aquellas mujeres que están en un contexto de trata con fines de prostitución forzada y por lo tanto reclama el fin de la violencia institucional hacia estos colectivos.

Así mismo, llama a una movilización ciudadana en defensa de los derechos de las mujeres que ejercen prostitución el próximo día 26 de abril a las 19h. Esta manifestación saldrá desde la calle San Ramón hasta la Plaza Sant Jaume donde se encuentra la sede del Ajuntament de Barcelona.

La campaña estrena hoy sus espacios de difusión a través de diferentes redes sociales y pone a disposición de quienes quieran sumarse y de medios de comunicación:

Blog: www.prostitutasindignadas.wordpress.com.
Twitter: @putasindignadas
Facebook: prostitutas Indignadas
E-Mail:prostitutasindignadas@gmail.com

Cap retallada a la nostra llibertat

Després d’una vaga general que va aplegar milers i milers de persones al carrer volen criminalitzar la protesta, desviar el debat i que oblidem per què vam sortir al carrer. 
Empresonen a tres persones, centenars estan a l’espera de judici, i deixen més de 100 ferits només a Barcelona, i a més ens amenacen amb noves mesures repressives tan des-de la Generalitat com des de l’estat espanyol.

En les pròximes setmanes L’Audiència Provincial ha de resoldre el recurs interposat tant per l’advocat del Javi, com pel de l’Isma i el Dani. I volem que sàpiguen que no estan sols.
Es per això que des de els grups de suport dels empresonats i de les detingudes del 29-M, us convidem a trobar-nos al carrer, a sentir-nos fortes juntes, i a cridar ben fort que els volem lliures i que exigim la retirada de càrrecs de totes les imputades de la vaga general.

MANIFESTACIÓ DIUMENGE 22, 18H PL.CATALUNYA
Fes correr la veu!

El passat 29 de Març van ser detingudes 79 persones a tota Catalunya, 56 d’elles a Barcelona. A tres d’elles, el Javi, l’Isma i el Dani se’ls va decretar presó preventiva. Les causes més que jurídiques les trobem en la criminalització mediàtica i l’alarma social creada pel conseller d’interior, Felip Puig.

Demà dissabte, pels nostres drets i llibertats, a Pl Catalunya a les 12 h

Companya, company;
Els governs, de la Generalitat i de l’estat espanyol, estan aterroritzant a tota la classe treballadora amb les brutals i continus atacs en contra dels drets assolits en les darreres dècades dins del marc de l’anomenat “Estat del Benestar”.

La seva cobdícia i prepotència no té límits. No sols fan el que volen fer-nos en el “sant nom” de la democràcia i el mal menor pel “nostre bé”; sinó que a més volen tractar de terroristes a tota la gent que s’engresqui en aixecar-se i cridar: Ja n`hi ha prou!

Ahir van ser uns estudiants empresonats sense cap prova de delicte, sinó que “amb pressó preventiva” per suposats futurs delictes imputables i inexistents. Demà pot ser qualsevol de nosaltres amb idèntics supòsits inventats per semblar el terror entre les gents indignades que sortim al carrer a expressar pacíficament el nostre malestar i rebuig.

Fem una crida universal a participar demà dissabte 14 d’abril en la concentració ciutadana en defensa dels drets i llibertats civils. Convoca la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB) amb el suport de centenars d’ens i milers de persones a títol individual.

Demà dissabte 14 d’abril a les 12:00 hores a Plaça Catalunya (BCN)

Facebook Cgt UB https://www.facebook.com/profile.php?id=100003523059298
Blog Cgt UB: http://cgtub.blogspot.com.es/
Web Cgt UB: www.ub.edu/cgt/

