Detrítiques

QUÈ SÓN?

Són roques sedimentàries que provenen de la meteorització (disgregació), erosió, transport i sedimentació d'altres roques preexistents.

 

COM SÓN?

Els components habituals de les roques detrítiques són molt variatsgrans o clastosmatriucimentporositat i/o fluids

El concepte de gra és ampli i és més o menys sinònim de clastsi  es tendeix a usar el concepte gra per a partícules de menor mida

Els grans o clastos poden estar formats per fragments de minerals, fragments de roques (litoclastos) o fins i tot fragments fòssils (bioclastos). 

La matriu es defineix com el conjunt de grans de menor mida que es localitzen entre els grans o clastos majors.

El ciment està format per cristalls que precipiten químicament entre els grans i que els dóna coherència.

 

 

 

 

 

CLASSIFICACIÓ d'Udden-Wentworth

Mida dels grans

(mm)

Sediment

Roques sedimentàries

>2

Graves

Rudites

Conglomerats: rudites constituïdes per clastos arrodonits.

Bretxa: rudites constituïdes per clastos angulosos.

2 – 0,06

Sorra / arena

Gres / arenita

0,06 – 0,004

Llims

Lutites

Limolites

< 0,004

Argiles

Argil·lites

 

 

 

 

 

 

 

 Lutita Gres/Arenita
Gres de gra groller amb alguns clastos de mida grava (>2mm) Bretxa amb textura suportada per la matriu

Conglomerat amb textura suportada pels clastos Conglomerat amb textura suportada pels clastos