Crónicas Pumé

Títol del Projecte: Crónicas Pumé (2000-2007)
Investigadors/Realitzadors: Gemma Orobitg Canal
Producció: TANIOS Films, AGAUR, MICINN (Ministerio de Ciencia e Innovación), INSTITUTO DE LA MUJER (Ministerio de la Igualdad)
Període de recerca i filmació: 2000-2007

Descripció del Projecte:

El projecte audiovisual que s’ha anat consolidant amb aquesta recerca és el de la càmera dialògica.
La càmera dialógica vol recollir les aportacions –  ja clàssiques dins del projecte audiovisual de l’antropologia – de la càmera participant  i de la càmera participativa però incloent-hi la filmació com a instrument de comunicació en el procés d’investigació almenys a dos nivells.
Per a concretar-la em referiré a l’experiència de treball de camp que m’ha permès definir i iniciar la sistematització teòrica d’aquest tipus de càmera. Es tracta d’una experiència de recerca entre els indígenes Pumé dels Llanos de Apure (Venezuela). A partir de les filmacions realitzades se n’han elaborat, entre els anys 2004 i 2006, un conjunt de vuit cròniques (+ informació).

Documents audiovisuals

“Crónica 1. Segunda Asamblea del Pueblo Pumé”
“Crónica 2. Para que se nos escuche. Mensaje al Presidente Hugo Chávez”
“Crónica 3. Reunión en el Ministerio de Salud”
“Crónica 4. La Noche Pumé trece años después”
“Crónica 5. Quinto Congreso del Consejo Nacional Indio de Venezuela”
“Crónica 6. Los cantos de las mujeres Pumé”
“Crónica 7. Historias del abuelo danto: de cazadores-recolectores a agricultores y ganaderos” (en edició)
“Crónica 8. ¿Por qué algunos Pumé son pobres y otros los son menos? (en edició)

Save