Totes i tots a les manifestacións de diumenge 19

DAVANT LA REFORMA LABORAL, MOBILITZACIÓ

Companyes i companys:
Com ja coneixeu el govern del PP, amb la complaença de CiU i dels empresaris, ha executat el mandat emanat des de la UE, Brussel·les i Alemanya, implantant una reforma laboral que carrega contra el benestar i la seguretat laboral de les i els treballadors del Estat espanyol i Catalunya.
Ni els tremola el pols, ni temen la resposta, quan reconeixen que aquesta reforma no crearà ocupació, però és el que els mercats exigeixen per recuperar la confiança.
Aquesta prepotència s’aplica dies després de la vergonyosa posada en escena del pacte que, aquests sindicats que signen pactes antisocials contra la classe treballadora, van acordar amb la patronal; aquest pacte que especialment apuntalava la pèrdua de salaris dels treballadors, la desregulació de les jornades laborals, els increments de la productivitat, la mobilitat funcional, en definitiva l’avantsala de la reforma.
Avui més que mai, hem de mobilitzar-nos en els centres de treball, als barris i al carrer, perquè aquesta reforma laboral ens l’apliquen els qui estan al servei de les empreses i els mercats financers, veritables artífexs de la crisi del capitalisme que volen fer pagar, una vegada més, a la classe treballadora.
Portem més d’un any oposant-nos a les successives retallades socials i laborals, que anteriors governs van imposar. El diumenge 19  convoquem a la mobilització contra aquesta reforma laboral. Els carrers de les principals ciutats de Catalunya s’han d’omplir del clam del poble contra aquesta nova agressió.
TOTES I TOTS A LES MANIFESTACIONS DEL DIUMENGE 19
A BARCELONA: PÇA. CATALUNYA / PORTAL DE L’ÀNGEL A LES 11 HORES

CONTRA LA REFORMA LABORAL I EL PACTE SOCIAL
El passat dia 11 de febrer es va posar en marxa, mitjançant “Decretazo”, la més agressiva i destructora Reforma Laboral que els diferents governs s’han atrevit a implantar en les últimes dècades. Aquesta mesura suposa un retrocés de decennis en els drets laborals de totes i tots nosaltres i emprèn un camí que significarà major humiliació, precarietat, atur i exclusió social per la classe treballadora.
Els continguts més brutals d’aquesta reforma per al conjunt de les i els treballadors consisteixen en:
  • Acomiadament procedent: aquí hi cap ja siguin causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció i de manera individual o col·lectiva. La baixa mèdica justificada entre 9 i 20 dies és causa d’acomiadament. Tot això per 20 dies d’indemnització per any treballat i amb 12 mensualitats com a límit.
  • Acomiadament improcedent: passa de 45 dies per any i 42 mensualitats a 33 dies i 24 mensualitats. S’eliminen els salaris de tramitació.
  • ERO: ja no seran supervisats per l’administració ni necessitaran acord. Es posaran en marxa en 15 dies i l’empresa acomiadarà a qui vulgui amb 20 dies per any i un màxim de 9 mensualitats. Serà FOGASA qui carregui amb una part de la indemnització. Els empleats públics podran ser acomiadaments per causes econòmiques.
  • Contracte d’aprenentatge: serà amb una durada d’entre 1 i 3 anys. Podrem ser aprenents fins als 33 anys. Aquest contracte serà bonificat amb diners públics.
  • Contracte per a PIMES: El salari es completarà amb part de la desocupació del contractat. Tindrà un període de prova d’1 any. Aquest contracte serà bonificat amb diners públics.
  • ETT: es converteixen en agències de col·locació i actuaran com ho fa l’antic INEM.
  • Contractes a temps parcial: a partir d’ara serà legal la realització d’hores extres per que es potencia aquesta forma de contractació precària.
  • Flexibilitat: desapareixen les categories professionals permetent el “noia/o per a tot”. La empresa distribuirà irregularment almenys el 5% de la nostra jornada de treball anual.
  • Conveni Col·lectiu: les empreses podran deixar sense efecte el conveni al·legant causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció i canviar al seu gust fins a la negociació d’un nou. Els convenis d’empresa tindran prioritat sobre qualsevol altre i seva ultraactivitat serà de 2 anys.
Amb aquestes noves regles del joc s’aconsegueix a més una baixada de salaris generalitzada davant les circumstàncies imposades, s’instaura l’acomiadament ultrabarat i ràpid ja sigui individual o col·lectiu, s’elimina la supervisió dels ERO, s’implanta la contractació a temps parcial, en els nous contractes el salari serà el SMI com a referència i el conveni col·lectiu ja no serveix per res.
És hora de prendre el carrer, de manifestar públicament contra aquesta barbaritat, de conquerir de nou nostres drets robats i d’eliminar aquesta i altres lleis injustes imposades pels poderosos, els polítics, i els empresaris i banquers, que són aquells que han induït aquesta crisi.

