Zeus Moreno Romero

Professor, Universidade Estadual do Paraná. Universidade Estadual de Londrina.

Marta Pons Raga

Becària Predoctoral. Ajuts per la Contractació de Personal Investigador Novell (FI-DGR)

Arianna Cecconi

Professor and researcher
Maître de conférence associé en SHS.