Classificacions

Per classificar les roques es tenen en compte criteris d'emplaçament o morfologia del dipòsit a escala d'aflorament, criteris texturalsmineralògics a escala de mostra de , i genètics. No es presenten altres criteris més avançats, com observacions al microscopi o criteris geoquímics, tot i que cal considerar que la composició química està estretament lligada a la composició mineralògica de la roca.