Convocatòria Feministes Indignades

Fembloc al Bloc Crític de la Manifestació del 19F a Barcelona. Contra la reforma laboral i l’ofensiva patriarcal…vaga global!

Diumenge 19 de febrer, 11:30 Av. Diagonal amb Enric Granados
 
La reforma laboral recentment aprovada ens confirma que, com a la resta d’Europa, el Govern espanyol utilitza l’excusa de sortir de la crisi per destruir les conquestes socials que han costat segles de lluita i avançar cap a un règim de seudoesclavisme en el mercat de treball: dinamitar els convenis, abaratir l’acomiadament, facilitar l’acomiadament lliure (incloent raons d’un clar darwinisme social com haver estat de baixa un 20% dels dies hàbils durant dos mesos, com si les malalties es podessin programar), generalitzar la por en el lloc de feina com a via per mantenir- la població en estat de xoc i sense capacitat de reacció.
A més,  confirma també que l’altra via per sortir de les crisis serà carregar els seus efectes a les espatlles de les dones, forçant-nos a tornar al rol tradicional de treballadores a la llar sense reconeixement i per amor. L’anterior reforma laboral ja eliminà les bonificacions a les contractacions de les dones; la de la negociació col·lectiva permet a les empreses despenjar-se dels convenis col·lectius sectorials que obligaven a fer convenis d’igualtat a les empreses; la de les pensions segueix promocionant que les casades es quedin fora del mercat de treball per fer de cuidadores a la llar i que les dones siguem les úniques responsables de la cura dels fills, possibilitant que només nosaltres cotitzem fins a dos anys per la criança de fills i filles. I aquesta nova reforma laboral afegeix encara més dificultats a la nostra situació al mercat de treball, en eliminar les bonificacions a les empreses per contractar dones després de la baixa de maternitat. A més, incorpora la possibilitat d’imposar hores extres a les persones que treballen a temps parcial (un 16% de les quals són dones), dificultant encara més la conciliació de la vida laboral, familiar i personal de totes les persones. Tot això, en un context de retallades generalitzades als serveis públics, al transports, a  la sanitat i l’educació públiques, als pressupostos d’ajut a les famílies… el que suposa més càrrega de treball reproductiu , domèstic i de cura, que recauen majorment en les dones, i enmig d’una ofensiva patriarcal contra el dret a decidir sobre els nostres cossos que amenaça amb dificultar encara més el nostre accés a educació sexual, anticonceptius gratuïts i a l’avortament lliure i gratuït com a prestació sanitària normalitzada en la sanitat pública. A més de fer pagar a tota la població la crisi econòmica que uns pocs han creat amb polítiques d’ajust de tall neoliberal, volen que les dones carreguem amb els seus efectes a  “casa i amb la pota trencada”. 
Les cúpules sindicals també són patriarcals
Aquest diumenge 19 de febrer serem a la manifestació que convoquen els sindicats majoritaris a Barcelona per fer visible que no estem d’acord amb les seves polítiques pactistes i amb la inacció davant un atac sense precedents als drets dels i les treballadores assalariades.  Perquè sabem que a la base dels sindicats majoritaris hi ha milers de persones descontentes amb els seus dirigents, tant per les seves decisions com pels privilegis dels que gaudeixen. Per animar-los a sumar-se a una marea que aixequi no només una vaga general, sinó total. Una vaga global de les treballadores assalariades, però també de les que no poden fer vaga: les persones precàries, les migrades, les que treballen en l’economia submergida, les domèstiques internes que no poden manifestar-se, les mares, avies, filles…les cuidadores invisibles, les prostitutes, les estudiants, les becàries… Una vaga en l’àmbit del treball assalariat però també en l’àmbit del treball de cura.  Una vaga contra el capitalisme i el patriarcat, l’aliança criminal que cada dia devasta milions de vides i despulla el planeta. Serem a la manifestació per recordar que, igual que no són els polítics ni els banquers qui decideixen sobre les nostres vides, no són les cúpules sindicals qui determinen una vaga,. Som les persones les que sostenim cada dia aquest sistema i podem aturar-lo si ho decidim. Juntes podem!
Perquè les dones no sostindrem les seves crisis
vaga global contra el capitalisme i el patriarcat!