PRESENTACIÓ

Fruit de la col·laboració professional/acadèmica entre els llicenciats o graduats en geologia, enginyeria geològica, enginyeria de mines i ciències ambientals, s’han posat de manifest l’existència de diferències bàsiques pel què fa a la nomenclatura i l’ús de les classificacions de les roques.
 
Per tal de minimitzar la problemàtica conceptual que sorgeix en aquests casos, aquesta pàgina web és una eina integral que serveix per unificar criteris en la nomenclatura i en l’aplicació de les classificacions i és una font de consulta en qualsevol moment.
 
A fi que sigui una eina de fàcil utilització, es presenten les classificacions bàsiques de roques més comunes organitzades jeràrquicament, des dels tres grans grups de roques (ígnies, sedimentàries i metamòrfiques) a classificacions més específiques dins de cada gran grup.

Aquesta pàgina web s'emmarca dins del Programa de Millora i Innovació Docent de la UB (PMID), a través dels projectes 2011PID-UB/72 i 2012PID-UB/44, Integració dels sistemes de classificació de minerals i roques: una eina d'aprenentage transversal en els ensenyaments de l'àmbit de geologia (I) i (II), respectivament.