Zeus Moreno Romero

Professor, Universidade Estadual do Paraná. Universidade Estadual de Londrina.

Marta Pons Raga

Becària Predoctoral. Ajuts per la Contractació de Personal Investigador Novell (FI-DGR)

Anna Peñuelas

Becària Predoctoral. Ajuts per la Contractació de Personal Investigador Novell (FI-DGR)

Ernst Halbmayer

Director Executiu de l’Institut d’Investigació Cultural Comparativa