CONTACT

Secretaria del Departament d’Antropologia Social, Història d’Amèrica i d’Africa
Tel. 934037773
Fax. 934037774
Gemma Orobitg
(CINAF coord.) Tel.934037759
Email: cinafub@gmail.com
Adress:
Facultat de Filosofia, Geografia i Història
Departament d’Antropologia Social, Història d’Amèrica i d’Africa
C/Montalegre 6-8 2n pis.
08001 Barcelona