SOBRE EL CINAF

El Grup d’Estudis sobre Cultures Indígenes i Afroamericanes reuneix antropòlegs/es i historiadors/es, que tenen una consolidada trajectòria de docència i de recerca sobre les cultures indígenes i afroamericanes. El grup va ser reconegut per l’AGAUR l’any 2005 (2005SGR00647) i revalidat a les següents convocatòries 2009-2013 (2009SGR01078), 2014-2017 (2014SGR1097) i 2017-2021 (2017SGR756). Durant aquest llarg període la recerca del CINAF s’ha anat consolidant i redefinint tenint en compte els canvis polítics, econòmics i socials a Amèrica Llatina i al món.

Durant els períodes 2005-2008 i 2009-2013, la principal activitat de recerca va ser l’estudi dels moviments d’etnogènesis política indígena i afroamericana al Carib i la Costa Atlàntica, Mesomèrica, terres baixes sud-americanes i Andes Centrals durant les últimes dècades del segle XX i els inicis del segle XXI, així com els seus antecedents històrics.

A partir de l’any 2014 les recerques del grup s’han centrat en l’estudi de l’emergència i ús polític del concepte d’indigeneïtat, així com en explorar la hipòtesi sobre el lloc de referència que han adquirit les poblacions indígenes i afrodescendents, des dels anys 1980, en l’articulació d’un nova modernitat. Amb aquests objectius es desenvolupen tres camps d’investigació:

(1) Els grups indígenes i afrodescendents i llur apropiació dels mitjans de comunicació i de les xarxes socials.

(2) Etnicitat material: produccions materials, identitat i propietat intel·lectual.

(3) Territori i llocs de memòria indígenes i afroamericanes.

Save

Save

Save