AUDIOVISUALS

La incorporació de l’audiovisual a la recerca i a la seva difusió

Un dels objectius del CINAF és el potenciar la producció i la difusió de documents audiovisuals.
L’ús especialitzat de l’audiovisual com a mètode d’obtenció, d’anàlisi  i de presentació de dades constitueix un camp emergent en les Ciències Socials, de gran interès teòric i pràctic que obre un enorme ventall de possibilitats tant en l’àmbit de la recerca com en l’àmbit de l’ensenyament.
La tècnica audiovisual és especialment apte per l’assoliment dels objectius científics del CINAF ja que s’adequa molt bé a les formes comunicatives dominants en grups indígenes o afro-americans de tradició essencialment oral on, d’altra banda, les representacions estètiques i la ritualització acostumen a tenir una gran importància. El medi audiovisual permet una difusió molt amplia i transversal dels resultats de les recerques.
Els documents audiovisuals als que es podran tenir accés a partir d’aquesta web s’han desenvolupat en el marc de les recerques del CINAF.

Projectes Audiovisuals

2019
(2019). Canals, Roger. El vent i les paraules (Curtmetratge), University of Oxford i Jordi Orobitg Produccions.
(2019). Canals, Roger. Els caçadors d’ombres, University of Oxford i Jordi Orobitg Produccions.

2018
(2018). Roger Canals i Celeste Muñoz, Mmë Bisila, Observatori del Patrimoni Etnològic de Catalunya, Institut Ramon Muntaner i Jordi Orobitg Producccions.

2016
2012-2016 Afro-Venezuelan Rituals in Barcelona

2010
2009-2010 Bea vol saber (Puerto Rico)

2009
2009 También las mujeres pueden volar (Mèxic)

2008
2004-2008 La sang i la gallina (Veneçuela)
2004-2008 Rostres d’una divinitat veneçolana (Veneçuela)
2004-2008 Els bastidors de Sorte (Veneçuela)

2007
2000-2007 Crónicas Pumé  (Venezuela)