Clorurs

Què son?

 

Com són?

HALITA

SILVINITA

 

Halita Intercalació d'halita i silvinita
Silvinita Silvinita