Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Informàtica i Comunicacions UB Imatge de diagramació
  Contacta Serveis-Treball en grup Inici ICUB UB  
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Informació general
Sol·licitud alta nou grup
Preguntes freqüents
Normes de bon ús
Manuals BSCW
Coordinadors
Altres entorns col·laboratius
Novetats BSCW 4.5.2
 

 

 

Novetats BSCW 4.5.2

En aquesta pàgina us expliquem novetats i noves funcionalitats que trobareu en la versió BSCW 4.5.2 .

Nova interfície d'usuari

Noves funcionalitats per facilitar l'ús de l'eina

Events dels documents

Etiquetes

Blocs

Espai de treball

Carpeta del lloc Web

Carpeta de plantilles

Versionat automàtic

Presència de participants en línia

Creació directa de documents

Cerca per continguts

Comunitats

Accés des del mòbil

Generador de documents

Nova versió 4.5.2

Més ajudaNova interfície d'usuari

S'han redissenyat les icones amb línies i colors més suaus

- Detall de les icones -

 

S'han redistribuït les accions dels menús disponibles a través de finestres i pestanyes per agrupar el seu contingut

- Selecció pel menú d'Opcions -
 
- Finestra amb pestanyes -
 

Noves funcionalitats per facilitar l'ús de l'eina

Nou camp de cerca, per nom i/o etiquetes disponible en la barra de navegació

Nou botó de desconnexió de BSCW: Logout

- Vista del botó de desconnexió i del camp Cercar -

El botó dret del ratolí desplega menús contextuals segons l'objecte

Filtratge de documents segons el seu tipus

-Menú contextual en clicar el botó dret sobre un objecte-
 
- Menú en clicar sobre Sense Filtre -
 

Events dels documents

Des del menú contextual d'un espai compartit , si triem Informació - Events de documents podem conèixer qui ha creat, modificat o llegit un document

-Menú contextual d'un espai de treball -
 
-Finestra de l'opció Events de documents -
 

Etiquetes

A més dels atributs, ara també tenim, com a metadades, les etiquetes. Les etiquetes (tags) són paraules claus que triem per a documents, carpetes o altres objectes, d'aquesta manera els classifiquem d'una manera informal i àgil.

Podrem usar aquestes etiquetes per cercar i relacionar els objectes.

- Assignació d'etiquetes a un document -
 
- Document amb etiquetes -
 

Blocs

Dins dels espais dels usuaris o dels grups de treball podrem crear blocs. Un bloc és una seqüència d'entrades (textos hmtl) mostrades en ordre cronològic invers. Definirem qui pot crear i qui pot llegir els continguts. Els blocs tenen un disseny que es pot personalitzar.

- Pantalla per afegir un bloc -
 
- Exemple d'un bloc-
 

 


Espai de treball

En aquesta versió tenim un nou objecte: Espai de treball, si trio aquest aquest objecte, la finestra té una pestanya de Membres per poder convidar als participants i en la pestanya General ja ve seleccionat les accions per crear una llista de contactes i una agenda compartida

- Selecció pel menú Arxiu -
 
- Finestra per crear un nou Espai de treball -
 

 


Carpeta del lloc Web

Les carpetes de lloc Web permeten crear mini-espais web dins de l'espai de treball de BSCW. A més de les pàgines (documents HTML), una carpeta del lloc Web té: una pàgina d'inici (home page), una pàgina marc (layout page) i un full d'estil (style sheet) per donar coherència a tot el lloc web

- Exemple d'una carpeta del lloc Web -

Carpeta de plantilles

Les carpetes de plantilles són carpetes especials que contenen plantilles que poden ser copiades cap a altres carpetes. Una plantilla pot ser qualsevol document, com per exemple una carta o un full de càlcul amb un format predefinit. Una vegada tenim plantilles dintre d'aquesta carpeta aquestes seran accessibles a través del menú Arxiu - Nou - des de plantilla

- Creació d'una carpeta de plantilles -
  - Crear document des de plantilla -  
- Finestra per seleccionar una plantilla ja creada-
   

 


Versionat automàtic

Podem imposar que en una carpeta i subcarpetes es faci un control de versió automàtic, d'aquesta manera tot els documents nous i aquells que s'editin o substitueixin automàticament es reversionaran.

- Activació del control de versions -

Presència de participants en línia

Ho activarem si volem conèixer quins participants d'un espai compartit estan connectats. El color al costat del nom indica:

  • Verd: L'usuari ha estat actiu durant els últims 5 minuts
  • Groc: L'usuari ha estat actiu durant la última hora
  • Blanc: L'usuari ha estat actiu durant les 2 últimes hores
  • Vermell: L'usuari ha estat actiu fa més de 2 hores
- Selecció pel menú Opcions -
 
- Informació dels participants connectats -
 

Creació directa de documents

Podem crear/editar documents txt o html directament des de BSCW

- Selecció pel menú Arxiu -
 
- Generant un nou document de tipus text-
 

Cerca per contingut

Per poder cercar per contingut qualsevol tipus de document s'ha instal·lat un servei d'indexació en el servidor BSCW anomenat PyLucene. Amb aquest servei activat es poden fer cerques per més d'una paraula separades per un blanc o per frases si posem doble cometa. NOTA 29/03/2011: per garantir l'estabilitat del sistema s'ha deshabilitat la possibilitat de fer cerques per contingut en els fitxers .ods, és a dir, els fulls de càlcul de l'OpenOffice.

- Accedint a les opcions de cerca -
 
- Pantalla de cerca-
 

Comunitats

Les comunitats són espais compartits per un gran nombre de participants que comparteixen interessos similars i amb els mateixos drets. Quan donem accés públic a una carpeta l'estem afegim a la comunitat pública i és accessible per qualsevol persona de fora de BSCW

- Generant un objecte Comunitat -
 
- Accedint a les Comunitats-
 

Accés des del mòbil

Si tenim un mòbil amb connexió Internet podem accedir a BSCW a través d'un portal específic que permet una visualització i navegació més àgil.

La pàgina d'accés és: http://tcub.ub.edu/pub2/mobile.html si estem a l'espai 2 o http://tcub.ub.edu/pub3/mobile.html des de l'espai 3 .

El menú ofereix les següents opcions:

  • Contactes : per accedir a la llibreta d'adreces
  • Documents : per accedir als nostres espais de treball
  • Events : informació sobre els últims events
  • Favorits (marcadors) : accés als nostres marcadors
  • Preferències : configuració del portal de BSCW
  • Sobre : informació general sobre la versió
- Pantalla d'accés des del mòbil-

Generador de documents

El generador de documents permet treballar amb sèries de documents que necessiten ser revisats i publicats amb certa periodicitat.

Per poder-ne fer ús cal que creem una carpeta especial anomenada Conjunt de documents. Aquesta carpeta contindrà les plantilles dels documents i les entitats. Les entitats són variables que es poden fer servir dintre de les plantilles per substituir valors. A través del procés d'avaluació es crearan o modificaran documents resultat de les fusions de les plantilles i les entitats.

- Nova carpeta de Conjunt de documents -
 
- Creant entitats-
 

 


Més ajuda ...

Si necessiteu més ajuda podeu consultar la pàgina de Manuals BSCW

També podeu consultar la secció de Preguntes freqüents de BSCW

 
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Serveis a usuaris
Última actualització o validació:29.03.2011