Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Informàtica i Comunicacions UB Imatge de diagramaciķ
  Contacta Programari i Aplicacions Inici ICUB UB  
Imatge de diagramació
Programari Comercial Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
 
Imatge de diagramaciķ Imatge de diagramaciķ Imatge de diagramaciķ

Procediments

Presentació

Llicències de campus i de volum

Llicències individuals i de xarxa

Preu de les llicències

Com tramitar les llicències

Com obtenir els fitxers d'instal·lació

Finançament de noves llicènciesPresentació

L'Àrea de Tecnologies, des de l'any 1994, distribueix llicències d'ús de programari als Departaments , Serveis de la Universitat de Barcelona i Grup UB.

Les bases per a la distribució de llicències són: 

 • L'Àrea de Tecnologies distribueix exclusivament llicències d'ús. La llicència d'ús no inclou ni manuals ni suports (CD's o DVD's).
 • L'accés als fitxers d'instal·lació es podrà fer a través del servidor de fitxers FTP o bé sol·licitant còpia en suports (CD's o DVD's).
 • L'Àrea de Tecnologies no facilitarà manuals originals ni còpies.
 • Només els Departament i Serveis de la Universitat de Barcelona i Grup UB podran sol·licitar llicències d'ús. Els alumnes no es podran acollir a aquest tipus de llicències.
 • Les llicències només es podran instal·lar en ordinadors de la Universitat de Barcelona.

S'entén com a llicència d'ús el dret a utilitzar un programari. El programari es considerarà "en ús" sempre que es carregui en memòria o s'instal·li en un disc dur o un altre sistema d'emmagatzemar.

En ordinadors o estacions de treball d'un sol usuari es considerarà com a nombre de llicències en ús :

 • el nombre màxim d'ordinadors en els quals el programari és carregat al mateix temps,
 • el nombre màxim d'ordinadors en els quals el programari està instal·lat.

En ordinadors multiusuari el nombre de llicències en ús és el nombre màxim de sessions executades simultàniament en qualsevol moment. 

Un Departament o Servei podrà sol·licitar tantes llicències com cregui convenient, però d'acord amb els termes de llicència d'ús no podrà carregar o instal·lar el programari en més ordinadors dels que estigui autoritzat.
A més està expressament prohibit per la llei de copyright que un Departament o Servei distribueixi, presti, descompili, modifiqui el codi executable o comercialitzi amb el programari i la seva documentació (inclosos programes, aplicacions, dades, codis o manuals).


Llicències de campus i de volum

Llicències de campus

Es contracta una llicència d'ús per a un nombre il·limitat d'instal·lacions. La UB paga una quota anual i està autoritzada a fer tantes instal·lacions com necessiti. Molts dels contractes de llicències de campus són contractes de lloguer de la llicència d'ús que es renoven anualment

Llicències de volum

El fabricant estableix una quota per llicència instal·lada, aquesta quota es fixa d'acord a un volum d'instal·lacions previstes. En aquest cas la Universitat de Barcelona disposa d'un nombre limitat de llicències per programa.


Llicències individuals i de xarxa

Llicències individuals

La llicència individual s'instal·la en l'equip.

Llicències de xarxa

La llicència de xarxa s'executa en un servidor: quan un usuari vol executar el programari instal·lat en el seu ordinador es connecta (aquesta connexió es transparent per l'usuari) al servidor de llicències que autoritza l'execució sempre i quan el nombre de llicències en ús simultani no superi el nombre de llicències contractades.

En tots dos casos si volem instal·lar el programa en més d'un equip, haurem de demanar tantes llicències com instal·lacions farem .


Preu de les llicències

En aquelles llicències que tinguin cost per a l'usuari el preu d'aquestes llicències pot variar sense previ avís per part dels propis fabricants

En llicències amb cost, el preu no inclou ni els suports (CD's o DVD's) ni els manuals. Els manuals es podran adquirir directament als proveïdors adjuntant a la comanda una còpia de l'autorització a les instal·lacions que facilitarà l'Àrea de Tecnologies, el termini de lliurament dels manuals acostuma a ser d'un a dos mesos.


Com tramitar llicències

Les sol·licituds de programari es trameten automàticament des de la pàgina de sol·licituds.

Si la sol·licitud té un cost, ja sigui per les llicències de programari i/o suports (CD's o DVD's) demanats, el procediment és una mica més llarg, per conèixer com funciona consulteu Si el programari demanat és de pagament?

L'Administració de l'Àrea de Tecnologies repassarà les sol·licituds per verificar-les o aclarir algun dubte, posant-se en contacte amb el sol·licitant si calgués. Paral·lelament s'enviarà per correu intern al destinatari l'acreditatiu de llicències, els codis d'accés als servidors i els suports (CD's o DVD's) si s'han sol·licitat. L'acreditatiu servirà com a justificant de les llicències davant una inspecció. L'Àrea de Tecnologies no reconeixerà les llicències que no hagi acreditat. 


Com obtenir els fitxers d'instal·lació

Segons el volum de les aplicacions, les opcions de distribució i la seva implantació a la UB es decideix fer la distribució d'un producte d'una forma o una altre.

Tenim diferents vies per d’accedir als fitxers d'instal·lació de les aplicacions: 

 • Duplicats de suports (CD's o DVD's). 
 • Servidor de fitxers FTP: ftp.ird.ub.es
 • Descàrregues directes des de la web del fabricant.

Hi ha programari que es podrà obtenir des del servidor de fitxers FTP com per còpia en suports (CD's o DVD's). És per això, que en demanar la vostra llicència, podreu rebre un codi d’accés al servidor ftp. Aquests codis tenen una vigència de 30 dies. 

Per conèixer com puc obtenir el programari via FTP consulteu Com puc accedir al servidor de fitxers FTP?

Si us cal enviar els suports (CD's o DVD's) consulteu On haig d´enviar els suports (CD's o DVD's) verges?

En els casos en què són necessàries claus de desbloqueig o números de sèrie:

 • Si el programari sol·licitat té preu 0 per a l'usuari les claus es troben a la pàgina Claus d'instal·lació i números de sèrie
 • Si el programari sol·licitat té cost per a l'usuari, les claus es donen a l'usuari junt amb el programari, sigui acompanyant les còpies en suports (CD's o DVD's) .

Finançament de noves llicències

Si necessiteu adquirir un programari que no està a la llista de programari disponible us recomanem consultar la informació de programari gratuït o de lliure distribució per si trobeu una alternativa a la vostra necessitat.

Des de l'Àrea de Tecnologies us podem ajudar a trobar un distribuïdor i una oferta. Podeu obrir una petició al PAU per fer aquesta demanda. En tot cas, l'usuari és qui decideix el producte a adquirir i a qui fer les comandes, que s'han de tramitar seguint les normes de cada unitat administrativa.


 
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Serveis a usuaris
Última actualització o validació:19.03.2010